Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

​ Dvojica jeleňov, dvojica autoriek a kopec iných dvojíc

Vrátite sa do detstva a začnete uvažovať o tom, či aj u Vás boli prítomné náhodné rozprávky... či aj Vaši rodičia poznali príbehy o niekom ne/obyčajnom... či ste aj Vy mali možnosť počúvať, diviť sa a spoznávať... cez slová.

Debut Evy Urbanovej Jeleňatý a Kravatý sa objavuje v slovenskej literatúre pre deti a mládež ako silný kandidát v oblasti literatúry akceptujúcej psychiku detí a ich mentálnu vybavenosť. Redukuje tie stránky, ktoré dehonestujú charakter a podstatu literatúry pre deti a mládež. Autorka vylúčila naivný infantilný jazyk, namiesto neho zvolila konštrukcie, ktoré sa skôr podobajú reči dospelého. V niektorých prípadoch vytvára tento interpretačný spôsob uchopenia deja nesúlad medzi tým, aký je text a komu je adresovaný. Napriek kvalitnej štylizácii bez nutnosti podliezať latku detského chápania alebo vtieravého nátlaku sa ocitáme ako čitatelia na rozhraní. Hoci je kniha určená apriori detskému čitateľovi, viacúrovňovosť, uchopenie a odkazy textu spôsobujú, že sa Jeleňatý a Kravatý nelimitujú. Práve naopak, vytvárajú z literatúry pre deti a mládež aj rozprávku pre dospelých.

Príbeh jeleňa Jeleňatého a jeleňa Kravatého (cháp taktiež jeleňa, no tohto s kravatou) demonštruje fungovanie dvoch kamarátov s takmer rovnakým životom, takmer rovnakými záľubami, takmer identickými povahami. Napriek tomu sa narátorka pohrala s charakterizáciou a vytvorila vďaka banálnostiam dvoch osobitých jeleňov. Kravata ako ústredný symbol odlišnosti buduje vizuálnu predstavu. Osobnostné črty neprovokujú, sú bežné, postavy vďaka nim vnímame ako obyčajné a sčasti statické. Ich pomalý spôsob života čas od času nabúra nejaká výzva, no podstatu postavy nezmení; ak, len ich dlhoročné návyky. Zmeny sú viditeľné v záľubách – Jeleňatý ako ten, ktorý vie variť a varí dobre a Kravatý, ktorý sa síce usiluje, no nikdy to nedopadne dobre; Kravatý, ktorý mal voľnú myseľ a Jeleňatý, ktorý nepremýšľal, NADmýšľal či Kravatý, ktorý nerád tancuje a Jeleňatý, ktorý tanec miluje. Alebo je to všetko úplne inak? Keď si knihu prečítate, zistíte, že sú medzi nimi naozaj len drobné odtienky rozdielnosti. Možno i preto sa postavy v niektorých úsekoch zlievajú.

„Všetko sa začalo, keď Jeleňatý nebol doma. Možno bol v obchode. Isté však je, že keď sa vrátil, z Kravatého bol už tuhý fajčiar.“ alebo „‚Čo ideme robiť?‘ ‚Nič!‘ okamžite odpovedal Kravatý. ‚Ako to? Zase sa ti nič nechce?!‘ zlostil sa smutný Jeleňatý. Myslel si, že Kravatý je opäť už zrána namosúrený. ‚Ale nie, chce sa mi robiť práve nič,‘ vysvetľoval Kravatý. ‚A dokonca by som chcel, aby sme sa v ničnerobení pretekali,‘ dodal.“

Filozofické, často absurdné momenty oživujú text, niekedy dokonca slúžia ako impulzy k rozvíjaniu deja. Tento aspekt kultivuje, podporuje kreatívne myslenie a rozvoj „inakého“ myslenia. Akcentujem najmä prístup k poukázaniu na tie skutočnosti (zlé návyky, ničnerobenie, varenie, šport, a i.), ktoré sú v našich životoch bežné, no v knihe Jeleňatý a Kravatý zdôraznené práve spomínanými filozofickými líniami. Využitie tohto prístupu v kooperácii s absurdnom umožňuje čitateľovi kreovať čitateľské schopnosti a pristaviť sa pri tom, že narácia môže vzniknúť aj z „ničoho“.

Eva Urbanová v úvode knihy píše: „Ako dieťa som na otcovi obdivovala jeho schopnosť vymýšľať si. Dokázal ma fascinovať na počkanie. Zdalo sa, že pozná odpoveď na všetko, a keď náhodou nie, tak si rýchlo jednu alebo hneď niekoľko odpovedí vymyslel. Aj z obyčajného ‚neviem‘ vedel spraviť zaujímavé ‚neviem‘. Takto vznikli aj Jeleňatý a Kravatý. (...) O to viac si na ne spomínam teraz, keď mi ich už ocino rozprávať nemôže, zato ich ja môžem rozprávať svojim a iným deťom.“

Kniha Jeleňatý a Kravatý má nakoniec dvoch autorov. Duo otec – dcéra sa objavuje naprieč celou knihou. Dozvedáme sa nielen príhody dvoch jeleňov, ale aj čosi z osobného vzťahu medzi autorkou a jej otcom. Podstata tohto literárneho a generačného prepojenia potvrdzuje predošlý názor, že kniha je pre deti a mládež a zároveň pre dospelého. Vďaka subjektívnosti a naznačenému intímnemu prežívaniu literatúry sa dostávame k závažným otázkam kolektívneho čítania, čítania rodičov deťom, čítania detí a čítania samotných rodičov. Urbanová, úmyselne – a možno nie, naznačila kontinuitu v tvorivom prístupe k rozprávaniu.

Zo spisovateľského dua sa stáva autorské trio. Ilustrátorka Radka Čabrádi Tvrdoňová podporuje netradičnosť. Čierno-biele ilustrácie ukazujú život Jeleňatého a Kravatého ako ten náš. Majú byt, vybavenie, používajú rovnaké nástroje či pomôcky. Majú rovnako aj trávu vedľa postele, hríby pri gauči, dokonca pník vedľa oddychového obývacieho kútika. Prepojenosť reality svetov – sveta nášho a zvieracieho –, na báze ktorej sa buduje prepojenosť logiky a fantázie. A mimochodom, všimnite si detaily – jelene po sebe nechávajú aj chlpy.

DUÁ – spisovateľské, postáv, realít, čitateľov, autoriek... Pre mňa je zo všetkých dvojíc najpodstatnejšia táto – Urbanová (– jej otec) a Tvrdoňová vytvorili opozitnú dvojicu k „ňuňkavej“ literatúre pre deti a mládež. Hoci v istých častiach imponovali najmä dospelému čitateľovi a zabudli tak trochu na toho detského, hodnotím knihu Jeleňatý a Kravatý ako výborný štart a gratulujem ku vstupu do spisovateľského sveta.

A čo Vaša top dvojica z tejto knihy?


f.a.c.e - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2019
Eva Urbanová
Jeleňatý a Kravatý

Zobraziť diskusiu (0)

Jeleňatý a Kravatý

Jeleňatý a Kravatý

Eva Urbanová

V čase, keď bola spisovateľka Eva len malou a neposednou Evou, rozprával jej ocino príbehy o dvoch priateľoch – jeleňoch. Prvého nazval Jeleňatý a druhého Kravatý, lebo rád okolo krku nosieval kravatu.

Kúpiť za 10,00 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.