Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Ľahšie je opustiť pravdu ako stranu

„Politická strana je strojom na výrobu kolektívnej vášne. Je postavená tak, aby dokázala vykonávať kolektívny tlak na myslenie každej ľudskej bytosti, ktorá je jej členom. Prvým a v skutočnosti aj jediným účelom každej politickej strany je jej vlastný rast, a to bez akýchkoľvek obmedzení,“ takto hodnotí inštitúciu politickej strany z hľadiska pravdy, spravodlivosti a verejného blaha Simone Weilová v Traktáte o zrušení politických strán. Vyšiel vo Francúzsku pred 66 rokmi. Po slovensky prvýkrát teraz v Premedii, v tento volebný rok.

Ten stranícky život

„Je všeobecne známe, že pokiaľ ide o spravodlivosť, stranícky duch oslepuje a ohlušuje, a aj čestných ľudí ženie k tým najväčším ukrutnostiam voči nevinným.“ Stačí spomenúť príklad zapálených veriacich komunistov posielajúcich do väzenia či na smrť iných zapálených veriacich komunistov. A ich neskoršiu ľútosť, že vtedy nevedeli, nevideli, netušili. Verili.

Pripomína to zážitky pod vplyvom drog. Ten stranícky život. A napriek tomu, že „zákaz omamných látok platí všade“, na zrušenie politických strán nepomyslí nik.

Pritom stranícky duch nakazil celú spoločnosť – inštitucionalizovanie pravdy, vyhrotenosť postojov a okliešťovanie verejnej debaty na „pre“ a „proti“ vedú ku kolektívnym vášňam, k povrchným súdom a k totalite. Simone Weilová prirovnáva absurditu straníckej vernosti a disciplíny k dogmatickému mysleniu katolíckej cirkvi a k jej boju proti herézam.

Načo je teda v strane?

„Pravda sú myšlienky klíčiace v duchu bytosti, ktorá túži po pravde, a myslí výhradne, úplne a jedine na ňu.“ To je v priamom rozpore s duchom straníckym, kde názory a myšlienky jednotlivcov prechádzajú spoločným kúpeľom, saunou a masážou, podriaďujú sa doktríne a propagande strany.

Alebo si azda viete predstaviť, pýta sa Weilová, že by sa nejaký poslanec a člen strany zaviazal vážne k takémuto sľubu: „Zakaždým, keď sa budem zaoberať akýmkoľvek politickým či sociálnym problémom, zaväzujem sa, že úplne zabudnem na svoje členstvo v tej či onej skupine a pôjde mi výhradne o hľadanie verejného dobra a spravodlivosti.“

Ak by nešlo len o výpravnú prechodnú taktiku, ako sa zviditeľniť a prípadne rozísť s jednou stranou a vstúpiť do druhej, reakciou verejnosti by pravdepodobne bola otázka: Načo je teda v strane?

Keď strana trestá

Weilová hovorí, že nie je možné skúmať problémy ľudského života a sústreďovať sa na hľadanie pravdy a spravodlivosti a zároveň si dávať pozor, aby si pravda a spravodlivosť sadli so straníckym postojom. Ak sa sústredíme na jedno, druhé nám uniká. A je ľahšie opustiť pravdu ako stranu. Stranícky systém pozná za neposlušnosť tie najbolestnejšie tresty.
„Tresty, ktoré zasahujú prakticky všetko – kariéru, city, priateľstvá, povesť, vonkajšie hranice cti, niekedy dokonca aj rodinný život. Komunistická strana dotiahla tento systém až k dokonalosti.“

Stranícky život, disciplína a represie inšpirovali napríklad aj avantgardné umelecké hnutia a naplno sa rozvinuli u surrealistov.

Na rozdiel od zdanlivo bláznivého dada, ktoré sa vo svojom manifeste samo adorovalo i popieralo, pritakalo si krútením hlavy, surrealizmus sa bral vážne natoľko, že jeho pápež André Breton mohol umelcov, ktorí sa nesprávali a netvorili v tom pravom surrealistickom duchu, zo strany, pardon, z hnutia, vylúčiť.

Medzi hrou a gilotínou

A je to práve táto kombinácia hry a teroru, ktorá podľa Weilovej ukotvila politické strany vo verejnom európskom živote. Kombinácia anglosaského prístupu s dedičstvom francúzskej revolúcie.

„V anglosaských stranách existuje prvok hry a športu, ktorý je možný len v inštitúcii s aristokratickým pôvodom, v inštitúcii, ktorá sa začína ako plebejská, je všetko vážne.“ Hoci idea strany nebola v súlade s francúzskou revolúciou, klub jakobínov sa pod vplyvom „vojenského tlaku a tlaku gilotíny“ transformoval na totalitnú stranu. Medzi hrou a gilotínou, to je územie, ktoré je politickým stranám vlastné i dnes.

Karikatúra všeobecnej vôle

V traktáte Weilová upozorňuje, že náš republikánsky ideál vychádza z pojmu všeobecnej vôle, za ktorý vďačíme Rousseauovi a jeho dielu O spoločenskej zmluve. Rousseau vychádzal z toho, že rozum dokáže rozpoznať spravodlivosť a vybrať si ju, ak mu v tom nezabráni a myslenie nezakalí vášeň.

Predpokladal teda, že spoločná vôľa bude spravodlivejšia ako rozhodnutie jedného človeka, pretože jednotlivé vášne sa vzájomne vyvážia a neutralizujú. „Skutočný duch roku 1789 nespočíva v myšlienke, že niečo je správne, pretože to ľud chce, ale že v istých podmienkach má vôľa ľudu väčšie šance zhodovať sa so spravodlivosťou než ktorákoľvek iná vôľa.“ To však neplatí, ak krajinou hýbe kolektívna vášeň, či dokonca niekoľko takých.

V tom prípade je podľa Weilovej pravdepodobné, že akákoľvek súkromná vôľa bude bližšie pravde a spravodlivosti než všeobecná vôľa, či – presnejšie povedané – karikatúra tejto vôle.

Kto sa bojí Simone Weilovej?

„Čo napísala, je viac ako ,literatúra‘, a ako žila, je viac ako ,existencia‘. Mám strach z jej prísnosti, z jej kozmickej inteligencie a senzibility, mám strach z konzekvencií, ktoré by ma neminuli, keby som sa jej priblížil,“ cituje v doslove k Traktátu o zrušení politických strán Jan B. Mičkovic Hein­richa Bölla, nemeckého spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny. Dodal, že Simone Weilo­vá nie je žiadnou literatúrou do vrecka, ale záťažou na duši.

Pre Weilovú, filozofku, intelektuálku a spisovateľku, je charakteristický radikalizmus, myšlienkový i citový. Utrpenie iných prežívala natoľko, že trpela odmietaním potravy. Zaoberala sa marxizmom aj myšlienkami kresťanstva a mystikou.

Nikdy však nevstúpila do strany ani sa nepridala k žiadnej cirkvi. Inštitúciám nedôverovala. Naopak, napriek svojmu chatrnému zdraviu sa viackrát pokúsila pracovať v robotníckych povolaniach a aktívne sa zúčastnila na protifašistickom odboji v Španielsku a vo Francúzsku. Zomrela ako tridsaťštyriročná.

Simone Weilová

Traktát o zrušení politických strán

Preklad: Mária Vargová
Doslov: Ján Branislav Mičkovic
Premedia 2016
56 strán

Recenzia Jany Beňovej vyšla v Denníku N.


Zobraziť diskusiu (0)

Traktát o zrušení politických strán

Traktát o zrušení politických strán

Weilová Simone

Vo svojich poznámkach k všeobecnému zrušeniu politických strán francúzska filozofka skúma ich poslanie a legitimitu. Malo by im ísť o spoločné dobro, rozumom uchopiteľnú pravdu a spravodlivosť, ako zhrnutie množstva autonómnych rozhodnutí jednotlivcov.

Kúpiť za 4,95 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.