Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Kronika rodiny a kultúry v kríze

Vnímať svoj život ako príbeh odohrávajúci sa v určitom kultúrnom a sociálnom kontexte nie je vôbec jednoduché a ešte ťažšie je pochopiť súvislosti výrazne presahujúce jednu generáciu. Pozoruhodný a závažný príspevok k tomu predstavuje kniha Hillbilly Elegy a vzhľadom na témy, akým sa venuje, je dôležité prečítať si ju.

J.D. Vance prežil detstvo a mladosť v nezávideniahodnom prostredí bielej chudobnej robotníckej vrstve. Už od malička bol svedkom neustálych hádok, bitiek a domáceho násilia a to nielen vo vlastnej rodine, ale aj v tých okolitých. Jeho mama striedala partnerov, často sa k nim sťahovali a znovu utekali preč. Pevný bod v tomto emocionálnom aj fyzickom chaose predstavovala stará mama a starý otec, ku ktorým Vance so sestrou upínali a pravidelne u nich žili, zatiaľ čo ich mama pokračovala v sebadeštruktívnom správaní rozšírenom o drogovú závislosť. Vance kolísal na hrane prepadu na dno spoločnosti, podarilo sa mu však prostredníctvom blízkych ľudí pochopiť, že sa musí vlastnými silami prebiť z chudoby von. Stal sa vojakom, vyštudoval bakalára a neskôr ukončil právo na Yale.


Mohlo by sa zdať, že kniha o chudobnej robotníckej vrstve v USA je len zaujímavá štúdia o odťažitom problém, opak je však pravdou. To, čo Vance opisuje sa bytostne týka aj ľudí v podobnej sociálnej situácii na Slovensku. Je to predovšetkým fenomén pracujúcej chudoby, mentálnych návykov a kultúrnych vzorcov správania, ktoré sú témou jednotlivých kapitol a z toho vyplývajú ďalšie závažné otázky. Kde je hranica medzi schopnosťou jednotlivca zmeniť vlastný život a bariérami, ktoré vystavala kultúra so svojimi normami? Existuje taká lenivosť v myslení a konaní, ktorá človeka úplne zablokuje v deprivovanom prostredí? Príslušnosť k spoločenskej vrstve dáva človeku určité očakávania a bohatším poskytuje nádej vo vzťahu k budúcnosti a ďalšiemu osudu. S tým sa ale, naopak práve u chudobných, spája aj rezignácia na zmenu k lepšiemu.


Na autorovi knihy možno prekvapí, ako húževnato pátra po koreňoch správania sa svojich krajanov aj vlastnej rodiny. Neustále si kladie otázku prečo? Prečo iné skupiny obyvateľstva uvažujú inak? Prečo chudobní podliehajú iracionalite, veria falošným správam a neustále sa točia v bludnom kruhu? Vance si uvedomuje, že urobil veľa chýb, presne ich ale pomenoval a upozorňuje, že ľudia pochádzajúci z chudobných vrstiev nemajú inú šancu ako tieto chyby robiť, pretože nemajú odkiaľ vedieť ako sa im vyhnúť. Keď predstavuje elitné prostredie v Yale hovorí o sebe ako o „kultúrnom emigrantovi“. Neprestajne zdôrazňuje vlastnú zodpovednosť za stav, do akého sa dostala komunita jeho rodákov a kritizuje ich pasivitu. Obviňovanie politikov z mizérie ničomu nepomôže. Krádeže, branie drog, krik a hádky, domáce násilie robia konkrétni ľudia, susedia, rodina, nie politici.


Mnohé pozorovania v knihe majú sociologický alebo antropologický význam. Napríklad závažnosť vianočných darčekov pre rodičov a deti z bohatších rodín v porovnaní s chudobnými, úvahy nad vzostupnou sociálnou mobilitou, solidaritou a opisy pospolitosti založenej na silných väzbách a neformálnej sociálnej kontrole ponúkajú materiál na ďalšie úvahy. Vance sa odvoláva na viacerých sociológov, ktorí skúmali napr. vplyv štátnej pomoci na chudobu a prikláňa sa skôr k názoru, že čím je štát štedrejší, tým väčšiu závislosť u chudobných vyvoláva a vedie ich k apatii. Hoci ide v prvom rade o osobnú výpoveď, nie o vedeckú štúdiu, čím viac sa zahĺbime do knihy, tým viac vidíme, že chudoba je konštanta so zhubnými následkami bez ohľadu na región.J.D. Vance: Hillbilly Elegy. Kronika rodiny a kultúry v kríze
Preklad: Martin Djovčoš
Tatran 2017
220 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Hillbilly Elegy. Kronika rodiny a kultúry v kríze

Hillbilly Elegy. Kronika rodiny a kultúry v kríze

J.D. Vance

Podmanivá sonda do problémov bielej robotníckej triedy v Amerike z pera bývalého vojaka a absolventa jednej z najlepších právnických fakúlt na svete, ktorý vyrástol v živoriacom mestečku v Hrdzavom páse. Hillbilly Elegy prináša výnimočný pohľad na kultúru v kríze očami človeka, ktorý na vlastnej koži zažil a prekonal chudobu a útrapy bielej robotníckej triedy v Spojených štátoch. Analyzuje príčiny postupného rozkladu tejto komunity, ktorý sa začal pred viac než štyridsiatimi rokmi a dnes dosahuje priam alarmujúce rozmery. Doteraz však nikto neposkytol širokej verejnosti kritický ponor do vnútra problému. J. D. Vance ponúka skutočný príbeh o sociálnom, regionálnom a triednom úpadku, do ktorého sa rodia deti ako so slučkou na krku. Príbeh rodiny Vanceovcov sa začína v povojnovej Amerike plnej nádeje v lepšie zajtrajšky. Rozprávačovi starí rodičia boli „strašne chudobní a zaľúbení“ a rozhodli sa presťahovať z apalačskej časti Kentucky do Ohia v nádeji, že uniknú všadeprítomnej biede. Založili si klasickú rodinu strednej triedy a jeden z ich vnukov nakoniec vyštudoval Právnickú fakultu Yalovej univerzity, čo jasne dokazuje úspešnú a vzostupnú generačnú mobilitu. Postupne sa dozvedáme, že rodinná sága sa neodvíjala vždy idylicky, autorovi starí rodičia, teta, strýko, sestra, ale predovšetkým mama neraz nezapadli a nezvládali nároky postavenia v strednej triede, nikdy sa im nepodarilo utiecť pred násilím, alkoholizmom, chudobou a traumou sužujúcou ich región. J. D. Vance až surovo úprimne priznáva, že aj jeho samého naďalej prenasledujú démoni chaotickej rodinnej minulosti. Táto kniha je hlboko dojímavá kronika, nie je jej cudzí humor a prináša šťavnaté opisy osudov hlavných protagonistov. Zistíte, ako naozaj chutí vzostupná mobilita. Hillbilly Elegy je naliehavá a znepokojujúca úvaha o precitnutí z amerického sna, ktorý zostáva veľkej časti tejto komunity na míle vzdialený.

Kúpiť za 13,41 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.