Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Krasosmutnění

Už dlhé roky sa mi v pekných, nostalgických momentoch vynára čarovné slovo Bohumila Hrabala – krasosmutnění. Domnievam sa, že krása má skutočné korene na hranici smútku a dojatia. Autenticky prežiť krásu môže znamenať pocítiť smútok z konečnosti, ktorá určuje limity spomínania.

Krasosmutnění láskavo definuje zbierku poviedok z biograficky ladených príbehov orientovaných na Hrabalovo detstvo a dospievanie. Citlivo oživuje postavy zo svojej pamäti a v literárnom jazyku im pridáva schopnosti, ktoré im veštia knižnú nekonečnosť. Vidíme tu to, čo poznáme z Postřižin. Pivovar, vitálny vzťah medzi Francinom a Maryšou, ale aj zákutia miest, v ktorých sa rodili legendy ovplyvňujúce Hrabalove schopnosti prežívania skĺzajúce do silnej, miestami deštruktívnej melanchólie.

Vtip prameniaci zo skutočnosti pozorovacieho talentu Bohumila Hrabala ale nepripúšťa dlhodobý smútok. Ten je v tejto zbierke len chimérou, aká sa na chlapcovu každodennosť díva z budúcnosti so sentimentom zrelého muža. Prvé vydanie knihy bolo v roku 1987, desať rokov pred Hrabalovou dobrovoľnou smrťou. Kedy už poznal, aké je to písať v krajine, ktorá sa navonok javí ako cudzia. Aj v naoko nevinných príbehoch o detstve sa otvára premenlivý obraz pohyblivej krajiny, celý pohyb je uväznený v názore, hlase a systéme, proti ktorému Hrabal túžil ísť. Za svoj umelecký rozpor pykal v rôznych bizarných povolaniach, ktoré mu priniesli kvantum nezabudnuteľných námetov. Pripomeňme si napríklad Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet (1. vydanie - 1965), podľa ktorého vznikol aj novovlnový film Jiřího Menzela - Skřivánci na niti (1969); Ostře sledované vlaky (1. vydanie 1965) a i.

Kniha Krasosmutnění je súčasťou spomienkovej trilógie "Městečko u vody". Tá v mnohých variáciách vznikala počas komunistického režimu v horizonte 1976 - 1981 a do finálnej podoby sa dostala až po tlakových peripetiách vysielaných z vládnych štruktúr, kedy bol spisovateľ nútený podstúpiť potupný byrokratický kompromis zabezpečujúci čiastočnú autorskú slobodu.

V každom ohľade je ale Krasosmutňení autentickým pohľadom do Čiech cez naivné detské oči, ktorým vek pridal vážnosť a aj v malých náznakoch sa ukrývali veľké témy.

Treba si dávať pozor, aké si človek vyberá tetovanie, aby to nadosmrti neľutoval.


Bohumil Hrabal

Krasosmutnění

Mladá fronta, 2020


Zobraziť diskusiu (0)

Krasosmutnění

Krasosmutnění

Bohumil Hrabal

Kniha povídek Krasosmutnění je střední částí vzpomínkové trilogie Městečko u vody, která postupně vycházela v období let 1976–1981. Patří k těm knihám, které Hrabal rozšířil, obohatil o nové motivy a nové postavy a upravil do podoby stravitelné pro cenzuru.

Kúpiť za 11,34 €

Podobný obsah

Hrabale, Hrabale, tak jsi se uvítězil.....

Výročí

Hrabale, Hrabale, tak jsi se uvítězil.....

3. února 2017 to bude 20 let, co pod okny ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce v Praze našli mrtvého nejlepšího českého spisovatele 2. poloviny 20. století. Spisovatele, který se narodil ještě v rakousko-uherské monarchii a skočil do věčnosti ve své Libni o osmdesát tři let později.