Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

V hniezde. Spomínanie Petra Karvaša

Na prvý pohľad aj dotyk je spomínanie Petra Karvaša – V hniezde – v novom vydaní (Literárna bašta) poctivým vďakyvzdaním významnému bystrickému rodákovi. Prívlastok významný je hmlistý a nekonkrétny. Treba ho rozvíjať. Impulzom k snahe o rozpletenie komplikovaného ducha Petra Karvaša je práve táto kniha. Neďaleko od beletrie, neďaleko k básni, predovšetkým je však mikroskopickým portrétom toho najkrehkejšieho, čo Peter Karvaš vlastnil – a nie je to patetické ako táto veta.

Hra, ktorá sa neodohrala

Krátke premýšľanie o memoároch Petra Karvaša s názvom V hniezde by som začal tým, že si k pomyselnému stolu prizvem aj nenápadných, zato však vplyvných svedkov. Jedným z nich bude Dominik Skutecký (maliar a dedo), ďalšou bude Karola Skutecká-Karvašová (maliarka a matka), tiež Ferdinand Skutecký (lekár a otec). Nazývam ich svedkami, hoci sú predovšetkým genetickým kódom, ktorý sa v Petra Karvaša vyformoval. V tejto úrovni aj ostávajú, nebudú do osudu nasilu vnikať, hoci je ním Karvaš presiaknutý. Sú jeho podstatnými, ale stále vedľajšími postavami.

Spomienková kniha V hniezde (orig. 1981) je ideálnym dokladom, že všetky kreatívne elementy sa spojili a vytvorili majstrovského rozprávača, predovšetkým však medzinárodne uznávaného dramatika (Polnočná omša, Meteor, Jazva a i. ) a teatrológa, tiež intelektuála – s čím bol v rozhovoroch často konfrontovaný a odvolával sa na vedecký záber časti svojej práce. Židovský pôvod najbližšej rodiny sa pričinil v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia o tragédiu. Jeho matka bola zavraždená krátko po potlačení SNP. Mala 51 rokov.

Chcel by som dať na tomto mieste do pozornosti nápaditý flanérsky projekt Divadelné prechádzky. Dramatička Iveta Škripková v ňom totiž pri zastaveniach Petra Karvaša píše, že po tragickej smrti rodičov už do rodného domu nevstúpil. Zavraždili ich nacisti v Nemeckom. Rodný dom je dnes vďaka rekonštrukciám opäť majestátnym objektom Banskej Bystrice. Je ním totiž Vila Dominika Skuteckého. Dodnes sa na tomto mieste koná prezentácia mladých slovenských ochotníckych divadiel – Karvašova Bystrica.

Neodohrala?

Chronológia memoárov z väčšej časti pokrýva študentské roky Petra Karvaša, teda detstvo, dospievanie, ale nielen to. Vnútorný svet je tu literárne komponovaný tak precízne, že sa permanentne ocitáme v citlivo dávkovaných retrospektívach. V nich je P. Karvaš nielen nostalgický, ale aj melancholický. Všetky postavy by sme aj mali na dlani, keby v jeho spomínaní práve jeho interný duch všetky nepohlcoval. Neskrýval v taktnej tajnosti. Vystúpia, aby sa zrazu ocitli na odvrátenej strane zrkadla, ako v diele Lilith (George MacDonald). Tu však nemajú miesto mrákoty a temno, ak aj, prelínajú sa s rozumom, ktorému vládne osvietená sila básne.

Spomenul som si na film, na ktorom sa režijne podieľal aj Jean Epstein – Pasteur (1922). Sám mu venuje v knihe Poetika obrazů (Herrmann & synové, 1999) špeciálne miesto. Chemik a biológ Louis Pasteur tu nevystupuje iba ako figúra, no jeho profil spoluvytvára aj nápaditá, impresionistická harmónia tieňa a experimentov, ktoré sa v súhre s novým filmovým remeslom a chémiou ocitajú na plátne. Film posunul na novú úroveň to, čo chcela povedať báseň, keby jej bol ktosi dal do vienka nové prostriedky. Peter Karvaš zase s maliarskou precíznosťou zachytáva všednosť detskej situácie takto:

„Prvopočiatky mali odjakživa podobu vôní: bielej, hebkej, ešte nepoužitej radírovacej gumy, na ktorej bol vytlačený rozťahovací slon, dreveného perálnika s vysúvacím vrchnákom pomaľovaným kvetmi, ceruziek – obyčajných, barnavých značky Hardmuth a žltých, drahých a vzácnych značky Koh-i-noor, mäkkých jednotiek i tvrdých trojok – a čipkovaných stružlín, padajúcich zo strúhadla podoby glóbusu a voňajúcich lakom a tuhou, ďalej vylúhovanej kože školskej tašky s remencami, kníh a knihárskeho gleja a čerstvé tlače, atramentu v kalamári a drobiacej sa kriedy, naolejovanej dlážky a napitej špongie behajúcej po tabuli, prievanu na chodbách dvojtriedky, dozrievajúcich gaštanov za oknami a prvého jesenného dažďa, rozváňajúceho zvíreným prachom.“ (str. 45)

Do tohto momentu preniká Skuteckých zmysel pre detail. Schopnosť privolať, otvoriť, analyzovať a verne zreprodukovať ranú spomienku Petra Karvaša s deskriptívnosťou naturalistickej maľby. Často sa stane, že sa počas tohto spomínania zastavíte a vrátite, vyžaduje si totiž plnú čitateľskú pozornosť, pretože je kontemplatívne, inteligentné.

Vo výsledku získate neuveriteľne ornamentálny, ale farbistý profil. Krehký. Vtipný. Miestami zatrpknutý, ale vzdušný. Pozor, dýchame však ostrý, kovový, jesenný vzduch (napriek tomu, že momenty sa dejú naprieč viacerými ročnými obdobiami). Z toho vzduchu dráždi na suchý kašeľ. Má však to, čo nezriedka knihám chýba. Plnú prítomnosť autora. Pochopiteľne teda vyžaduje aj plnú a sústredenú prítomnosť vašu. Prečítal som V hniezde naraz, nie po kúskoch. Petra Karvaša ako rozprávača nemožno prerušovať. Teda všetko možno, ale nič by z toho neostalo.


Peter Karvaš: V hniezde

Literárna bašta, 2022

Zobraziť diskusiu (0)

V hniezde

V hniezde

Karvaš Peter

Peter Karvaš pátra v hlbinách vlastnej pamäti, z ktorej sa vynárajú spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, spolužiakov a učiteľov, na život v Banskej Bystrici. Farbisto opisuje ulice a zákutia mesta v 20. a 30. rokoch: novorenesančnú vilu na Hornej ulici s ateliérom starého otca Dominika Skuteckého, námestie (vtedy ešte Masarykovo) s lákavými obchodíkmi, Benického a Ebnerov dom, Dolnú ulicu či proletársky Hušták a tiež živú tetu Vansovú v dome pri Bystričke. Mesto v spomienkach vytvára citové a sociálne zázemie pre generáciu, ktorá napokon dospela v Slovenskom národnom povstaní, a hoci Karvaš oživuje hlavne "svet včerajška", jeho krásy i tragédie, v rozprávaní môžeme rozoznať črty, ktoré nezostali iba minulým svedectvom.

Kúpiť za 17,99 €

Podobný obsah

Edičný plán vydavateľstva Literárna bašta

Správy

Edičný plán vydavateľstva Literárna bašta

Literárna bašta. Malé vydavateľstvo živej literatúry, ktoré aktívne pôsobí od roku 2018 v Banskej Bystrici. Prečítajte si aktuálny edičný plán vydavateľstva.

Prechádzky so psami

Recenzie

Prechádzky so psami

​Tešil som sa. Už od prvého Calligarichovho vydania v českom vydavateľstve Argo (2020) prebrala za česko-slovenský knižný svet štafetu Literárna bašta (2022), a tak si môžeme dopriať druhého Calligaricha. Stručnejšieho, no nemenej kvalitného a hĺbavého. O niečo viac ako v Poslednom lete v meste. Do takej útlej knihy sa zmestí prekvapivo veľa rekapitulácie, reflexie a impresie. Prechádzky so psami sú ako s nami čitateľmi, sme aj nie sme pri tom. No a nikto si z nás pritom nestrieľa.

Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej

Recenzie

Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej

Režisérka, scenáristka a spisovateľka Anna Grusková odhaľuje prostredníctvom banskobystrického vydavateľstva Literárna bašta vzťahový portrét doktorky Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej a maliara Edmunda Gwerka. Práve osud ženy z tejto dvojice, intelektuálky Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej, autorku motivoval k príprave dokumentárneho filmu — Žena novej doby — a tiež k tejto štylizovanej reportážnej knihe Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej.