Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Chcete ďalej čítať náš príbeh? Darujte nám 2 percentá

Aj vďaka vašim 2 percentám sme napríklad získali a distribuovali tisícky ukrajinských kníh pre deti, ktoré na Slovensko utiekli pred vojnou.

Prečo podporiť neziskovú organizáciu Art-fórum?

  • tvoríme podhubie, v ktorom sa debatuje o kvalitnej literatúre;
  • vytvárame priestor pre malých vydavateľov, spisovateľov a umelcov;
  • organizujeme čítačky, besedy a diskusie;
  • plníme obsahom portál www.medziknihami.sk;
  • spájame ľudí s knihami, knihy s ľuďmi, baví nás to a tešíme sa, keď to baví aj vás.

Ako vaše 2 percentá využijeme?

Budeme pokračovať v páchaní knižného dobra tam, kde je to potrebné.

Ako na to?

Ak ste zamestnanec:

Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Môžete použiť aj naše predvyplnené vyhlásenie, do daňového priznania vyplňte naše údaje.

Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa svojho bydliska.

Ak poukazujete podiel vo výške 3 percent, potrebujete aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

Fyzická osoba/Právnická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie, vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 percent z dane z príjmu a nezabudnite priznanie podať do 31. marca, prípadne v predĺženom termíne do 30. júna alebo 30. septembra.

Ak ste právnická osoba, vyplňte v daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2 percent z dane z príjmu. Lehoty sú rovnaké ako pri fyzických osobách.

Tlačivá potrebné na daňové priznanie si môžete stiahnuť vo forme elektronických formulárov priamo z oficiálnej stránky Finančnej správy.

Názov: Art-fórum pre literatúru, n. o.
Sídlo: Kozia 20, 811 03 Bratislava
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 42168767

Ak nás chcete podporiť aj mimo 2 percent, môžete tak urobiť hocikedy, napríklad formou daru, zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na číslo účtu Art-fórum pre literatúru, n. o.:
SK26 1100 0000 0029 2985 9913

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Darujte Vaše 2% knižnému svetu

Správy

Darujte Vaše 2% knižnému svetu

…a my Vám ich radi vrátime formou pravidelného vhľadu do sveta literatúry - najčerstvejších informácií a ochutnávok knižných noviniek, stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi či inými zaujímavými osobnosťami literatúry, otvorených diskusií na aktuálne témy, bezplatných novín “Čo čítať" či sobotného programu plného snov pre tých najmenších.