Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


streda, 22. marec

18:00 – 19:00 Artforum Košice,
Hlavná 87, Košice

120 rokov - Július Jakoby v Artfore

„Sen nemám žiaden. Chcel by som iba maľovať. Pravda, ateliér by sa mi zišiel. Veľa plátna, farieb a ateliér, v ktorom by sa dalo preháňať na motocykli.“

28. marca uplynie 120 rokov od narodenia nejvýznamnejšieho košického maliara Júliusa Jakobyho.

Osobnosť umelca si pripomenieme spomienkovým večerom, na ktorý by sme vás radi pozvali: v diskusii vystúpia Daniel Liška, autor ocenenenej knihy Jakoby retrospektíva a Jozef Pokorný, znalec a zberateľ Jakobyho diela.
Z úryvkov literárnych diel prečíta herec Ján Kovalčin.

Július Jakoby sa narodil 28. marca 1903 v Košiciach, zomrel 16. apríla 1985 v Košiciach.
Košický pustovník, ako maliara Júliusa Jakobyho nazval jeden z jeho monografistov, predstavuje jednu z najvýznamnejších a najosobitejších maliarskych osobností východoslovenského a slovenského výtvarného umenia dvadsiateho storočia. S odstupom času sa jeho dielo spolu s tvorbou Konštantína Bauera, Antona Jasuscha či Konštantína Kóváriho-Kačmarika stalo synonymom košického moderného maliarstva a reprezentantom významnej tradície moderného košického výtvarného umenia. Medzi najzákladnejšie hodnoty umelcovej tvorby nesporne patrí neskrývaný maliarsky hedonizmus, ktorý sa akcentáciou koloristického napätia v závere tvorby stal akoby samým programovým cieľom Jakobyho maľby. Jeho koherentne rozvíjaná tvorba, pokračujúc v rozvoľňovaní svojej expresionistickej tenzie, záverečnou tvorivou periódou dosahuje oslobodzujúce senzualistické maliarske finále, kongeniálne sprevádzané radikálnou minimalizáciou konfigurujúcich elementov maľby.
Július Jakoby sa v roku 1922 zapísal na Vysokú školu ekonomickú v Budapešti. O rok neskôr prešiel na súkromnú Slobodnú výtvarnú, kresliarsku a maliarsku školu A. Podolínyiho v Budapešti. Vzápätí sa vrátil do Košíc, kde sa zamestnal ako úradník poisťovne. Od jesene 1922 navštevoval večerné kurzy kresliarskej školy E. Króna pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde roku 1924 s úspechom vystavoval na výročnej výstave poslucháčov. V rokoch 1926-1928 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. I. Réti).
Štúdia v druhom ročníku prerušil a vrátil sa do Košíc, kde žil až do konca života. V roku 1934 dostal Cenu mesta Košice za obraz Ležiaci ženský akt. V rokoch 1938-1944 bol členom výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti v Košiciach. V rokoch 1945-1948 bol členom spolku Svojina. Od roku 1949 sa stal členom SZVU. V 50-60-tych rokoch je autor maximálne zaujatý farbou a stráca miestami tvarovú podstatu, pričom v konečnom dôsledku poskytuje viac priestoru predstavivosti. V roku 1968 mu bol udelený titul Zaslúžilého umelca. V tom istom roku mu bola udelená Cena za zásluhy o rozvoj výtvarného umenia na Slovensku. V roku 1984 daroval kolekciu svojich diel Národnej galérii v Prahe. (zdroj: eantik.sk)

Kniha Jakoby Retrospektíva je venovaná životu a dielu košického výtvarníka Júliusa Jakobyho (1903–1985). Umeleckú tvorbu maliara publikácia približuje v 231 reprodukciách jeho diel a v troch rozsiahlejších rozhovoroch.
Súčasťou knihy je aj štúdia o Jakobyho mozaikárskej tvorbe, alebo spomínanie sochára Juraja Bartusza na svojho o generáciu staršieho priateľa. Desiatky v knihe publikovaných reprodukcií Jakobyho malieb sú v knižnej podobe zverejnené po prvýkrát. Obrazový materiál dopĺňajú fotografie z rodinného archívu.
Autor získal za knihu Cenu Dominika Tatarku za rok 2020.

Tešíme sa na vás v kníhkupectve