Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Čo číta programátor SNG Igor Rjabinin ml.?

Priznám sa, že mňa si táto knižka prvotne kúpila vizuálom a formou. Je to na pohľad lákavá kniha. A po náhodnom otvorení sa mi prihovoril komiks a na iných stranách zas zvláštna forma sádzania s bohatými poznámkami. Téma je „kunsthistorická detektívka“, čo nie je asi ten správny marketingový slogan. Ale od začiatku je to prudko čítavé. Ponorenie do „surreálna“ 50. rokov – ktorým som nikdy celkom nerozumel (a azda som sa ich aj trocha bál) – je zážitkom samým osebe. (S pocitom vďaky za to privilégium reflektovať to obdobie v týchto relatívne pokojných a slobodných časoch). Plus ten záver! O áno!

Vhodné aj na výlet. Len z vlastných skúsenosti varujem, že keď ju prečítate hneď v prvý deň, môže vám po zvyšné dni prekážať jej nadštandardná váha v batohu.

Ztracený Svatý (SNG)

Ztracený Svatý (SNG)

Horák Ondřej

Česko-slovenský detektívny príbeh s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a historickým ponaučením. Verejnosti celkom neznámy a pritom pravdivý príbeh kedysi slávneho a obdivovaného, ale aj zatracovaného obrazu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi od umeleckého kolektívu Čumpelík Čermáková Schoř tvoria kostru tohto detektívneho románu.

Kúpiť za 14,40 €