Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Čo číta psychiater, prednosta Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne Jozef Hašto?

Dielo Sigmunda Freuda, jeho záujem o subjektívny svet a skryté motivácie človeka, ma v mladosti osobne ovplyvnilo. A dá sa povedať, že malo a má vplyv aj na západnú medicínu, psychológiu, psychoterapiu a aj sociálne vedy a kultúru. Viaceré jeho teoretické konštrukcie a praktické psychoterapeutické postupy sa však ukázali ako problematické. Louis Breger, psychológ a analytický psychoterapeut, profesor na univerzite v Pasadene USA, sa podujal, podobne ako pri diele o Dostojevskom, na analýzu súvislostí medzi Freudovými životnými skúsenosťami, osobnosťou a jeho dielom. Louis Breger: Freud. Temnota uprostred vízie. Výstižný názov napovedá, že Breger odkrýva popri prínose Freuda aj slepé miesta v jeho pohľade na človeka a všíma si komplikovanú dynamiku vzťahov a názorov u jeho nasledovníkov a „odpadlíkov“. Po prečítaní Bregerovej knihy mám pocit ujasnenia a lepšieho poriadku v hlave.

Freud – temnota uprostred vízie

Freud – temnota uprostred vízie

Breger Louis

Veľmi obsažná a zrozumiteľným jazykom napísaná štúdia Freuda od Louisa Bregera ponúka rozvážny a komplexný opis veľkého, ale chybujúceho muža. Kniha je mimoriadne významnou prácou o osobnej psychológii Sigmunda Freuda.

Kúpiť za 17,10 €