Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

V neistej bitke zatínaj päste!

John Steinbeck bezpochyby patrí medzi najslávnejších predstaviteľov americkej literárnej tvorby dvadsiateho storočia. Moderný klasik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, sa u svojich priaznivcov dodnes teší skutočne veľkej obľube. Určite to súvisí i s vážnymi témami, ktoré v románoch rád spracúval. Môžeme sem zaradiť napríklad ohromné sociálne rozdiely kváriace súdobú americkú spoločnosť. S tým je spojené silné veľkokapitalistické vykorisťovanie pracujúcich más, následkom čoho sa tieto dostávali do naozaj zúfalej existenčnej situácie. Najmä v ranej Steinbeckovej próze takéto prvky nachádzame vo vysokej miere.

Dôkaz o tom nám len v týchto dňoch ponúka vydavateľstvo BRAK. Práve tu v preklade Tomáša Hučka vyšiel jeden z prvých, o čosi menej známych autorových textov s názvom V neistej bitke.

Príbeh nás privádza do Spojených štátov amerických prvej polovice tridsiatych rokov minulého storočia. Ocitáme sa v Torgaskom údolí obklopení rozľahlými jabloňovými sadmi. Nastáva obdobie zberu jabĺk. V oblasti sa preto zhromažďujú ovocinárski robotníci – potulní nádenníci zväčša bez trvalého domova i zamestnania. Často nevlastnia takmer žiaden hodnotný majetok ako napríklad pôdu či inú nehnuteľnosť. V skratke teda ide o nedovzdelanú alebo aj načisto nevzdelanú pracovnú silu z takmer úplného sociálneho dna, danými okolnosťami prinútenú robiť za prakticky hocijaký mizerný plat. S týmito skutočnosťami presne kalkulujú (nielen) ovocinárski veľkopodnikatelia, teda majitelia sadov. Z celej situácie sa snažia vytĺcť čo najvyšší profit. To znamená, že na jednej strane umelo udržiavajú už beztak drakonické ceny komodít a zároveň tyransky zdierajú pracujúcich, ktorým ťažko zarobená výplata nepokrýva ani najnutnejšie životné minimum.

Okrem toho sa miestni agrárnickí baróni vôbec neštítia voči viac-menej bezbrannému davu v prípade potreby nasadiť silové zložky reprezentované šerifovými policajnými jednotkami. A keď príde naozaj čo k čomu, raz-dva sa pridá i domobrana „vlastencov“ vyregrútovaná z radov najprimitívnejšej agresívnej luzy z celého okresu. Pracujúci sú takýmito spôsobmi v podstate každoročne zatláčaní do nezávideniahodnej existenčnej situácie. Je jasné, že tento stav je prosto neudržateľný a skôr či neskôr sa niečo jednoducho musí stať.

A niečo sa naozaj udeje – pracujúci sa chytajú poslednej možnosti a vstupujú do masívneho a nekompromisného štrajku. Za jeho hlavných iniciátorov možno označiť ústrednú trojicu hrdinov zloženú z červeného radikála Maca, mladého kádrového straníckeho člena Jima Nolana a robotníckeho vodcu zvaného London. Situácia sa začne rýchlo dramatizovať. Veci sa okamžite vyostrujú, nervozita stúpa, zásoby sa míňajú, dochádza trpezlivosť na oboch stranách barikády, keďže nepozbierané ovocie pomaly zahníva a opadáva. Prichádzajú štrajkokazi, začínajú sa roztržky a násilné strety. Sú prví zbití, ranení a žiaľ i mŕtvi. Napätie eskaluje, zdeptaná robotnícka masa združená v dave ožíva nekontrolovateľnou, celkom novou vôľou a celé hnutie bleskovo speje k tragickému finále.

John Steinbeck nás udalosťami prevedie bez vytáčok, akýchkoľvek zbytočných odbočiek do strán, rovno, priamočiaro, okamžite k samej podstate problému. Hovorí rečou prostého, krvopotnou drinou a sústavným nedostatkom gniaveného človeka. Nie je to o krásne vycizelovaných vetách. Je to vrava celkom neakademická, úporná, neohobľovaná, zrnito hlinená. Miesi sa v nej spisovné či polospisovné slovo so zaprášeným hovorovým robotníckym dialektom, kde k hrubému výrazu nikdy nie je ďaleko. Na presvedčivé zachytenie živelných a veľmi rôznorodých charakterov jednotlivých zúčastnených však táto jazyková surovina poslúži viac než dostatočne.

Steinbeck sa miestami púšťa i do zložitejších a výborne vypointovaných úvah, napríklad o sociálnej nespravodlivosti, fungovaní kapitálu v rukách bezohľadných koristníkov, politike samotnej či všeobecne ľudskej povahe vystavenej hraničným situáciám. Práve cez obyčajné existencie dokáže tieto neveľmi ľahké témy prerozprávať vskutku atraktívnym a zrozumiteľným spôsobom. Dostatok priestoru sa potom nájde i pre akési decentne lyrizované obrazy výborne približujúce trebárs pracovnú rutinu či onen každodenný sociálny tlak.

Celkovo vzaté ide teda o skvelú vzorku Steinbeckovej počiatočnej tvorby, ktorej ideové posolstvo ani dnes nestráca na dôraze a naliehavosti. V neistej bitke je úderný, sociálne angažovaný text, v ktorom tá hrozivo čnejúca zaťatá päsť znamená prísnu výstrahu, nie lacné gesto a falošnú pózu.

John Steinbeck: V neistej bitke

BRAK, 2022 (vydanie prvé)

Preklad: Tomáš Hučko

296 strán

Zobraziť diskusiu (0)

V neistej bitke

V neistej bitke

Steinbeck John

Raný román držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Johna Steinbecka V neistej bitke stojí na začiatku jeho rozsiahleho spoločensky kritického diela. Rozpráva príbeh zberačov jabĺk, ktorí sa snažia vydobyť si štrajkom lepšie pracovné podmienky.

Kúpiť za 15,21 €

Podobný obsah

Rok magického myslenia

Recenzie

Rok magického myslenia

Joan Didion sa vyrovnáva s najväčšou ľudskou stratou. Takmer celoživotný partner, spisovateľ John Gregory Dunne, zomrie v jej prítomnosti. Spočiatku to považuje za žart, je zmätená a z tohto pôvodného pocitu sa pachuť prenáša do najbližšieho obdobia a mieša sa s ďalšou tragédiou. V rukách Joan Didion sa však z elégie stáva zamyslenie s pohlcujúcou energiou do najbližšieho obdobia. Rok magického myslenia (Brak, 2023) je skúškou zadržania dychu pod vodou. Výhodou je, že vy vždy môžete vynoriť hlavu a ľubovoľne, dosýta dýchať.

Sklenená záhrada

Recenzie

Sklenená záhrada

Sklenená záhrada sprostredkúva úctyhodné zoznámenie s tvorbou súčasnej moldavskej autorky Tatiany Țîbuleac. Vo svojom ostatnom románe – ovenčenom v roku 2019 Cenou Európskej únie za literatúru – sa vracia do obdobia na sklonku Sovietskeho zväzu v znamení vyrovnávania sa s traumou stratenej moldavskej identity. Dej sleduje život adoptovanej Lastočky, ktorá sa razom ocitá na rozhraní kultúrne rozdeleného Kišiňova. Tento emočne kontrastný román oplýva jazykovou autenticitou, ktorú v mnohom násobí kvalitný preklad Evy Kenderessy.

Smrť je brutálna drina

Recenzie

Smrť je brutálna drina

Pokúsiť sa nejakým (umeleckým) spôsobom zreflektovať takú náročnú tému, akou bezpochyby je sýrska občianska vojna, musí byť pre danú kultúrnu obec doslova svätou povinnosťou. Hmatateľný dôkaz o tom, ako sa s touto katastrofou vyrovnáva jej priamy svedok – sýrsky modernista Chálid Chalífa –, môžeme nájsť medzi najnovšími beletristickými prírastkami vydavateľstva BRAK. V rámci oceňovanej a dovolím si povedať, že i mimoriadne potrebnej edície Dezorient Express tu v preklade osvedčeného Mareka Briešku vyšiel autorov román Smrť je brutálna drina, originálne spracúvajúci najtemnejšiu sýrsku súčasnosť.