Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Uhorská šľachta bola v skutočnosti slovenská

Slováci sú v strednej Európe predbežnými víťazmi dejín, najmä ak sa porovnávame s Maďarmi. Z tejto perspektívy by sme sa preto už mohli na svoju minulosť pozerať aj s väčším nadhľadom a menším komplexom menejcennosti. Ten je dodnes živený predstavou porobeného národa, ktorý si svoju identitu uchránil tak, že sa pod mocenskou klenbou uhorskej šľachty dorozumieval tajným kódom vlastného jazyka.

Priznávam, že aj ja som túto predstavu zdieľal, odchovaný slovenským dejepisom a drastickými príbehmi o pomaďarčovaní, keď boli deti v školách ešte pred sto rokmi bité trstenicou za to, že v škole prehovorili po slovensky. Až od maďarského historika Józsefa Demmela som sa teraz dozvedel, že slovenčina bola v skutočnosti materinským jazykom mnohých uhorských šľachticov.

Slovenská šľachta

Vo svojej novej knihe „Panslávi v kaštieli“ (vydavateľstvo Kalligram, kde vyšla aj autorova kniha o Štúrovi) Demmel prichádza k záveru, že ešte v 40. rokoch 19. storočia hovorila v piatich župách (Liptov, Orava, Trenčín, Turiec a Zvolen) výrazná väčšina šľachty po slovensky a tento jazyk považovala za materinský. Aj pri najnižšom odhade muselo ísť o tisíce šľachticov (najvyšší teoretický odhad je až 20-tisíc, teda takmer 90 % tamojšej šľachty).

Demmel aj preto píše s úplnou samozrejmosťou o „slovenskej šľachte“, ktorá sa po maďarsky síce dohovorila, ale tento jazyk jej bol cudzí. Až do polovice 19. storočia bolo napríklad v Turčianskej župe bežné, že na župných zhromaždeniach a úradoch sa hovorilo po slovensky. Práve Turčiansku župu si Demmel vybral ako príklad, na ktorom mohol ukázať komplikovaný vzťah medzi šľachtou a slovenskými národovcami v kľúčovom období od 40. do 70. rokov 19. storočia.

Hlavnou postavou jeho knihy je József Justh (1809-1875), hlava rozvetvenej šľachtickej rodiny, ktorá v dvojzáprahu s Révayovcami vládla župe po stáročia. Justh pomáhal zakladať Maticu slovenskú, zamestnal Pavla Mudroňa (neskôr dlhoročného predsedu Slovenskej národnej strany) ako vychovávateľa svojich synov, dobre sa poznal s Hurbanom aj so Štúrom a bol jedným z dôležitých editorov Memoranda národa slovenského prijatého v Martine v júni 1861.

Zo slovenského pohľadu vyzerá Justh napriek tomu ako zradca, lebo neskôr od otvorenej podpory národovcov ustúpil a vyhovoril sa na chorobu, keď mal ísť Memorandum do Budapešti obhajovať. Demmel však fascinujúcim spôsobom odkrýva Justhove zložité manévre a protichodné motívy, keď na jednej strane uznával právo Slovákov na národnú identitu, na druhej nechcel ohroziť svoju politickú budúcnosť, ktorá závisela od Budapešti.

Demmelova kniha je pútavou drobnokresbou, ktorá vyvoláva veľké otázky historickej viny a taktiky. Justh v závere života prehral rovnako ako slovenskí národovci, keďže v roku 1875 zvíťazil maďarský nacionalizmus.

Paradoxne sa však vďaka tejto trpkej skúsenosti Slováci rozhodli v roku 1918 pre Československo, šľachtu vyhnali a dnes sú – predbežne – víťazmi stredoeurópskych dejín. Je veľmi zvláštnym zážitkom čítať knihu maďarského historika, ktorý na Justhovu éru hľadí nezaujato a má porozumenie rovnako pre slovenských národovcov, ako aj pre tohto šľachtica z Turca.

Mali vlastné dôvody

V závere píše, že turčianska šľachta (teda aj Révayovci) skôr podporovala činnosť slovenských inštitúcií, než aby ju hatila a nič na tom nemení fakt, že to robila často z egoistických a mocenských dôvodov. Takýto záver si môže dovoliť, keďže preň nazbieral množstvo veľmi zaujímavých a zrejme aj doteraz neznámych dôkazov ukrytých v slovenských a maďarských archívoch. Pre nás z toho vyplýva, že by sme sa mohli konečne zbaviť mýtu porobeného národa, ktorý si svoju identitu uchránil navzdory nepriateľskej šľachte, ktorá sa ju snažila zadupať do zeme. A učiť sa používať ten zvláštny pojem, ktorý Demmel používa s takou samozrejmosťou: slovenská šľachta.

Martin M. Šimečka

text sme prebrali z Denníka N

Zobraziť diskusiu (0)

Panslávi v kaštieli

Panslávi v kaštieli

Demmel József

Kniha maďarského historika Józsefa Demmela odkrýva doteraz málo známu alebo úplne neznámu kapitolu zo slovenských dejín - osudy slovenskej šľachty v 19. storočí, v storočí nabitom nacionalizmom a nacionálnymi konfliktmi. Na príklade hlavne Turčianskej župy a predovšetkým tamojších šľachtických rodín zachytáva prelomové obdobie , keď sa stavovská multietnická krajina mení na štát s dominantným a privilegovaným "moderným" maďarským národom, keď sa šľachta so slovenským materinským jazykom postupne transformuje na maďarskú šľachtu, a vysvetľuje príčiny, prečo sa tak stalo a prečo sa nestala súčasťou formujúceho sa moderného slovenského národa. Demmel s hlbokou znalosťou veci demonštruje, ako sa na regionálnej úrovni vyslovene "konštruuje" nové etnikum.

Kúpiť za 10,80 €

Podobný obsah

Slovutný pán prezident

Čo číta vedúca seniorského klubu preživších pri Židovskej náboženskej obci Eva Mosnáková

Slovutný pán prezident

Odporúčam knihu Slovutný pán prezident od Madeline Vadkerty. Je o prosebných listoch občanov Slovenska, prevažne Židov, počas druhej svetovej vojny hlave štátu a duchovnému Dr. Jozefovi Tisovi. Možno namietať, že dnes máme iné problémy – vojna za našimi východnými humnami nasledovaná zdražovaním produktov, pandémia hrozí ďalšími formami.Ale sú to iné problémy? Po druhej svetovej vojne sme boli presvedčení, že krutosti fašizmu, hromadné zabíjanie vojakov aj civilistov, starcov aj detí, rasizmus, nacizmus sa už opakovať nebudú. Ale hŕstka žijúcich pamätníkov 20. storočia hľadá a nachádza podobnosti v konaní, účelovom rozhodovaní mnohých dnešných politikov u nás i vo svete s tými spred 70 rokov.Osoby a obsadenie sú iné, ale rovnaký je hlavný nástroj na uchopenie ich moci – klamstvá, prekrúcanie pravdy, až do pozície „hore nohami“. Súhlasím s vyjadrením historika Dr. I. Kamenca: pred kým mali postihnutých výnimky zo Židovského kódexu chrániť? Veď kto stál na čele štátu, proklamoval s ním súhlas a podpísal pravidlá o vyhnaní občanov štátu s cieľom ich vyvraždenia?Tak ako vtedy, aj dnes treba kričať, lebo s údivom sledujeme zástupy ľudí pomýlených klamstvami – podobne ako to bolo za vládnutia slovutného pána prezidenta.

Fašizmus náš slovenský

Čo číta spisovateľ a prekladateľ Ján Štrasser

Fašizmus náš slovenský

Pomaly a pozorne čítam túto historiografickú publikáciu, ktorá nesie podtitul Korene, podoby a reflexie fašizmu na Slovensku (1919 – 1945) a skladám klobúk pred jej autormi, ktorí sa zmocnili tejto pre nás toxickej témy so suverenitou profesionálnych historikov, no napísali ju aj čitateľsky príťažlivo. A vynára sa mi v pamäti dávny humorný príbeh, keď moderátorka istého piesňového festivalu ukončila jeho záverečný galakoncert slovami: „Skončil sa festival 1969, nech žije festival 1967!“ Kamarát, sediaci vedľa mňa, sa naklonil ku mne a povedal: „To máme pred sebou peknú minulosť!“ Anton Hruboň je mladý historik a neželám mu (ani sebe), aby v budúcnosti niekde v exile napísal pokračovanie tejto knihy pod názvom Fašizmus náš slovenský v 21. storočí.

1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

Čo číta historik a spisovateľ Branislav Chovan

1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

O takzvané morské národy musel zakopnúť každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o dejiny staroveku. Napriek častej prítomnosti v historickej literatúre sa o nich však veľa nevie. Ani to, odkiaľ prišli, ani to, kto vlastne boli, a dokonca ani to, prečo vlastne útočili. Len si pripomeňme: okolo roku 1177 pred naším letopočtom zažili najväčšie civilizácie staroveku kolaps, z ktorého sa potom už nikdy celkom nespamätali. Reč je napríklad o Mykénach, Kréte, Cypre, Egypte, Ugarite, Kanaane, Chetitskej ríši, alebo aj o vzdialenom Elame. S ich zánikom sa spájajú práve záhadné morské národy, ktoré do starovekého sveta vpadli údajne odniekiaľ zo severu od Dunaja. Čo znamená, že možno práve z nášho územia. To by nás mohlo napĺňať aj istou hrdosťou, že práve nejakí naši vzdialení prapredkovia rozmetali mocné štáty Stredomoria na cimpr-campr. Pravda však bude asi predsa len niekde inde. Pokúsil sa to vysvetliť renomovaný americký archeológ Eric H. Cline vo svojej knižke 1177 př. kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů. Hneď v úvode sa dozvieme, pod akými menami poznali votrelcov Egypťania, zachovali sa totiž na nápisoch Ramzesa III. v Medínit Habu. Pomenovania ako Šakalaš, Ceker či Danuna pre nás už asi ostanú navždy nejasné, zato meno Pelešet ukazuje pravdepodobne na Filištíncov. Kto by čakal, že po tomto trocha lingvistickom úvode sa dozvie o morských národoch niečo viac, bude sklamaný. Clinovi totiž ani tak nešlo o odhalenie ich totožnosti, ako skôr o vykreslenie zániku veľkolepého stredomorského sveta. Tak, ako to teda videl on, v širších súvislostiach, pri ktorých spomínané národy nehrajú najhlavnejšiu úlohu. Cline píše o politickej situácii, medzinárodnom obchode, kultúrnych vzťahoch, ale aj o zemetraseniach, katastrofálnych suchách a následných hladomoroch. Snaží sa tak dopátrať, čo mohlo stáť za tragédiou na prvý pohľad neohroziteľných štátov. Eric Cline je vynikajúci rozprávač, jeho knižka sa dá prečítať jedným dychom. Pre nášho čitateľa to môže byť ešte navyše zaujímavá skúsenosť, ako sa dá písať o histórii. Cline o nej píše trocha inak, ako sme v našich zemepisných šírkach zvyknutí.