Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Byzancia ako inšpirácia pre sci-fi

Autori vedeckej fantastiky nezriedka čerpajú inšpiráciu z bohatej histórie národov, zo zlomových dejinných udalostí a vytvárajú komplexné svety založené na niekdajších vojenských a politických stratégiách. Takým dielom je aj mohutný román Vzpomínka zvaná říše od historičky Arkady Martineovej. V oceňovanom diele bohato zužitkovala svoje štúdium Byzantskej ríše a vlastné vedomosti preformovala do príbehu, kde dominantnú úlohu zohráva diplomacia a hneď za ňou literatúra. Cena Hugo v roku 2020 za najlepší román je ďalším lákadlom na oboznámenie sa s týmto dielom.

Už vzhľadom na to, že Vzpomínka zvaná říše je románový debut, je zrejmé, že do priestoru fantastiky založenej na literárnom umení vstupuje významná autorka, o ktorej ešte budeme počuť. Arkady Martineová má aj vo svojom mladom veku za sebou už úspechy v oblasti akademického pôsobenia. Venuje sa byzantskej a arménskej histórii, konkrétne ich politickým, vojenským a kultúrnym vzťahom v 11. storočí. Podrobný výskum v nej vyvolal viaceré otázky o povahe jednotlivcov kľúčových pre tieto vzťahy a odpoveďou je práve Vzpomínka zvaná říše, ktorú máme možnosť vypočuť si aj ako audioknihu z produkcie vydavateľstva OneHotBook. V dĺžke 17 hodín poslucháč získa epos o diplomacii, špionáži, konflikte o dôležitej technológii, ale aj význame poézie pre rôzne kultúry. O perfektné spracovanie sa postaral režisér Hynek Pekárek a interpreti Teraza Dočkalová a Igor Bareš. Výborný je, mimochodom, aj hudobný sprievod.

Dej je spočiatku komplikovaný, ale postupne sa v ňom dá zorientovať. Veľká Teikskalánská ríša povolá do svojich komnát novú veľvyslankyňu z Lselskej stanice, malého, ale významného štátu dôležitého ťažbou z asteroidy. Úlohy sa zhostí Mahit Dzmarová, mladá žena a odborníčka na teikskalánsku kultúru a literatúru. Súčasťou jej misie je prijatie imaga, technológie archivujúcej pamäť a osobnosť jej bývalého nositeľa, v tomto prípade zosnulého veľvyslanca, ktorého má nahradiť. Problém je, že imago vychádza z veľmi starej zálohy a, zdá sa, že bývalý veľvyslanec rozohral s vládnucou elitou hry, na ktoré možno doplatil životom. Objavuje sa príliš veľa otázok: Prečo sa to stalo? Ako k tomu mohlo dôjsť? A aká je povaha udalostí? Mahit sa stáva nielen terčom silných politických intríg, ale aj záujmu obyvateľov tejto silnej koloniálnej mocnosti, čo sa prejavuje napr. aj diskusiami o literatúre. Aj preto je zásadným rozmerom románu jazyk: jadro zápletky sa odohráva v dialógoch a lúštení významov verbálnej aj neverbálnej komunikácie.

Úvod každej kapitoly sprevádza stručný výklad nejakého javu a je to len jeden z viacerých spôsobov, ako autorka s vďačnosťou odkazuje na svoje zdroje inšpirácie, predovšetkým Dunu od Franka Herberta, Nadáciu od Isaaca Asimova, ale predovšetkým cyklus Atevi od C. J. Cherryhovej. Zaujímavé tiež je, že sama menuje medzi autormi so silným vplyvom aj špionážnu literatúru, konkrétne Johna le Carrého. Už bol zmienený jej zásadný význam štúdia Byzantskej ríše, no ten nie je viditeľný prostredníctvom vonkajších prvkov, ide skôr o subtílnosti, ktoré poslucháč vôbec nemusí poznať, ale stimulovali autorkinu imagináciu. Nadovšetko však ide o vedeckú fantastiku a jej aspekty sa tu prejavujú nielen v medzihviezdnom meradle a technológii imaga, ale aj v zmienkach o umelej inteligencii riadiacej celé mestá.

Z predchádzajúcich odsekov vyplýva náročnosť textu na interpretáciu, resp. hlasový prejav. Vzhľadom na relatívnu pomalosť vývoja deja a dôraz na rôzne aspekty komunikácie treba oceniť výkon Terezy Dočkalovej a Igora Bareša. Prostredníctvom ich hlasov môžeme počuť širokú škálu emócií postáv aj napätie situácií, v akých sa pravidelne ocitli. Komplexnosť interpretácie zodpovedá štruktúre predlohy a v tomto ohľade je zásadná úloha režiséra Hynka Pekárka. V angličtine vyšlo v roku 2021 už pokračovanie s názvom A Desolation Called Peace, v ktorom známy vesmír bude čeliť invázii neznámej deštruktívnej mimozemskej civilizácie.Arkady Martineová: Vzpomínka zvaná říše

Preklad: Vratislav Kadlec

Interpreti: Tereza Dočkalová, Igor Bareš

Režie: Hynek Pekárek

Dĺžka nahrávky: 17 hodín 8 minút

OneHotBook, 2021

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.