Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Darujte Vaše 2% knižnému svetu

…a my Vám ich radi vrátime formou pravidelného vhľadu do sveta literatúry - najčerstvejších informácií a ochutnávok knižných noviniek, stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi či inými zaujímavými osobnosťami literatúry, otvorených diskusií na aktuálne témy, bezplatných novín “Čo čítať" či sobotného programu plného snov pre tých najmenších.

Ako nám môžete pomôcť?

Vďaka Vašim 2% daní môžeme vydávať noviny Čo čítať?, ktoré môžete nájsť každý štvrťrok zdarma v kaviarňach, kluboch či kníhkupectvách po celom Slovensku, prevádzkovať portál www.medziknihami.sk a pravidelne ho napĺňať zaujímavým obsahom od nových redaktorov, môžeme tiež organizovať a hostiť debaty, prezentácie kníh, premietania filmov a koncerty, či pracovať s najmenšími čitateľmi a pomáhať im vo vytváraní vzťahu k svetu kníh a príbehov.


Ako nám môžete poukázať 2% zo svojich daní?

Tlačivá, potrebné pre daňové priznanie, si môžete stiahnuť vo forme elektronických formulárov priamo z oficiálnej stránke Finančnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluz...

Alebo použite naše predvyplnené Vyhlásenie, do daňového priznania vyplňte naše údaje a Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska. Vyhlásenie si môžete stiahnuť priamo tu.

Ak ste zamestnanec:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte naše údaje a vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste živnostník:

 • Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2018 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Môžete nám venovať 2% (minimálne 3 €), ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
 • Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete nám venovať 3% z Vašej zaplatenej dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
 • Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje a podpíšte políčko pri týchto údajoch.
 • Najneskôr do 31. marca 2019 pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak ste fyzická osoba:

 • Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania).
 • Najneskôr do 31.marca 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak ste právnická osoba:

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete ako PO poukázať. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2019 na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Čo ak ste už poukázali 2% zo svojich daní iným neziskovým organizáciám?

Ak ste tak už spravili, no predsa nás chcete podporiť, stále môžete. Napríklad formou daru - zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na číslo účtu Art-fórum pre literatúru , n.o.:

SK26 1100 0000 0029 2985 9913.

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Chcete ďalej čítať náš príbeh? Darujte nám 2 percentá

Správy

Chcete ďalej čítať náš príbeh? Darujte nám 2 percentá

Aj vďaka vašim 2 percentám sme získali a distribuovali tisícky ukrajinských kníh pre deti, ktoré na Slovensko utiekli pred vojnou.