Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


Zajtra — utorok, 29. november

18:00 – 19:00 Artforum Košice,
Hlavná 87, Košice

Ľubomír Feldek v Artfore

A predsa si zaplesajme! Ide zima. Prídu sane. Veď už v lete na Sibíri dedo Mráz si sadá na ne. Štedrý dedo je to veru – vždy prináša zo severu špeciálnu bratskú lásku a s ňou vždy aj dáku vieru. Nič to, že je jeho láska raz cárska, raz proletárska. Podstatné je, že ten dedo vždy rovnakým bičom práska.

Pozývame vás na autorský večer Ľubomíra Feldeka pri príležitosti prezentácie jeho knihy Leť, vietor, na Ukrajinu v utorok 29.11. od 18:00 do košického Artfora na Hlavnú ulicu.

Hudobným hosťom večera je KaFe Band.
Diskusiu moderuje Peter Béreš.

Náš program sa volá tak ako prezentovaná knižka: Ľubomír Feldek, Leť, vietor, na Ukrajinu (pomenovaná podľa ukrajinskej piesne Povej, vitre, na Vkrajijnu), ktorou sa program začína. Spieva a hrá ju KaFe Band, čiže Katarína Feldeková - to je to KaFe a klavírista Rišo Šimurka, jej manžel, to je ten Band.
Vydavateľ mojej knižky, Miro Pollák, pochádza z východu. Žije v Levočí, ale študoval v Košiciach, kde významne pôsobil aj v roku 1989 počas nežnej revolúcie. Takisto redaktor knižky Alexander Mušinka je východniar. Je to významný antropológ, pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a venuje sa rómskej problematike, ale jeho hobby sú aj knižky a ich úprava.
Oni obaja, Miro aj Saša, majú to hobby, vydávanie kníh, ako hobby spoločné. Aj knižku Leť, vietor, na Ukrajinu vydalo Mirovo o.z. Krásny Spiš v edícii Krásny spis a Saša Mušinka ju nielen redigoval, ale aj krásne graficky upravil. Navyše aj vytlačená bola na východe, vytlačila ju tlačiareň Michala Vaška, ktorá sídli v Prešove.
V o.z. Krásny Spiš v edícii Krásny spis a v redakcii a úprave Sašu Mušinku a v tlačiarni Michala Vaška vyšlo aj niekoľko ďalších mojich kníh: divadelné hry Skúška, Umenie neodísť, Vaudeville Mandeville a Slepý kráľ. A knižka fejtónov Rozlúčka s klobúkom (všetky s ilustráciami ich ďalšieho kamaráta Fera Guldana).
Všetky tieto vydania sú nádšeneckými, neziskovými edičnými projektami. Síce sa v tiráži uvádza, že ich podporila inštitúcia ŽIVÁ KULTÚRA, ale nijaká taká inštitúcia neexistuje. Tá inštitúcia sú všetci doteraz menovaní plus my: Ľubomír Feldek, jeho dcéra, šansoniérka Katarína Šimurka Feldeková a jej manžel, muzikant Rišo Šimurka.
Netreba teda nijako zvlášť zdôrazňovať, že hlavnou príčinou, prečo sa vyberá Ľubomír Feldek v sprievode Kafebandu na tie tri koncertné prezentácie knižky Leť, vietor, na Ukrajinu, je jeho vďačnosť. Chce sa poďakovať.svojim kamarátom východniarom: Mirovi Pollákovi, Sašovi Mušinkovi a vydavateľstvu Michala Vaška.
Ale nielen to: my všetci držíme palce Ukrajine v boji proti Putinovej agresii!
A chceme aj týmito večermi vyjadriť túto sympatiu.
Chceme aj takto upozorniť, že Ukrajina neleží na nejakom izolovanom ostrove, ale že jej boj sa týka aj nás, pretože sa týka celej Európy a celého sveta. A že je dôležité, aby Ukrajina v ňom zvíťazila.
Teším sa na vás????????????????
Váš Ľubomír Feldek

Podujatie v rámci Literárnych večerov v Artfore podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


streda, 30. november

18:00 – 19:00 Artforum Košice,
Hlavná 87, Košice

Maria Bartuszová v Artfore

„Môj dych je súčasťou vesmíru pulzujúceho.“

Pozývame vás na prezentáciu výpravnej monografie Marie Bartuszovej v stredu 30.11. od 18:00 do košického Artfora na Hlavnú ulicu.

Knihu uvedú Anna Bartuszová, Soňa Bartuszová a editorka knihy Gabriela Garlatyová.
Večer moderuje reportérka Jana Pataráková.

Prvá monografia sochárky Marie Bartuszovej (1936–1996) predstavuje dielo našej najvýznamnejšej umelkyne, ktoré je objavené a zhodnotené v medzinárodnom kontexte na práve prebiehajúcej výstave autorky v Tate Modern v Londýne (september 2022 – apríl 2023).
Monografia v štyroch chronologicky členených kapitolách prináša komplexný obrazový a textový prehľad jej sochárskej tvorby, autorských techník a metód, tém a myšlienok, ktoré boli dlhý čas neznáme. Súčasťou knihy sú eseje Ruth Noack, Joanny Mytkowskej, Jana Verwoerta a Vladimíra Beskida.

Ocenenia:
Najkrajšie knihy Slovenska 2021, Bibiana, Bratislava
Cena Rady galérií Slovenska za publikačnú činnosť

Štátne vyznamenanie od prezidentky SR Zuzany Čaputovej Marii Bartuszovej Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí