Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Mŕtve jazero

Životy ľudí sú neoddeliteľne prepojené s krajinou, v akej sa odohrávajú. Miera zdecimovania krajiny často súvisí s traumami celých národov a územie bývalého Sovietskeho zväzu ukrýva zdevastované miesta obývané navždy zničenými životmi. Niekoľko z nich zachytil vo svojom podobenstve o Mŕtvom jazere Hamid Ismailov.

Cestovanie vlakom so sebou prináša situácie, aké v inom dopravnom prostriedku asi človek nezažije. Osudy cestujúcich sa preplietajú, na pár chvíľ sa spoja a znovu rozdelia, niektorí sa o ne podelia, iní mlčia a nesú tajomstvo so sebou ďalej. Rozprávač knihy Mŕtve jazero stretne vo vlaku chlapca vo veku 10-12 rokov hrajúceho Brahmsa. V skutočnosti je v tele dieťaťa Jeržana uväznený 27 ročný muž a jeho osobná história je tak temná ako len môže byť detstvo strávené v tieni jadrových pokusov.

„Kto nežil v stepi, sotva pochopí, ako ľudia vydržia obklopení zo všetkých strán takou prázdnotou. No tí, čo tu žijú odjakživa, vedia, aká je step premenlivá a bohatá, aké pestrofarebné nebo nad ňou plynie, aký nestály a pohyblivý je vzduch navôkol, aké mnohoraké a nespočetné rastlinstvo klíči z jej zeme, koľko rozmanitej hydiny a divej zvery žije na a v tejto zemi.“


Jeržan žil so svojou rodinou v stepi, do školy dochádzal sedem kilometrov tam a naspäť do najbližšej dediny. Od detstva miloval hudbu, učil sa hrať na husliach a obľuboval spoločnosť svojej kamarátky Ajsulu. V blízkosti stepi sa nachádzalo aj zvláštne územie nazývané Zóna. Z pohľadu dieťaťa miesto opradené tajomstvom, ale aj intuitívne hrozivé: „No radosť zo stepi, hudby a detstva sa v Jeržanovi stále spájala sa očakávaním čohosi neodvratného, strašného a desivého, čo s dunením a svišťaním uragánu prichádzalo zo Zóny“. Na školskom výlete Jeržan vstúpi do rádioaktívne zamoreného jazera, aby sa predviedol pred triedou a odvtedy prestane rásť, hoci duševne dozrieva. Jeho nasledujúci život pripomína rozprávkové zakliatie, ale zrušenie kliatby nikdy nenastane.


Jeržanov príbeh s prvkami fantastického realizmu ponúka viacero rovín čítania. Je skôr metaforou vývoja celej sovietskej spoločnosti alebo národov v područí neľudskej vlády experimentujúcej s ľuďmi a prírodou alebo len nešťastným osudom jedného človeka? Existujú krajiny doslovne zakonzervované v minulosti, staticky umiestnené v neurčitom čase, postihnuté environmentálnymi katastrofami s trvalými následkami, respektíve následkami, ktorých odstránenie presahuje životy viacerých generácií. Neschopnosť rásť, rozvíjať sa, naplniť život, založiť si rodinu, udržiavať plnohodnotné vzťahy s ďalšími ľuďmi postihla viaceré postavy z Mŕtveho jazera. Cez podobenstvo o Jeržanovom živote Hamid Ismailov ukazuje procesy ničenia, ktoré si nachádzajú cestu z minulosti do súčasnosti. On sám pochádza z Uzbekistanu, kde je jeho tvorba zakázaná, emigroval do Veľkej Británie a ako hosť sa zúčastní Stredoeurópskeho fóra 2017.Hamid Ismailov: Mŕtve jazero
Preklad: Julia Sherwood
Inaque 2017
135 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Mŕtve jazero

Mŕtve jazero

Hamid Ismailov

Desivý príbeh o dedičstve studenej vojny. Jeržan vyrastá v odľahlej časti sovietskeho Kazachstanu, kde sa testujú jadrové zbrane. Zamiluje sa do susedovej dcéry a v jeden večer, aby na ňu spravil dojem, skočí do zakázaného jazera. Rádioaktívna voda Jeržana zmení. Nikdy z neho nevyrastie muž, zatiaľ čo z dievčaťa, ktoré miluje, sa stane krásna žena. Autor svojím drsno-poetickým štylom predostiera príbeh, v ktorom sa nám ukazujú ľudia a krajiny zničené, ale nezmlomené studenou vojnou. Počas jadrových pokusov v rokoch 1945-1989 bolo dvestotisíc obyvateľov Kazachstanu vystavených smrteľnej radiácii a sovietska medicína ich používala ako pokusné králiky. „Táto úžasná novela... sa číta ako moderná rozprávka naplnená surreálnou, a predsa obyčajnou hrôzou.“ – Independent on Sunday Hamid Ismailov sa narodil v roku 1954 v Kirgizskej SSR a neskôr sa presťahoval do Uzbekistanu. Píše po rusky a uzbecky a jeho romány a poézia boli preložené do mnohých európskych jazykov. V roku 1994 bol pre svoje „neprijateľné demokratické tendencie“ nútený emigrovať do Veľkej Británie a v súčasnosti pracuje v BBC World Service. V Uzbekistane sú jeho diela dodnes zakázané.

Kúpiť za 9,81 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.