Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Žalozpěv o šílenství Ginsbergovy matky

Česky vyjde Kadiš, slavná Ginsberova litanie za zemřelou matku. Kniha poprvé vyšla u Ferlinghettiho City Lights Books v roce 1961. V Kadiši se Ginsbergovi podařilo vypsat z hlubokých traumat, přičemž k odemknutí bran podvědomí použil divotvorné klíče: valná část Kadiše vznikla pod vlivem morfinu a metamfetaminu a konečnou revizi provedl až po návratu z Peru, kde k tomu účelu požil ayahuasku neboli yagé.

Celý život trpěla Naomi Ginsbergová paranoidní schizofrenií. Často byla internována v různých psychiatrických zařízeních. Ginsbergovo dětství tak bylo velmi těžce poznamenáno tímto matčiným stavem a Ginsberg v básni vzpomíná, jak ji musel vézt do blázince, vzpomíná, jak se mu nahá nabízela, její pokusy o sebevraždu... V Kadiši se autor vyrovnává s bolestnou zkušeností a vyjadřuje i soucit, lítost a dokáže dát najevo synovskou lásku.

Ukázka:

1.

Je to zvláštní myslet teď na tebe, která jsi odešla bez korzetů & bez očí, jak tak kráčím po slunném dláždění

Greenwich Village dole na Manhattanu, jasné zimní poledne, a já byl celou noc vzhůru, mluvil jsem, mluvil,

četl jsem nahlas kadiš a poslouchal blues slepého Raye Charlese vyřvávaná na gramofonu

rytmus ten rytmus - a po třech letech vzpomínka na tebe - A četl jsem nahlas poslední Adónidovy triumfální

sloky - plakal jsem při pomyšlení, jak trpíme

A že Smrt je ten lék, o němž všichni pěvci sní a zpívají, na který vzpomínají, který prorokují jako v Hebrejské

Hymně nebo v Buddhistické knize odpovědí - a má vlastní fantazie zvadlého listu - za svítání -

Ve snu jsem prošel celým minulým životem. Tvůj čas - a můj, ubíhající stále rychleji k Apokalypse,

k okamžiku konce - květině hořící za Dne - a co přijde potom,

ohlížel jsem se zpátky na samu mysl, která viděla Americké město

vzdálený záblesk a velký sen o Mně nebo o Číně nebo o tobě a přízračném Rusku, nebo o zválené posteli, která

nikdy neexistovala

jako báseň v temnotě - uniklá zpátky do Zapomenutí

Už není co říct a nad čím plakat kromě těch Bytostí ve Snu, chycených do pasti tím, že Sen zmizel, které

vzdychají, skučí s ním, kupují a prodávají cáry přízraků, zbožňují se navzájem,

zbožňují Boha, který je v tom všem obsažen - je to touha nebo nevyhnutelnost? - pokud to trvá, Vize nebo něco

víc?

Krouží kolem mne, když vyjdu z domu a jdu po ulici, ohlížím se přes rameno, Sedmá avenue, cimbuří oken

v kancelářských budovách navršených nad sebe pod mrakem, na okamžik čnějících až k nebi a nebe nad mou

hlavou - ty staré modré končiny,

nebo po avenue k Jihu, k těm místům - když jdu směrem k Lower East Side - kudys chodila před padesáti lety,

děvčátko - z Ruska, a jedla první jedovatá rajčata Ameriky - zděšená v docích -

a pak se prodírala davy na Orchard Street kam? - do Newarku -

k cukrárně, k prvním doma vyráběným sodovkám století, ručně šlehané zmrzlině v zadním pokoji na

plesnivých hnědých prknech podlahy

Ke vzdělání, k manželství, k nervovému zhroucení, k operaci, a přitom jsi kantořila a učila se, jak zešílet,

ve snu - co je to vlastně tenhle život?

...............

překlad Jan Zábrana

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Metanoia

Metanoia

Metanoia

Metanoia je útla kniha poézie, ktorú spoločne napísalo desať priateľov z mladosti. Cez príbeh putovania Adama a Živy snovou krajinou voľne nadväzujú na osudy Tuláka po Hviezdach z ich prvej knihy Deja Vu, ktorá vyšla už pred viac ako dvadsiatmi rokmi. Opäť tu máme úprimnú generačnú výpoveď, aj keď tentoraz už nie od začínajúcich vysokoškolákov, ale čerstvých štyridsiatnikov. Metanoia je intímna a silná kniha, v ktorej dominujú témy partnertstva, rodičovstva, osobnej integrity, ale aj poznania o (ne)konečnosti života.

Milá Mácho - antologie českých básnířek z let 1857 - 2014

Správy

Milá Mácho - antologie českých básnířek z let 1857 - 2014

Není to otázka genderu, nýbrž poesie, čili antologie českých básnířek, neboli kniha, jež vychází jednou za sto šedesát tři let, ed. Zuzana Gabrišová. V souboru najdete jména jako Milada Součková, Olga Scheinpflugová, Jiřina Hauková, Naděžda Plíšková, Viola Fischerová, Vladimíra Čerepková, Anna Bolavá, Irena Dousková a další.

Krchovský 60 – Borkovec 50

Správy

Krchovský 60 – Borkovec 50

Ne, to není výsledek poločasu basketbalového utkání, ale sešli se nám v dubnu dva výrazní česko-slovenští poetičtí jubilanti. Úderný, sarkasticky přesně tikající mistr rytmických dekadencí a nihilismů – a pečlivě pozorující a čím dál víc si s realitou pohrávající elegán popisu.