Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

Beseda

Predstavenie knihy Myseľ ako objekt

Veda formuje náš obraz sveta. Pre Descartesa bola jedinou istotou jeho vlastná myseľ: Cogito, ergo sum. Pokrok vo vedách o mysli tento pevný bod rozkýval. Čím viac o nej vieme, tým menej sme si istí tým, čo sme až donedávna považovali za objektívnu skutočnosť. V dobe internetu a umelej inteligencie máme čoraz viac možností, ako meniť prežívanú realitu. Vytvárame nové technologické svety, ktorým sami prestávame rozumieť. To všetko zmení náš pohľad na človeka a jeho miesto vo svete. Otrasie aj našimi veľkými príbehmi, či už náboženskými, alebo sekulárnymi.

Myseľ ako objekt

Myseľ ako objekt

Takáč Martin

Fascinuje nás veda, ľudská myseľ i vedecký pokrok. Žasneme nad tým, koľko toho dokážeme.

Kúpiť za 8,99 €