Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Protagonista a antagonistka

Kruté morality s podtitulom Výbor z povídek od Markíza de Sade (Argo, 2021) tvoria dokonalú dobovú ilustráciu o inštitúcii manželstva, o vzťahu k nespútanému sexuálnemu životu, ale tiež determinujú osobnosť večného väzňa, ktorým Donatien Alphonse Françoisa de Sade bol.

Na máloktorú osobu francúzskych dejín tak priliehavo sedí výraz „enfant terrible“ ako na Donatiena Alphonsa Françoisa de Sade (1740 ‒ 1814). Takmer polovicu svojho života nestrávil na slobode, ale pohyboval sa medzi inštitúciou väznice a ústavom pre slaboduchých. Nehovoriac o tom, že dlhé roky nad ním visela aj ostrá hrozba gilotíny. Ako hovorí doslov Jindřicha Veselého, jeho nepohodlné postavenie vo francúzskej spoločnosti vyvolali nepochopiteľné bulvárne incidenty s predajnými ženami. Raz bol obvinený zo sadistických sexuálnych praktík, inokedy ho osočili z travičstva, čo predstavovalo vážne obvinenie. Permanentne stíhaný spisovateľ a aristokrat väčšinu svojich diel publikoval anonymne, svojou skutočnou osobou signoval len úzky výber z nich. Z dochovanej tvorby patrí medzi také aj dielo Kruté morality (Argo, 2021), ktoré vychádza v preklade Jindřicha Vaceka.

Ak potrebujete exemplárny dobový príklad o obchodnej funkcii manželstva, táto literatúra je jasnozrivým dôkazom, ako sa pristupovalo k diplomacii vzťahov medzi mužom a ženou. V krátkych poviedkach sa stretnete s psychologicky bohatými postavami, ktoré ohýba morálka a prístup k vlastnému šťastiu. Markíz de Sade svoje dielo personalizuje, prihovára sa čitateľom a uvedomujúc si diskurzívnu silu svojej tvorby, snaží sa prísť aj na spoločný súd a vyriešiť problematiku ambivalentných osudov. Modelové príklady ako starnúci aristokrat, majetný dobrák, bezohľadný záletník konfrontujú svoje pozície s témou ženy, ženstva a manželstva. Vo väčšine prípadov je partnerka a jej vernosť otázkou cti a odpoveďou na kuloárne diskutovanú samotu, budiacu v kruhoch končiacich sa porevolučných rokov, keď texty vznikali (druhá polovica 90. rokov 18. storočia), pestré podozrenia. Sobáš bol často iba spoločensky akceptovaným a výsostne formálnym zámkom na pomyselnom chráme nespútaného promiskuitného života. Administratívna zmluva medzi poriadkom a chaosom, kde jedna veličina požierala druhú.

Hoci je Markíz de Sade spájaný s milostnou, erotickou literatúrou, čítanie týchto textov vás utvrdí v názore, že atmosféra sexu je v moralizujúcej tvorbe, pod ktorú sa markíz podpísal, pomerne kultúrna a jemná. Len za okraj dávam mená Louis-Charles Fougeret de Montbron (1706 ‒ 1761), Pierre Choderlos de Laclos (1741 ‒ 1803), Abbé Prévost (1697 ‒ 1763), Samuel Richardson (1689 ‒ 1761), no tiež Denis Diderot (1713 ‒ 1784) či Daniel Defoe (1660 ‒ 1731) a, samozrejme, Giacomo Casanova (1725 ‒ 1798). U všetkých autorov sa stretneme s explicitným či umierneným ventilom pudových emócií, ktoré sa na poli rôznych žánrov, prevažne však grotesky, tešia veľkej popularite čitateľov 18. storočia a plnohodnotne suplujú pornografiu. Ako príklad si uveďme dielo Charlesa de Montborna Rudá pohovka (Dybbuk, 2008), v ktorom je hlavný protagonista po milostnom zlyhaní premenený na pohovku a vďaka kliatbe na svojom tele zažíva erotické eskapády do momentu, kým kúzlo neodčiní rovnaké zlyhanie, aké ho do tohto magického stavu voviedlo. Ako vidíme, literárna fantázia v tomto smere dokázala čitateľovi ponúknuť skutočne originálne verzie vášne.

Späť však k morálke v podobe Markíza de Sade a téme manželského azylu. Mužské postavy v tomto diele zväčša vystupujú na strane obete, ak aj spočiatku postava ženy pôsobí zraniteľne, vykľuje sa z nej démon. To dokonale reflektuje životnú filozofiu autora, že zlo je naša vrodená vlastnosť a človek je prislabý na to, aby ho premohol. Je evidentné, koho považoval za slabšie pohlavie, no aj to je diskutabilné, keďže ženy v poviedkach Kruté morality osudmi často manipulujú alebo predstavujú čierne škvrny z minulosti, ktoré sa dopustili tých najtemnejších priestupkov voči rodine, blízkym, ale najmä voči svojej povesti. V tomto okamihu sa im na rázcestí do cesty pripletie muž, väčšinou majetný, usporiadaný, a ak nedisponuje dobrým sociálnym zázemím, je to minimálne slušný človek, o akom sa nedá pochybovať, a jeho neochvejné dobráctvo ho privádza do chúlostivých situácií. Môžeme mať pocit, že dôverčivosť je slabosť, a máme si dobre dopredu rozmyslieť, s kým sa rozhodneme zdieľať svoju strechu nad hlavou.

Keď som si čítal texty z Krutých moralít, špeciálne poviedku Zločincem z ctnosti (str. 93 ‒ 118), spomenul som si na Ladislava Klímu (1878 ‒ 1928) a jeho nápaditý hororový román Utrpení knížete Sternenhocha (1928), kde knieža zažíva trampoty so svojou démonickou partnerkou Helgou. Nemohol sa viac venovať spoločenským témam a politike, pretože krvilačný vzťah ho nadobro pohltil a pripravil ho o zvyšky energie a zdravého rozumu, navyše budil v ňom vražedné inštinkty. Klímov nietzscheovský individualizmus v konfrontácii s de Sadeho morálnym alibizmom produkuje interesantné psychologické portfólio sociopatického rozhodnutia ‒ oženiť sa kvôli statusu.

„Mladému Dorgevillovi se dostalo jen mála tělesných půvabů; neměl v sobě sice nic nepříjemného, ale nebyl obdařen ani žádným z těch tělesných znaků, pro které je jedinec našeho pohlaví nazýván hezkým člověkem. Čeho se mu ale nedostávalo v tomto směru, to mu příroda vynahradila v jiném: měl zdravý rozum, což je často lepší než velké nadání, byl nebývale vnímavý k druhým a povahu měl přímou, poctivou a upřímnou ‒ zkrátka dostávalo se mu štědře všech těch vlastností, kterými se vyznačuje člověk čestný a soucitný, což v onom století stačilo víc než bohatě k tomu, aby si člověk mohl být téměř jist, že bude celý život nešťastný.“ (Kruté morality, str. 93)

Pri čítaní týchto textov nadobudnete dojem, že historické svedectvo väzňa de Sade nie je len žalárom s kovovými mrežami, ale predovšetkým temnicou z kostí, mäsa a zo svalov, pod ktorou driemal večný konflikt medzi mužom a ženou. Protagonistom a antagonistkou. Provokatívny pohľad na súboj týchto pohlaví je krutým súdom z popudu ublíženia, aké voči svojej osobe Markíz de Sade cítil. Za svoj vysoký pôvod a závislosť od nízkych pudov pykal rokmi svojho života v nútenej izolácii.


Donatien Alphonse François de Sade: Kruté morality

Argo, 2021

Preklad: Jindřich Vacek


Recenznú knihu poskytlo kníhkupectvo Kosmas.

Zobraziť diskusiu (0)

Kruté morality

Kruté morality

Sade Donatien A. F. de

Pět kratších próz z pera známého francouzského autora 18. a počátku 19. století. Jde o texty, které Sade – na rozdíl od velké části svého díla – podepsal vlastním jménem. Člověk v jeho pojetí je předurčen ke zlu a snaha o ctnost je trestána; v povídkách shromážděných do tohoto svazku však dodává příběhům jistý moralistní rámec: útrapy způsobené nevinnosti neřestí jsou prezentovány jako výstraha.

Kúpiť za 11,12 €

Rudá pohovka

Rudá pohovka

Montbron Louis-Charles Fougeret de

Dejom novely je humorný, napoly galantný a napoly rozprávkový, orientom inšpirovaný príbeh o mládencovi,ktorý doslova 'na sebe' zažíva množstvo erotických ekapád. V dôsledku vlastného sexuálneho zlyhania bol škaredou vílou premenený na pohovku.

Kúpiť za 4,37 €

Utrpení knížete Sternenhocha

Utrpení knížete Sternenhocha

Klíma Ladislav

Autor ovlivněný především filosofií A. Schopenhauera a F.

Kúpiť za 8,84 €

Paměti

Paměti

Casanova Giacomo

Giacomo Casanova, jeden z nejzajímavějších mužů 18. století, sepsal své Paměti v Duchcově, kam se ke stáru uchýlil jako knihovník hraběte Valdštejna. Zde také 4. června 1798 zemřel. Podle literárních historiků patří Paměti mezi nejhodnotnější díla, která tento vzdělaný a sečtělý muž vytvořil. Zkrácená a lehce upravená verze Casanovových příběhů v podání Hany Primusové je velmi čtivým a živým vyprávěním, které si navíc zachovalo výrazné rysy původního textu.

Kúpiť za 8,93 €

Nebezpečné známosti

Nebezpečné známosti

Laclos Choderlos de

Po více než dvou staletích přitahuje román Nebezpečné známosti krutě kultivovaným stylem, jímž jeho dva protagonisté, markýza de Merteuil a vikomt de Valmont, analyzují milostné city, když si ze msty nebo pro pobavení vybírají oběti své milostné strategie. Po klasické filmové adaptaci z r. 1959 následovaly dvě další - vedle britského zpracování také oblíbený Valmont Miloše Formana.

Kúpiť za 16,03 €

Clarissa, or the History of a Young Lady

Clarissa, or the History of a Young Lady

Richardson Samuel

Pressured by her unscrupulous family to marry a wealthy man she detests, the young Clarissa Harlowe is tricked into fleeing with the witty and debonair Robert Lovelace and places herself under his protection. Lovelace, however, proves himself to be an untrustworthy rake whose vague promises of marriage are accompanied by unwelcome and increasingly brutal sexual advances.

Kúpiť za 29,50 €

Podobný obsah

Fenomén Coelho

Recenzie

Fenomén Coelho

Je Paulo Coelho filozofický génius alebo len továreň na motivačné citáty a všeobecné pravdy?

Malíř duší

Recenzie

Malíř duší

Každé slávne mesto by malo mať svojho literárneho ambasádora spisujúceho ódy na jeho počesť. Na jeho veľkolepé vzlety i potupné pády. Niekoho, kto je s ním spätý skrz-naskrz ako v celoživotnom harmonickom zväzku, dokonale poznajúc všetky vzácne prednosti i nevyspytateľné vrtochy svojej vyvolenej. Medzi šťastlivkyne, hrdo sa pýšiace svojím oddaným ctiteľom, patrí aj španielska Barcelona. Oným bardom prevolávajúcim na jej večnú česť a slávu je románopisec Ildefonso Falcones de Sierra.

Ode To My Family

Recenzie

Ode To My Family

Populárna francúzska spisovateľka Delphine de Vigan by už aj u nás mala byť dostatočne známa každému priaznivcovi nadpriemerne kvalitnej beletristickej tvorby. Viacero jej výborných kníh stihlo vyjsť v češtine i slovenčine, dokonca v niekoľkých vydaniach. Presne to je aj prípad autorkinho čitateľsky najúspešnejšieho románu Noc nic nezadrží, ktorý v edícii Světová knihovna českého Odeonu vychádza už druhý raz, keď sa o jeho skvelý preklad postarala osvedčená Alexandra Pflimpflová.