Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Mesiáš už odešel?

Szilárd Borbély napsal knihu, která se dotýká samotné podstaty člověka a jeho bytí v lidské společnosti. Vytříbeným jazykem plným působivých obrazů a situací zachycuje každodennost jednoho víceméně uzavřeného společenství žijícího na maďarském venkově v druhé polovině dvacátého století. Tím však vybízí k zamyšlení nad mnohem všeobecnějšími otázkami lidského soužití navzdory útrapám, odlišnostem a křivdám.

Zeslábne-li v hejnu slepice, ostatní na ni začnou útočit. Chtějí se jí zbavit, aby na ně nepřenesla svou slabost, ať už je způsobená nemocí nebo jen dočasnou nevolností. Klovou na ta nejcitlivější místa. Nemá-li taková slepice kam utéct, je jen otázkou času, než se jí někde na těle otevře rána, která začne hnisat, a pustí se do ní červi. Konec je blízko.

Kniha Szilárda Borbélyho Vydedenci: Mesiáš už odišiel? je i není alegorií. Ne, Borbély netvrdí, že lidé jsou pouhá zvířata, na to si zvířat i lidí příliš váží, ale ano, ukazuje, že se lidé k sobě a jiným živým tvorům za určitých podmínek chovají živočišně brutálně. Nazvat Borbélyho knihu příběhem by bylo též mírně nadnesené. Text nemá jasný začátek, konec, zvrat nebo zápletku.


Mnohem spíše se jedná se o zhuštěný popis určitého životního úseku jedné rodiny žijící na maďarském venkově na počátku sedmdesátých let dvacátého století. Místo ani čas však nejsou příliš podstatné, v textu na tyto údaje odkazuje jen několik nepřímých narážek. Je zřejmé, že autor se skrze rozbor základních vztahů mezi člověkem, lidmi, zvířaty a rostlinami pokusil o sdělení poselství, které je mnohem univerzálnější, než jsme možná ochotni připustit.

Vypravěčem textu je chlapec na konci předškolního věku. Tato perspektiva ale neusiluje o věrnost či co nejdokonalejší imitaci dětského náhledu na svět. Je především specifickým způsobem vnímání reality skrz citlivost k detailům, které nejsou předsudečně odsouvány do pozadí jako nepodstatné. Pro tento pohled je takřka vše nové a hodno pozornosti, otázek je mnoho, odpovědi ještě nejsou k dispozici, představivost není omezena žádnou zbytnělou strukturou. Výsledkem této autorovy metody je do krajnosti hutný text skládající se z krátkých úsečných vět, z nichž každá jako by se prohýbala pod tíhou detailu, který zachycuje. Z důvodu tohoto setrvávání v jednotlivých okamžicích plyne i čas knihy navzdory zdánlivé rychlosti dětského jazyka velmi pomalu, případně se pohybuje nelineárně ve skocích.

Postupně se před čtenářem z jednotlivých střepů skládá obraz, který ale nikdy nenabude definitivní podoby. Je na čtenáři, jak si jej poskládá a jak s ním naloží. Pozadím mu je každodennost, která je leckdy velmi brutální. Vypravěčův dětský až chladný odstup od okolních událostí týkajících se především dospělých lidí jen zvýrazňuje bezvýchodnost jejich světa. Titíž lidé, kteří násilím nejvíc trpí, se na něm zároveň i zásadně podílí. Protože jediné, co jim, především mužům, přináší dočasnou a velmi chatrnou úlevu je vedle alkoholu i možnost vyloučit ze svého fyzického i mentálního prostředí kohokoliv a cokoliv odlišného. Tím se ale celý mechanismus opět jen posiluje.

Surovost se pak zdá být nezbytným způsobem jednání, nacházíte-li se ve společenství, které je zevnitř rozežíráno chudobou, strachem, izolovaností a již zmíněným alkoholem. Je však především krystalicky průhledným odrazem neschopnosti či neochoty zajistit podmínky důstojného života všem členům lidské společnosti nehledě na jejich skutečné či domnělé odlišnosti. Borbély nenabízí řešení, ale sugestivně podněcuje čtenáře, aby před takovými výzvami neuhýbal.Szilárd Borbély

Vydedenci. Mesiáš už odišiel?

Kalligram 2015

Preklad: Magda Takáčová

Zobraziť diskusiu (0)

Vydedenci

Vydedenci

Szilárd Borbély

Autor svoj román označil za životopisnú fikciu. Rozprávačom je malý chlapec, ktorý sa narodil a žije v ponižujúcich existenčných podmienkach niekde na maďarskom vidieku. Zo svojej perspektívy úprimne rozpráva o svete dospelých, ktorý mu neponúka inú možnosť, iba bezpodmienečnú integráciu alebo útek z domova. Román sa stal literárnym bestsellerom v Maďarsku a Nemecku a okamžite sa tak zaradil ku knihám, ktoré sa už nikdy nebudú dať obísť, keď bude reč o Maďarsku, či už z politického alebo literárneho hľadiska. "Píšem o chudobe, lebo vidím pokračujúcu dezintegráciu v zaobchádzaní s chudobnými ľuďmi... To mi zožiera srdce." Szilárd Borbély

Kúpiť za 10,45 €

Podobný obsah

Szilárd Borbély: Vydedenci

Szilárd Borbély: Vydedenci

Úryvok z knihy Szilárda Borbélyho Vydedenci s podtitulom Mesiáš už odišiel?, ktorá sa stala literárnou udalosťou v Maďarsku a Nemecku a okamžite sa tak zaradila ku knihám, ktoré sa už nikdy nebudú dať obísť, keď bude reč o Maďarsku, či už z politického alebo literárneho hľadiska. V preklade Magdy Takáčovej ju vydal Kalligram.

Mesiáš už odišiel?

Správy

Mesiáš už odišiel?

V čase, keď sa na Slovensku i v Maďarsku vedú debaty o tom, či máme vidieť v utečencoch iba teroristov, konkurentov na domácom trhu práce, vyjedačov z našich tanierov či agentov cudzích kultúr nezlučiteľných s tou našou, nám maďarský básnik, prekladateľ a literárny vedec Szilárd Borbély ponúka oči malého chlapca, aby sme skrz ne nahliadli do sveta jeho detstva, kde sa inakosť takisto vonkoncom nenosila.

Egypťan Sinuhe

Recenzie

Egypťan Sinuhe

Historický román je svojím spôsobom veľmi výlučná literárna forma. Pokiaľ má byť spracovaný naozaj poctivo, kladie na tvorcu nemalé nároky. V prvom rade si vyžaduje presnú znalosť popisovaného historického obdobia, bez ktorej docieliť autenticitu je, pochopiteľne, nemožné. Nemôže chýbať chytľavý príbeh, či rovno viacero spletitých príbehov, zaľudnený čo najpestrejšou zmesou charakterových typov, plasticky interpretujúcich historickú každodennosť i veľké zlomové historické udalosti. Všetko z tohto, a ešte podstatne viac, vo svojej tvorbe ponúka zrejme absolútny imperátor na poli historického románu – Mika Waltari.