Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Migrace a nesnášenlivost/Věčný fašismus

Paradoxom každej neznášanlivosti je vzájomná podoba a blízkosť. Animozitu a neznášanlivosť si vytvárame nie voči tým, ktorí sú nám svojím spôsobom života na míle vzdialení (Eskimáci, Aborigénci...), ale voči tým, ktorí sú len o trošku iní ako my. V tom tkvie nebezpečenstvo konfliktov medzi susediacimi národmi či etnikami. Angličanovi neprekáža Eskimák, ktorý si vychutná surového tuleňa, ale žabožrút z Francúzska...

Vydavateľstvo Argo vydalo v tomto roku viaceré eseje od Umberta Eca, z ktorých niektoré sú síce staršieho dáta, ale krásne ilustrujú Ecovo prorocké videnie spoločnosti, jeho prenikavý pohľad za oponu svetovej scény.

Prvá časť je vlastne zbierka kratších textov, ktoré Eco predniesol na rôznych sympóziách a fórach týkajúcich sa migrácie, neznášanlivosti a nenávisti. Ako správny semiotik sa hrá s jazykom a so slovami. Odhaľuje, ako sú fundamentalizmus a integralizmus dvomi najvypuklejšími formami nenávisti.

Spôsobom sebe vlastným čitateľovi ukazuje historickú niť fundamentalizmu, od moderného západného fundamentalizmu, ktorý sa zrodil v USA a lipol a neustále lipne na doslovnom výklade Biblie, až po fundamentalistických heretikov staroveku, proti ktorým bojoval už Augustín. Táto niť nebola nikdy pretrhnutá, len postupom stáročí prebrali kormidlo fundamentalizmu od náboženských fanatikov tí sekulárni, rovnako nebezpeční a neznášanliví. Tí sú dnes novodobí horliví kazatelia hlásajúci, že jedine ich výklad sveta je jediný správny a jediný možný.

Pod integralizmom Eco rozumie náboženský a politický postoj, ktorý pretláča náboženské princípy do politického života. Kým fundamentalizmus a integralizmus (tradicionalizmus v kresťanstve) sú jasne pomenované a v katolíckom svete sa voči nim ostro a tvrdo vyhraňuje súčasný pápež František, v protestantskom prostredí a ešte viac v sekulárnom svete chýbajú jednotiace autority, ktoré by pozdvihli zástavu a jasne a zrozumiteľne poukazovali na zhubnosť týchto foriem neznášanlivosti a intelektuálnej a názorovej výlučnosti.

Druhou prácou, zaberajúcou polovicu knihy, je esej, ktorá zaznela pred študentmi Kolumbijskej univerzity v roku 1995. Eco demaskuje fašizmus, ukazuje, že nebol žiadnou ideológiou, ale kolážou rôznych politických a filozofických smerov, mohli by sme povedať ‒ gulášom. Ponúka zoznam typických rysov fašizmu, i po toľkých rokoch je zoznam stále aktuálny a môže slúžiť nielen politológom a sociológom, ale aj širokej verejnosti. Za kľúčové nástroje, ktoré môžu znemožniť návrat fašizmu ako určujúcej ideológie (hoci si uvedomuje, že je a bude stále medzi nami), považuje Eco pamäť a bdelosť.


Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost/Věčný fašismus

Argo, 2021

Zobraziť diskusiu (0)

Migrace a nesnášenlivost

Migrace a nesnášenlivost

Eco Umberto

Svazek z pera Umberta Eca zahrnuje dvě autorovy práce: Migrace a nesnášenlivost a Věčný fašismus. V první z uvedených prací najdeme část Ecovy přednášky přednesené v rámci sympozia uspořádaného ve Valencii na téma perspektivy třetího tisíciletí, dále úvod k Mezinárodnímu fóru o nesnášenlivosti uspořádaného v Paříži, část proslovu na univerzitě v Nijmegenu a úvod k antologii textů o reciproční antropologii, uveřejněné v Paříži.

Kúpiť za 8,37 €

Podobný obsah

Fenomén Coelho

Recenzie

Fenomén Coelho

Je Paulo Coelho filozofický génius alebo len továreň na motivačné citáty a všeobecné pravdy?

Malíř duší

Recenzie

Malíř duší

Každé slávne mesto by malo mať svojho literárneho ambasádora spisujúceho ódy na jeho počesť. Na jeho veľkolepé vzlety i potupné pády. Niekoho, kto je s ním spätý skrz-naskrz ako v celoživotnom harmonickom zväzku, dokonale poznajúc všetky vzácne prednosti i nevyspytateľné vrtochy svojej vyvolenej. Medzi šťastlivkyne, hrdo sa pýšiace svojím oddaným ctiteľom, patrí aj španielska Barcelona. Oným bardom prevolávajúcim na jej večnú česť a slávu je románopisec Ildefonso Falcones de Sierra.

Ode To My Family

Recenzie

Ode To My Family

Populárna francúzska spisovateľka Delphine de Vigan by už aj u nás mala byť dostatočne známa každému priaznivcovi nadpriemerne kvalitnej beletristickej tvorby. Viacero jej výborných kníh stihlo vyjsť v češtine i slovenčine, dokonca v niekoľkých vydaniach. Presne to je aj prípad autorkinho čitateľsky najúspešnejšieho románu Noc nic nezadrží, ktorý v edícii Světová knihovna českého Odeonu vychádza už druhý raz, keď sa o jeho skvelý preklad postarala osvedčená Alexandra Pflimpflová.