Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Aké dôležité je rozumieť energiám?

Takmer denne sme v médiách konfrontovaní so širokou škálou technologických javov, od dopravy cez energetiku až po stravovanie. Niekedy je výsledok skôr zmätok a informačný šum a preto je viac ako žiaduce, že sa objavila kniha vysvetľujúca fungovanie tak frekventovaného a pritom nejasného pojmu akým je energia.

O Václavovi Smilovi sa tvrdí, že patrí medzi najvplyvnejších vedcov českého pôvodu v súčasnosti a prestížny časopis Foreign Policy ho dokonca zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí na Zemi. Čitatelia sa mohli s jeho dielom bližšie spoznať v knihe Globální katastrofy a trendy (Kniha Zlín 2017) komplexne pojednávajúcej o desiatkach rizík súčasnej doby od environmentálnych cez geopolitické až po sociálne a demografické ohrozenia. Pútavý štýl, akým je kniha napísaná, je typický aj pre pozoruhodného sprievodcu po rôznych druhoch fyzikálnych zákonoch v nedávno vydanej knihe Energie. V Energii sa ale nevenuje samostatne žiadnym spoločenským témam, ak niektoré otvorí, tak ide skôr o náčrt ekonomickej návratnosti, resp. zmyslu využívania niektorých druhov energií pre človeka.


Pri Energii je potrebné upozorniť, že ide naozaj o knihu skôr technickej povahy, Václav Smil sa v nej venuje akoby sumarizácii minulého a súčasného poznania o rôznych prejavoch a využívania prírodných síl (slnečné žiarenie, vzduch, voda, zemské teplo, zemetrasenie, tsunami, fotosyntéza a iné) a tiež ľudskej námahy (potrava, metabolizmus, svaly, nástroje a ďalšie). Vysvetľuje fyzikálne, chemické a biologické procesy, nevyhýba sa pritom vzorcom, tabuľkám, číslam, konštantám, grafom alebo iným pomôckam na porozumenie danej téme. Nájdeme tu tiež množstvo sprievodných fotografií. Okrem toho každú kapitolu sprevádzajú aj exkurzy oddelené textom v rámčeku, aby autor ilustroval na príkladoch dominantnú tému.


Veľkou výhodou Václava Smila je zrozumiteľné používanie technických pojmov. Vie odborne, ale pochopiteľne vysvetliť komplikované javy, na druhej strane sa od čitateľov očakáva, že si vysvetlenie zapamätajú, pretože druhýkrát sa už k nemu nevráti. Tu pomôže aj menný a vecný register, lebo viaceré pasáže sú voľne prepojené. Pozoruhodné je tiež poukázanie na civilizačný aspekt napr. prijímania kalórií v minulosti, z čoho vyplývalo chovanie živočíchov, pestovanie rastlín, koncentrácia do miest a následný rast populácie. Hoci sa v Energii sociálnym témam venuje autor len okrajovo, aj v nich má pozoruhodný prehľad a nachádza zlovestné kontexty, napr. v distribúcii a spotrebe energií:

...nejchudší čtvrtina lidstva (zahrnující převážnou část subsaharské Afriky, Nepál, Bangladéš, země Indočíny a indický venkov) spotřebovává méně než 3% celosvětové dodávky primární energie, zatímco zhruba 30 bohatých ekonomik, jejichž obyvatelstvo představuje maximálně pětinu celosvětové populace, spotřebuje kolem 70% primární energie. A teď nejnápadnější kontrast: jen samotné Spojené státy s méně než 5% podílem celosvětové populace schramstnou 27% globální produkce primární komerční energie.“


Práve v súčasnosti získava kniha Energia značnú váhu, pretože získavanie alternatívnych zdrojov energie oproti uhoľným elektrárňam, pokrok fotovoltaiky, rozsiahle diskusie o efektivite dopravy, nerovnosť v dostupnosti energetických zdrojov, prognózy vývoja a ďalšie javy vyžadujú znalosti, ktoré musia byť ukázané v súvislostiach. Kto sa chce orientovať v technických aspektoch súčasného sveta, nemôže urobiť nič lepšie ako siahnuť práve po Energii.Vaclav Smil: Energie. Průvodce pro začátečníky
Preklad: Pavel Kaas
Kniha Zlín 2018
224 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Energie. Průvodce pro začátečníky

Energie. Průvodce pro začátečníky

Václav Smil

Podle Einsteinovy slavné rovnice E=mc2 lze veškerou hmotu přeměnit v energii. Je všude a je vším. V tomto hodnotném zasvěcení do tématu uznávaný odborník Vaclav Smil vysvětluje její klíčovou roli ve vývoji jak naší planety, tak moderní společnosti. Počínaje jejími zdroji a využitím až po její toky a konverze Smil mapuje kritický význam energie pro: - vnitřní procesy lidského těla, - biosféru planety země a obnovitelné zdroje, - globální oteplování a jeho prevenci. V popisu mimo jiné i politicky motivovaného závodu o účinnější a ekologičtější paliva autor rovněž odhaluje dopady našich každodenních rozhodnutí na spotřebu energie. Svým komplexním přístupem a praktickými postřehy tento stravitelně podávaný průvodce ukazuje, jak je každý aspekt naší existence ovládán jedním z nejdůležitějších konceptů našeho vesmíru.

Kúpiť za 9,71 €

Globální katastrofy a trendy. Příštích padesát let

Globální katastrofy a trendy. Příštích padesát let

Václav Smil

Fundamentální změny probíhají nejčastěji buďto jako „fatální diskontinuita“ – náhlá katastrofická událost s potenciálem změnit svět – nebo jako vytrvalý, postupný trend. Ke globálním katastrofám patří vulkanické erupce, virové pandemie, války a rozsáhlé teroristické útoky; trendy jsou demografické, environmentální, ekonomické a politické posuny, které se časem rozvíjejí. Vědec Vaclav Smil v této provokativní knize přináší rozmanitý, interdisciplinární pohled na katastrofy a trendy, které může přinést příštích padesát let. Nejde o knihu předpovědí nebo scénářů. Kniha nám připomíná, abychom věnovali pozornost důsledkům zjevně nepředvídatelných událostí a definitivnímu směřování dlouhodobých trendů a počítali s nimi. Smil se nejprve zamýšlí nad ojedinělými, ale kataklyzmatickými událostmi jak přírodního původu, tak vyvolanými člověkem, a posléze nad trendy globálního významu včetně přechodu z fosilních paliv na jiné energetické zdroje a rostoucí ekonomické a sociální nerovnosti. Zvažuje rovněž environmentální změny – svým způsobem kombinaci náhlých diskontinuit a postupných změn – a hodnotí často mylně pochopené spletitosti globálního oteplování. Globální katastrofy a trendy se nestaví na stranu scénářů záhuby a zmaru ani na stranu technoeuforie. Smil namísto toho argumentuje, že pochopení změn nám pomůže zvrátit negativní trendy a minimalizovat riziko katastrofy.

Kúpiť za 15,67 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.