Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Milosť deliť nemožno

Sú to myšlienky, ale ako hovorí rozprávková múdrosť, myšlienky nie sú nahé, ani oblečené. Reflexie, maximy, minimy, nápady, bonmoty, aforizmy, epigramy, anekdoty, tautológie, útržky, zdrapy. Myšlienky, plytšie aj hlbšie, učesanejšie i neučesané, presné ako zvuk skla, ale aj približné ako šum.

Tak ako to skrátka chodí vo svete myšlienok, v tradícii Esejí, pokusov Michela de Montaigna a Myšlienok, intuícií Blaisa Pascala. U Róberta Gála sú to však skôr silvy, ako to už o jeho textoch napísal Pavel Hruška, keď Krídlovanie predstavil vo svojej recenzii pre časopis Host (č. 6/2007) ako „akúsi filozofujúcu varietu prastarého žánru 'silvae', ktorý zahŕňa zbierky krátkych, štýlovo a obsahovo rôznorodých literárnych útvarov“. Práve rôznorodosť zakladá paradoxnosť tohto spôsobu myslenia – chce byť vylúhované do maximálnej čírosti, a zároveň pestuje zmes rôznosti, ktorá ju vylučuje.

Je to v podstate pokračovanie paradoxného romantického myslenia, fragmentov Friedricha Schlegela, ako ich odvtedy uvzato píšu všetci tí, čo sa chcú dostať na koreň, pod povrch alebo aspoň k povrchu myšlienky od Kierkegaarda cez Nietzscheho po dnešných zriedkavých nomádov myšlienok, hľadajúcich „zlato a iné šupiny“, ku ktorým sa Róbert Gál (1968) hlási. Napokon, má na to dobré predpoklady. Pochádza z Bratislavy, od roku 1991 však žije v Prahe, vyštudoval filozofiu a sociológiu, ale nikdy sa nedal na dráhu katedrového filozofa, je netrpezlivý, pritom myslenie je vecou nikdy sa nekončiacej trpezlivosti, odbiehavý, no myslenie je sústredné, chce ísť do krajnosti, a zároveň sa pohybovať v strede.

Róbert Gál je autorom viacerých kníh reflexií ako "Nihil sub sole novum" (1995), Paradoxy a deštrukcie I / Paradoxes & Destructions, vol. I. (1997, slovensky a anglicky), Paradoxy a deštrukcie II / Paradoxes & Destructions, vol. II. (1998, slovensky a anglicky), Epigraffiti (2001, česky), Signs & Symptoms (2003, anglicky), Znaky a príznaky (2003), Manipulzácie (2005), experimentálnych noviel Krídlovanie (2006), Agnómia (2008) a bibliofilských Uzlov (2013). Je aj, skusmo, príležitostným prekladateľom a performerom.

Róbert Gál sa pohybuje niekde v danteovskom strede životnej dráhy, kedy sa nič nezačína a nekončí, nevidno už na začiatok a nedovidno ešte na koniec, lebo „večne mladý je naozaj len Matuzalem“, v najťažšom čase, keď sa rozhoduje, čím človek naozaj je. Ešte stále v čase túžby po „spojení poctivého myslenia s náhlou inšpiráciou – vtipu, poézie a myšlienky v jednom“, ako si to sám pre seba sformuloval ako maximu, ale už v zužujúcom sa priestore „frustrácie naruby“, v ktorom by mal už pomaly vedieť, že základnou vlastnosťou maximy je nedosiahnuteľnosť.

Myslenie môže byť celoživotným trápením a predpokladám, že Róbert Gál bude aj naďalej až obsedantne myslieť a zhrýzať sa aj tam, kde by mu pomohla uvoľnenosť a ľahkosť. A elegancia bude preňho skôr nekaždodenným darom. Nikdy nebude vedieť ani pri askéze, s ktorou preosieva myšlienky, ako to dopadlo, lebo je v povahe veci, že myšlienky definitívne preoseje až smrť. A Róbert Gál si vybral veľmi jemné sitá.

Text Nahé myšlienky nie je definitívnym textom, ako ním nie je nijaká kniha Róberta Gála. Je na ceste ako všetky jeho texty. Nezápolíme pri nej s nedostatkom myšlienok ako skôr s tým, ktoré pribrať na cestu a ktoré na nej zanechať. Bude to prísny výber, ale ináč to ani nemôže byť: "Milosť deliť nemožno".

Nahé myšlienky
Gál Róbert
Modrý Peter 2014


Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.