Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Vize Gerarda

Doktor Sax tvorí dospievanie so všetkou mýtickosťou, ktorú dokáže človek v rozpuku zrenia obsiahnuť. Gerardove vízie zase mapujú čistotu detského sveta, ktorý prítomnosť mení na zázrak, aby sa na ňu postupne zabúdalo v dôsledku hriechu a ega. Kerouac si uvedomoval, že sila hriechu je manipulatívna, takmer apriórna a že v živote smrteľne chorého staršieho brata môže objaviť svätosť, ktorá zažíva v jeho spomienkach čarovný návrat. Oslobodzujúce. Vize Gerarda sú súčasťou Lowellskej trilógie, v ktorej sa Kerouac venuje detstvu (Vize Gerarda, Doktor Sax, Maggie Cassidy).

Tvrdil, že to bola jeho najcitlivejšia kniha. Možno aj najlepšia. Pamätám si na ľahké sklamanie, aké mnou – a teraz mi mnohí odpustite – prebehlo, keď som dočítal knihu Na ceste. Mal som ideálne načasovanie, keď som sa ja sám ocitol takpovediac „na ceste“ a na istej existenciálnej križovatke malo prísť vykúpenie v podobe tohto diela. Aspoň to som naivne predpokladal, no napokon som si musel pomáhať inou literatúrou.

Na ceste je totiž záchvat. Myslel som si, že bude všetko okolo seba brať ako buldozér, ale našiel som len čriepky letných popoludní ústiacich do takých silných kontemplatívnych momentov, ako je aj míľnik – Vize Gerarda. Také triezve, čisté, duchovné dielo. Presný opak Kerouaca, ktorého som mal doteraz uloženého a stotožneného s fešáckymi fotografiami. Na ceste je dielo pre flanérov, no a tých vystopovateľne obhajujem, kde len môžem. Akurát aj to flanérstvo má vždy (alebo väčšinou) aspoň latentný cieľ. Aj filmové road movie má katarzný efekt. Aj Na ceste, ale iný, ako som hľadal, iný, ako som potreboval.

Nie tak dávno som sa k najznámejšiemu Kerouacovmu dielu vrátil, vypočul som si ho v nádeji, že som tam na niečo zabudol, niečo prehliadol, prepočul a že to, čo zostalo na mojom čitateľskom sitku, bol oproti tomu, čo objavím teraz, len bezvýznamný sediment. Ale dielo som dokončil s obdobným pocitom, ako to bolo kedysi. Možno s ešte prchavejším. Možno preto, lebo cestovanie sa nemá končiť, má byť večným cestovaním. Nie mernou literárnou jednotkou, ale kerouacovským súcnom.

Big Sur a potom samé veľké veci

A teraz sa ospravedlňujem, že budem ešte stále trochu osobný. V závere minulého leta som vystúpil z auta na západnom americkom pobreží v lokalite známej ako Big Sur. Ostré kamene obmývané divokou vodou Pacifiku (že vodou, vodiskom!) tvorili akúsi defenzívnu hrádzu pred prírodou, ktorá nateraz rezignovala, nechce nás pokoriť. Big Sur bol v Kerouacovom živote veľkou rekapituláciou. Upokojením. Meditáciou? Jeho náboženstvo osciluje medzi budhizmom, prítomnosťou Krista a hľadaním Boha, ktorého Gerard opisuje ako bieleho, zlatého, červeného aj čierneho.

V noci je toto miesto čiastočne skryté pred divokosťou, ktorej sa možno báť, keď sa ocitnete na úpätí skál. V noci sa Big Sur skryje, ale stále je tu prítomná, akurát nie je úplne dobre viditeľná. Aj Gerard zatvára oči v domnienke, že čo nevidí, možno v skutočnosti ani skutočnosťou nie je. Tak ako Kerouac nebol opilcom ani tulákom. Chcel byť skôr nezaradeným apoštolom.

Gerard, svätec, mučeník vlastnej čistoty

O Gerardovi, vystupujúcom ako starší brat, sa vedelo príliš veľa. Bol priskoro postavený pred svoju konečnosť, no nemal čas dozrieť ani k tomu, aby pochopil, čo znamená jeho vlastná hodnota. Preto ju popieral, neegoisticky žil prítomnosťou a dokázal produkovať skutočne zázračné a uzemňujúce vety. Svojím konaním sa zaslúžil o to, aby sa v Kerouacovi aj po rokoch objavilo osvietenie a aby báseň dostala satisfakciu v najväčšej možnej miere. Preniká do tohto románu v plnej, blaženej sile.

Kerouac tajuplným a nádherným spôsobom znovu objavuje detskú čistotu ako prebádaný, no dávno stratený kontinent. Gerard doň nevstupuje, je v ňom obsiahnutý, pretože stále existuje v Kerouacovej súkromnej kartografii. Musel ho objavovať opäť a postupne, no ukázal sa mu v tej najdokonalejšej podobe. No a tú najdokonalejšiu podobu čo najvernejšie necháva aj Kerouac nám.


Jack Kerouac: Vize Gerarda

Argo, 2023

Preklad: Vít Penkala

Zobraziť diskusiu (0)

Vize Gerarda

Vize Gerarda

Kerouac Jack

První a nejdojemnější kapitola fiktivního Kerouacova životopisu, „Duluozovy legendy“, kterou psal v podstatě celý život, protože látkou i palivem jeho psaní vždy byly vlastní, intenzivně prožívané zkušenosti. Vize Gerarda jsou tím, co si Jack Kerouac – či jeho prozaické alter ego Duluoz – pamatuje o svém bratrovi Gerardovi; je to sled výjevů, vizí či vidění, detailů přetvořených v básnickou pravdu, střípků viděných očima dítěte, matných vzpomínek na milovanou, důvěrně blízkou, andělskou bytost, kterou odvedla z jeho života smrtelná choroba, když bylo Gerardovi devět let a Jackovi pouhé čtyři roky.

Kúpiť za 12,15 €

Doktor Sax (mäkká väzba)

Doktor Sax (mäkká väzba)

Kerouac Jack

Dílo Jacka Kerouaca lze rozdělit na romány „ze silnice“ a na romány popisující jeho dětství a dospívání v rodném Lowellu – a právě z druhé zmíněné skupiny pochází román Doktor Sax, jedno z autorových vrcholných, ale zároveň nejméně typických děl. Melancholické vzpomínání se tu zvláštním způsobem mísí s bizarním, fantaskním příběhem o doktoru Saxovi, který bojuje s Hadem, jenž chce pohltit svět.

Kúpiť za 17,77 €

Podobný obsah

Fenomén Coelho

Recenzie

Fenomén Coelho

Je Paulo Coelho filozofický génius alebo len továreň na motivačné citáty a všeobecné pravdy?

Malíř duší

Recenzie

Malíř duší

Každé slávne mesto by malo mať svojho literárneho ambasádora spisujúceho ódy na jeho počesť. Na jeho veľkolepé vzlety i potupné pády. Niekoho, kto je s ním spätý skrz-naskrz ako v celoživotnom harmonickom zväzku, dokonale poznajúc všetky vzácne prednosti i nevyspytateľné vrtochy svojej vyvolenej. Medzi šťastlivkyne, hrdo sa pýšiace svojím oddaným ctiteľom, patrí aj španielska Barcelona. Oným bardom prevolávajúcim na jej večnú česť a slávu je románopisec Ildefonso Falcones de Sierra.

Ode To My Family

Recenzie

Ode To My Family

Populárna francúzska spisovateľka Delphine de Vigan by už aj u nás mala byť dostatočne známa každému priaznivcovi nadpriemerne kvalitnej beletristickej tvorby. Viacero jej výborných kníh stihlo vyjsť v češtine i slovenčine, dokonca v niekoľkých vydaniach. Presne to je aj prípad autorkinho čitateľsky najúspešnejšieho románu Noc nic nezadrží, ktorý v edícii Světová knihovna českého Odeonu vychádza už druhý raz, keď sa o jeho skvelý preklad postarala osvedčená Alexandra Pflimpflová.