Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Solenoid

​Predstavte si veľký komplex z prefabrikátov na ktorom sú široké okná s umelými kľučkami, brizolitová omietka a otravný zvonec ohraničujúci necelú hodinu od malej desaťminútovej prestávky. Predstavte si, že kráčate po chodbe s klasifikačným záznamom a zažijete s deťmi necelé štyri ročné obdobia po dobu deviatich rokov. Predstavte si, že tento cyklus sa monotónne opakuje a vy zostávate uväznení v sieti komplexov .

Tu niekde sa začína pocit učiteľa v románe od rumunského spisovateľa Mircea Cărtărescua. Sotva si vybavuje spomienky z prvého pedagogického dňa, aj triedu do ktorej premiérovo vkročil. Tváre detí, ich bľabot a hluk sa zliali do neprehľadného hlučného obrazu zuniaceho v mozgu. Byť pedagógom je poslaním, aké deti na základnej škole nedokážu čítať. Vzhľadom k ich veku a psychologickým premenám by sme hľadali neprirodzenú ľudskú zrelosť, aká dochádza spätne, v toku rokov. Keď učitelia starnú a získané vedomosti sa objavia ako neviditeľný kompas kdesi v minulosti. Vtedy sme ochotní ich navštíviť a poďakovať sa im.

Objavovanie pokory a vďaky v tomto románe ale zostáva mĺkvym príbuzným všeobjímajúcej rezignácie. Vzdorom voči stagnácii je rekapitulácia snov, analýza sexuálneho života, ale aj starostlivý prístup k sledovaniu okolitého prostredia.

Ak by hrdina románu Solenoid prijal svoju pedagogickú profesiu ako sebaurčujúcu, stratil by pozoruhodný rys - lipnutie na surreálnych banalitách, ktoré subjektívne považuje za svoju osobnú mapu prúdu kolujúcu v hrdzavejúcich kábloch za tapetami príbytku vyživujúcu jeho okolie umelým svetlom. Dívať sa doň dokáže najsilnejšie s perom v ruke, kedy ho svrbí celé telo a vyrušuje ho beznádej reflektovaných osudov a ich vzťahov. Všade cítiť prítomnosť parazitov, špiny a vybývané prostredie ostro kontrastuje so schopnosťou priniesť nové.

Akokoľvek sú myšlienky a literárne kvality hlavného protagonistu vzácne, zostávajú uväznené v knihe, aká je jeho hrdzavou klietkou. Rekapituluje obraz podhodnoteného učiteľa, aký uveril vo vlastný umelecký formát a táto viera prerástla v náboženstvo učiace o nekonečnej pravde skúsenosti s prítomným okamihom v kontraste s vlastným snom a nevedomím, ktorý deň od noci nerozdeľuje, ale nachádza vzájomné súvislosti.

Pocit nedocenenia v románe Solenoid zastupujú parazity - vši, hnidy, baktérie, špinavosť a nečistota v akej Cărtărescu pozorne objavuje poéziu a zmysel. Tu je priestor na otvorenie čistého zošita, analógia medzi hnusom a rutinou sa stáva inšpiratívnym podkladom pre literárne ambície a provokujú hlavného protagonistu, donquijotovského literáta a vyhoreného učiteľa rumunčiny.

Je ťažké žiť bez uznania, bez vedomia, že je tu prítomný talent, hoci sa oň autor usiluje a živí nádej v jeho objavenie. Meria cestu do práce a domov, aby ukojil hlad a experimentoval so svojou energiou. Keď si telo žiada odpočinok, dvíha ho a núti ho k pohybu po tmavom, nočnom literárnom poli v akom nieto nielen hviezd, ale ani elektriny a života. V tom je Solenoid vzácny a príťažlivý román - funguje v chromej sebaistote, lačnom hľadaní hlbokého presvedčenia o správnosti písania, v ktorom sa riadok odráža od riadku a nehľadá čistý tvar slova, je bohatý v svojich ornamentálnych uzlíkoch a beznádejnom hľadaní podstaty literárneho autorstva.

Solenoid je román o trvanlivosti energie v prostredí, do akého nepatrí. Je to ako keď ponoríte zápalku do pohára s vodou. V sekunde zahasí, no chvíľu trvá kým zmení teplotu. Hlavný protagonista v románe Solenoid z tejto chvíle žije.


Brak, 2020

Solenoid, Mircea Cărtărescu

Preklad: Eva Kenderessy

Zobraziť diskusiu (0)

Solenoid

Solenoid

Mircea Cărtărescu

Román Solenoid je dielom autora, ktorého meno sa pravidelne objavuje v užšom okruhu kandidátov na Nobelovu cenu za literatúru. V slovenskom jazykovom prostredí sa s nadšeným prijatím kritiky stretla jeho staršia zbierka poviedok Nostalgia (BRAK 2016).

Kúpiť za 17,55 €

Podobný obsah

Rok magického myslenia

Recenzie

Rok magického myslenia

Joan Didion sa vyrovnáva s najväčšou ľudskou stratou. Takmer celoživotný partner, spisovateľ John Gregory Dunne, zomrie v jej prítomnosti. Spočiatku to považuje za žart, je zmätená a z tohto pôvodného pocitu sa pachuť prenáša do najbližšieho obdobia a mieša sa s ďalšou tragédiou. V rukách Joan Didion sa však z elégie stáva zamyslenie s pohlcujúcou energiou do najbližšieho obdobia. Rok magického myslenia (Brak, 2023) je skúškou zadržania dychu pod vodou. Výhodou je, že vy vždy môžete vynoriť hlavu a ľubovoľne, dosýta dýchať.

Sklenená záhrada

Recenzie

Sklenená záhrada

Sklenená záhrada sprostredkúva úctyhodné zoznámenie s tvorbou súčasnej moldavskej autorky Tatiany Țîbuleac. Vo svojom ostatnom románe – ovenčenom v roku 2019 Cenou Európskej únie za literatúru – sa vracia do obdobia na sklonku Sovietskeho zväzu v znamení vyrovnávania sa s traumou stratenej moldavskej identity. Dej sleduje život adoptovanej Lastočky, ktorá sa razom ocitá na rozhraní kultúrne rozdeleného Kišiňova. Tento emočne kontrastný román oplýva jazykovou autenticitou, ktorú v mnohom násobí kvalitný preklad Evy Kenderessy.

Smrť je brutálna drina

Recenzie

Smrť je brutálna drina

Pokúsiť sa nejakým (umeleckým) spôsobom zreflektovať takú náročnú tému, akou bezpochyby je sýrska občianska vojna, musí byť pre danú kultúrnu obec doslova svätou povinnosťou. Hmatateľný dôkaz o tom, ako sa s touto katastrofou vyrovnáva jej priamy svedok – sýrsky modernista Chálid Chalífa –, môžeme nájsť medzi najnovšími beletristickými prírastkami vydavateľstva BRAK. V rámci oceňovanej a dovolím si povedať, že i mimoriadne potrebnej edície Dezorient Express tu v preklade osvedčeného Mareka Briešku vyšiel autorov román Smrť je brutálna drina, originálne spracúvajúci najtemnejšiu sýrsku súčasnosť.