Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

Finálová päťka Anasoft litera

​Literárna cena Anasoft litera v utorok 5. októbra v popoludňajšom vysielaní Rádia DEVÍN vyhlásila finálovú päťku Anasoft litera.

Rozhodla o tom odborná porota, v ktorej je tento rok česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik Garaj, poľský literárny vedec Rafał Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková.

12. októbra sa na slávnostnom ceremoniáli dozvieme, ktorá z nasledujúcich kníh získa Cenu Anasoft litera.

Ide o tieto diela:

Veronika Šikulová – Tremolo ostinato
Barbora Hrínová – Jednorožce
Jana Juráňová – Naničhodnica
Alta Vášová – Odlety
Richard Pupala – Ženy aj muži, zvieratá

Rozhodnutie poroty je výsledkom dlhej diskusie zameranej primárne na kvalitu nominovaných kníh. Porota sa zhodla na tom, že finálová päťka „je obrazom aj odrazom slovenskej prozaickej tvorby. Ide o výber porotcov a porotkýň, ktorý zahrnuje rôznorodé autorské poetiky a rozličné generácie – od najmladšej debutantky Barbory Hrínovej až po Altu Vášovú. Vo všetkých dielach možno pozorovať prácu s jazykom, prejavujúcu sa jednak v presnej selekcii slov, jednak v rôznych textových, invenčných hrách. Každá z piatich próz celkom inak štruktúruje svet – niektoré prostredníctvom príbehov a psychologicky nasýtených situácií, iné skôr cez prúd reči alebo racionálnym glosovaním zážitkov či udalostí.“

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. V prípade, že v ostatnom ročníku literárnej ceny nebola niektorá próza v zozname hodnotených kníh, je automaticky zaradená do zoznamu nasledovného roka.

V marci 2021 vybrala porota v prvom kole zo všetkých publikovaných prozaických kníh desať, ktoré boli prezentované na festivale litera fest, na besedách a autorských čítaniach v slovenských kultúrnych centrách a kníhkupectvách v rámci projektu Anasoft litera uvádza, ale aj formou ďalších aktivít občianskeho združenia ars_litera. Laureát literárnej ceny Anasoft litera získa cenu 10 000 eur, ktorú udeľuje generálny partner, softvérová spoločnosť ANASOFT.

O cene rozhoduje aj verejnosť v internetovom hlasovaní Ceny čitateľov Anasoft litera 2021, do ktorej je, na rozdiel od hlavnej ceny, zaradených všetkých desať nominovaných kníh. Hlasovanie sa uzavrie 12. októbra o 9.00 hod.: https://hlasovanie.anasoftlitera.sk

Podujatia občianskeho združenia ars_litera z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Generálnym partnerom ceny Anasoft litera je softvérová spoločnosť ANASOFT. Ďakujeme za podporu aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.


Informácie sú z oficiálnej stránky Anasoft litera.

Zobraziť diskusiu (0)

Tremolo ostinato

Tremolo ostinato

Šikulová Veronika

Kniha s názvom požičaným z hudby Tremolo ostinato je románom - nerománom v krátkych kapitolách, rozprávaním o hudbe, slovách, písaní a vzťahoch, v ktorom sa každodenné domáce a záhradné práce prelínajú s úvahami o literatúre a hudbe, autorka vstupuje do vzťahov s okolím... Je voľným rozprávaním miešajúcim niekoľko prúdov vedomia: reflexiou každodenných udalostí, aj tých, ktoré sa stali kedysi dávno a zostali v pamäti ako obrázky, ciest do práce, opakujúcich sa domácich činností, rozprávačkino momentálne rozpoloženie.

Kúpiť za 12,30 €

Jednorožce

Jednorožce

Hrínová Barbora

Vo svojom knižnom debute Jednorožce prináša Barbora Hrínová (1984) osem poviedok a v nich výrazný generačný pohľad. Jej skúsenosť však nie je viazaná len na mladšiu generáciu.

Kúpiť za 8,82 €

Naničhodnica

Naničhodnica

Juráňová Jana

Jana Juráňová nadväzuje románom NANIČHODNICA na svoje prózy zo súčasnosti (Utrpenie starého kocúra, Orodovnice, Nevybavená záležitosť, Cudzie príbehy). Zosnovala ho okolo osemdesiatničky Ľudmily, neviditeľnej starej ženy, ktorá nikam nepatrí.

Kúpiť za 11,31 €

Odlety

Odlety

Vášová Alta

Autorkine charakteristické fragmentárne záznamy (prezentované predtým trocha inak v knihách Úlety či Dolety) čoraz intenzívnejšieho vnímaného plynutia času od toho najosobnejšieho, najintímnejšieho až po zachytávanie dobovej atmosféry, prienikov spoločenských pnutí a neuróz do zdanlivo bezpečného zátišia sebareflektujúcej osobnosti. Vášovej nadhľad je koncentrovaný v čoraz strohejších, vylúhovaných vetách, napriek strohosti budovaných ako básnický text, myšlienky plné vnútornej dynamiky, smútkom podšitého rytmu, s nenásilnou naliehavosťou presviedčajú čitateľa pre svoj spôsob.

Kúpiť za 9,03 €

Ženy aj muži, zvieratá

Ženy aj muži, zvieratá

Pupala Richard

"Trinásť nových poviedok dvojnásobného finalistu Anasoft litera." Trinásť nových poviedok Richarda Pupalu, dvojnásobného finalistu Anasoft litera, treba zažiť.

Kúpiť za 11,87 €

Podobný obsah

Záchrana sveta podľa G.

Záchrana sveta podľa G.

Etela Farkašová

Etela Farkašová bola vo finálovej desiatke Anasoft litera 2006, získala cenu Anasoft litera 2018 a bola aj v desiatke Anasoft litera 2020. Teraz vám prinášame ukážku z knihy Záchrana sveta podľa G., ktorá je nominovaná na Anasoft litera 2021.

Desiatka autorov Anasoft litera 2021: Satori v Trenčíne. Ukážka.

Desiatka autorov Anasoft litera 2021: Satori v Trenčíne. Ukážka.

Lukáš Cabala

Lukáš Cabala, ktorého kniha Satori v Trenčíne vyšla vo vydavateľstve Artforum, je jedným z nominantov na prestížne literárne ocenenie Anasoft litera. Prinášame vám ukážku z knihy.