Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Migrace a nesnášenlivost/Věčný fašismus

Paradoxom každej neznášanlivosti je vzájomná podoba a blízkosť. Animozitu a neznášanlivosť si vytvárame nie voči tým, ktorí sú nám svojím spôsobom života na míle vzdialení (Eskimáci, Aborigénci...), ale voči tým, ktorí sú len o trošku iní ako my. V tom tkvie nebezpečenstvo konfliktov medzi susediacimi národmi či etnikami. Angličanovi neprekáža Eskimák, ktorý si vychutná surového tuleňa, ale žabožrút z Francúzska...

Vydavateľstvo Argo vydalo v tomto roku viaceré eseje od Umberta Eca, z ktorých niektoré sú síce staršieho dáta, ale krásne ilustrujú Ecovo prorocké videnie spoločnosti, jeho prenikavý pohľad za oponu svetovej scény.

Prvá časť je vlastne zbierka kratších textov, ktoré Eco predniesol na rôznych sympóziách a fórach týkajúcich sa migrácie, neznášanlivosti a nenávisti. Ako správny semiotik sa hrá s jazykom a so slovami. Odhaľuje, ako sú fundamentalizmus a integralizmus dvomi najvypuklejšími formami nenávisti.

Spôsobom sebe vlastným čitateľovi ukazuje historickú niť fundamentalizmu, od moderného západného fundamentalizmu, ktorý sa zrodil v USA a lipol a neustále lipne na doslovnom výklade Biblie, až po fundamentalistických heretikov staroveku, proti ktorým bojoval už Augustín. Táto niť nebola nikdy pretrhnutá, len postupom stáročí prebrali kormidlo fundamentalizmu od náboženských fanatikov tí sekulárni, rovnako nebezpeční a neznášanliví. Tí sú dnes novodobí horliví kazatelia hlásajúci, že jedine ich výklad sveta je jediný správny a jediný možný.

Pod integralizmom Eco rozumie náboženský a politický postoj, ktorý pretláča náboženské princípy do politického života. Kým fundamentalizmus a integralizmus (tradicionalizmus v kresťanstve) sú jasne pomenované a v katolíckom svete sa voči nim ostro a tvrdo vyhraňuje súčasný pápež František, v protestantskom prostredí a ešte viac v sekulárnom svete chýbajú jednotiace autority, ktoré by pozdvihli zástavu a jasne a zrozumiteľne poukazovali na zhubnosť týchto foriem neznášanlivosti a intelektuálnej a názorovej výlučnosti.

Druhou prácou, zaberajúcou polovicu knihy, je esej, ktorá zaznela pred študentmi Kolumbijskej univerzity v roku 1995. Eco demaskuje fašizmus, ukazuje, že nebol žiadnou ideológiou, ale kolážou rôznych politických a filozofických smerov, mohli by sme povedať ‒ gulášom. Ponúka zoznam typických rysov fašizmu, i po toľkých rokoch je zoznam stále aktuálny a môže slúžiť nielen politológom a sociológom, ale aj širokej verejnosti. Za kľúčové nástroje, ktoré môžu znemožniť návrat fašizmu ako určujúcej ideológie (hoci si uvedomuje, že je a bude stále medzi nami), považuje Eco pamäť a bdelosť.


Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost/Věčný fašismus

Argo, 2021

Zobraziť diskusiu (0)

Migrace a nesnášenlivost

Migrace a nesnášenlivost

Eco Umberto

Svazek z pera Umberta Eca zahrnuje dvě autorovy práce: Migrace a nesnášenlivost a Věčný fašismus. V první z uvedených prací najdeme část Ecovy přednášky přednesené v rámci sympozia uspořádaného ve Valencii na téma perspektivy třetího tisíciletí, dále úvod k Mezinárodnímu fóru o nesnášenlivosti uspořádaného v Paříži, část proslovu na univerzitě v Nijmegenu a úvod k antologii textů o reciproční antropologii, uveřejněné v Paříži.

Kúpiť za 8,37 €

Podobný obsah

Čoraz aktuálnejšia dystopia

Recenzie

Čoraz aktuálnejšia dystopia

V roku 1993 sa stalo mnoho pamätihodných udalostí; našincovi však zrejme uniklo vydanie prvej časti zamýšľanej série Podobenstiev od Octavie Estelle Butlerovej. Vďaka vydavateľstvu Argo a prekladu Petra Kotrleho po takmer 30 rokoch prichádza Podobenství o rozsévači aj k českým a slovenským čitateľom.

Bůh onoho léta

Recenzie

Bůh onoho léta

Románov o druhej svetovej vojne existuje skutočne veľmi veľa a čitateľ sa už nemusí vedieť celkom dobre v tomto množstve zorientovať. Niekedy výber podmieni aj záujem o konkrétnu tému alebo dominujúci aspekt z daného obdobia. Čoraz viac sú vyhľadávané diela venujúce sa každodennému prežívaniu na pozadí veľkých dejín. Jedným z takých románov je aj Bůh onoho léta od Ralfa Rothmanna.

Kvítek karmínový a bílý

Recenzie

Kvítek karmínový a bílý

Komplexná panoráma zachytávajúca život viktoriánskeho Londýna. Takouto jednoduchou vetou by sa možno dal vypichnúť leitmotív rozsahom vskutku impozantnej historickej prózy Kvítek karmínový a bílý od výborného britského spisovateľa Michela Fabera. Krásne spracované vydanie tohto autorovho opusu magnum si už nejaký čas môžeme dosýta užívať vďaka českému Argu, kde vyšiel v špičkovom preklade Viktora Janiša.