Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Žena moja drahá. P.O.Hviezdoslav manželke Ilone

Ak niekde Pavol Országh Hviezdoslav zostupuje z literárnych výšin na obyčajnú zem, tak je to v korešpondencii svojej manželke Ilone. V knihe Žena moja drahá nájdete ich kompletnú korešpondenciu a množstvo archívnych materiálov, ktoré zostavila Jana Juráňová - tá sa venovala životu manželky nášho hádam najznámejšieho básnika aj vo svojej novele Žila som s Hviezdoslavom. Nová kniha z vydavateľstva Slovart je krásnym kúskom z histórie jednej rodiny aj autentickým obrázkom života na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. Odporúča Aňa Ostrihoňová v relácii Knihy z Artfora v Rádiu_FM.


V Senici na Silvestra 1874 (1)


Milosť-slečno! Drahá priateľko!

Nevykladajte to na zlé, že tak pozde mám česť uviesť Vám v známosť šťastné prijatie rozkošného „Jezulátka“ (2), a tak predlievam so vzdaním príslušnej srdečnej vďaky.

Váš milý dar došiel 28-ho decembra, keď som ja už preč po každodennej práci na tri dni bol vybratý, a tak vlastne dar krásny som len včera, t. j. dňa 30-ho decembra večer obdržal a opäť doma všestranne zaujatý súc len dnes večer, t. j. na Silvestra, poskytuje sa mi najbližšia príležitosť k napísaniu týchto pár riadkov, ktoré, ako hovorím, dosť neskorú vďaku Vám vzdať a dosť neskoro srdečnú želaťbu (3) k novému roku vysloviť majú.

Píšete mi – škoda, že tak na krátce –, abych prijal dar Váš tak vďačne, ako vďačne Vy mi ho dávate; buďte ubezpečená o najvďačnejšom prijatí a prijmite istotu i ináčej vernej a stálej upomienky na Vás. Či snáď od Vás bych mal niečo nevďačne prijať a na Vás zvlášte nemal bych sa rozpomínať? Mám oboch týchto závažnú príčinu. Dovoľte, že nejasne sa vyslovujem; povážte moje postavenie, že píšem Vám ženskej a v takomto dopisovaní ani dosť cvičby a obratnosti šviháckej nemám a aj smelosť mi chybuje: abych prostosrdečne hovoriť mohol.

Nuž prijmite moju najsrdečnejšiu vďaku za Vaše rozpomenutie sa na mňa, Vám ďalekého, za Váš utešený dar – bozkávam Vám ruky!

Veľmi ste ma prekvapila ba i zahanbila, keď ja nepomyslel som na nič vzájomného. Ospravedlňte ma pred sebou, poznajúc dobre moju nemotornú povahu. Ani len šťastné sviatky som Vám nezavinšoval, no to bych bol neomeškal istotne a písal bych bol Palkovi (4), ale komunikácia bola pretrhnutá skrz veliké sňahové záveje: tak že i korešpondovanie bolo zmarené.

Palko teda bol doma na sviatkoch, škoda, že som aspoň po nový rok nedotrval medzi Vami, postrádam úplne Vašu milú spoločnosť. Som opustený, osiralý.

Ako ste sa ráčili zabávať cez sviatky? Hodláte zriadiť divadlo a zábavy? Hráte ešte vždy duráka (5) a ste ešte vždy v tejto hre nešťastnou? Priateľ Tonko je, ako vidím, Vaším sekretárom a či Vy jeho, tak klamúc ma adresovaním jeho dopisov. Práve v poslednom liste mi Tonko o akýchsi klebetách vypráva; áno, pravda je, ja som také – vraj Vaše – osvedčenie počul, a tuším som aj čosi zase sám na to čo tromfom poznamenal; teší ma, že neni opravdu tak a Vaše chovanie sa láskavo mení dľa toho tváreným a zdánlivým.(6)

Ale snáď už dosť: bo ináčej list môj by pozostával z otázok, ktoré by požadovali odpoveď, teda zase jeden Váš milý dopis, k čomu – bárs by mi to aj jak žiadúce a vítané bolo – sotva by ste sa odhodlala. Však možné-li, srdečne Vás o to prosím.

Opakujúc moju nelíčenú vďaku, vzkazujúc rukobozky milosťpanej, milosťslečnám, milosťpanej Zmeškalovej, slečnám Cancríny, menovite sl. Gizelke, tak Vašim a mojim slečnám- priateľkám, srdečné pozdravy p. seniorovi (7), Palkovi, Ondrejkovi, Muťkovi a ostatným – želám Vám blažený, šťastný rok!

Podobne bozkávam ruky a prajem zdarný nový rok milosťpanej Kleinovej a slečne Anne Gyuresákovej,8 mojej to statnej advokátke v mojej kriminálke.

S tým zostal som Vášho Blahorodia pokorný sluha

Pavol Országh

.......................................................

1 List je prvým zo zachovanej série listov Pavla Országha Hviezdoslava Ilone Novákovej. Napísal jej ho zo Senice, kde praxoval v rokoch 1874 a 1875 ako koncipient u advokáta Dr. Štefana Fajnora.

2 „Jezulátko“ – pravdepodobne vianočný darček alebo pozdrav

3 želaťba – prianie

4 Palko – Pavol Novák (1858 – 1925), Ilonin brat

5 durák – nenáročná kartová hra

6 Syntax Pavla Országha Hviezdoslava je niekedy mierne krkolomná dokonca aj v súkromnej korešpondencii. Ponechala som text v pôvodnom stave – môj pokus o jeho vysvetlenie: „Z toho vyplýva, že Vaše správanie je takým len zdanlivo a len ho predstierate.“

7 p. senior – senior evanjelickej cirkvi v Dolnom Kubíne Samuel Novák, otec Ilony Novákovej

8 V liste autor spomína viacerých ľudí, zjavne ide o okruh priateľov a známych, resp. o ľudí z rodiny Ilony Novákovej. Cancríny bolo meno Iloninej matky za slobodna, môže teda ísť o Ilonine sesternice. Muťko sa v ďalších listoch vyskytuje ako Muttnyánsky, Muttnyánszky.Žena moja drahá P. O. Hviezdoslav manželke Ilone

Juráňová Jana (ed.)

Slovart 2016


Zobraziť diskusiu (0)

Žena moja drahá

Žena moja drahá

Jana Juráňová (zost.)

Ak niekde Pavol Országh Hviezdoslav (1849 – 1921) zostupuje z literárneho Parnasu na obyčajnú zem, tak je to v korešpondencii manželke Ilone (1856 - 1932). Pokojné, vrúcne, naplnené každodennosťou, tak by sa dali charakterizovať jeho listy. Písal ich v časovom rozpätí takmer tridsiatich rokov a vytvárajú jedinečný príbeh celoživotného pevného vzťahu vyrozprávaného z jednej strany, keďže listy Ilony Novákovej, neskôr Országhovej sa zachovali len útržkovito. Väčšia časť korešpondencie zachytáva obdobie pred svadbou, ďalšia mapuje krátke obdobia odlúčenia manželov, najmä počas pobytov básnika v kúpeľoch.

Kúpiť za 13,46 €

Podobný obsah

Nové audioknihy z CZ

Správy

Nové audioknihy z CZ

Načteným a zdramatizovaným knihám se u čtenářů/posluchačů daří. A tak se jich objevuje čím dál víc. Nemusí to člověka ani těšit, ani rmoutit, dá se to celkem v klidu přijmout jako fakt. Jsou na světě horší trendy, než je tento, no ne?

Po letech opět partnerská Svatební cesta do Jiljí - tentokrát audio

Správy

Po letech opět partnerská Svatební cesta do Jiljí - tentokrát audio

Už ne Josef Abrhám a Libuše Šafránková jako v populárním filmu podle knihy Miroslava Skály, ale Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová na audionahrávce Supraphonu. Zajímavost - oba páry partneří i v soukromí. Podle šablony "on je racionální a moc praktický, ona je potrhlá, ale životaschopná", je tu slovní komedie, která potěší obsahem i interpretací.

11 audionovinek v jeden den

Správy

11 audionovinek v jeden den

Další Velký čtvrtek, tentokrát audio, proběhl 2. listopadu. Do obchodů se najednou navalilo 11 nových nahrávek knih. Jejich vydavatelé si současnou situaci, kdy klesá prodej e-knih, ale stoupá právě prodej audioknih (jak CD, tak streamů), velmi pochvalují.