Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Návrat pána z Baker Street

Neil Gaiman definoval dobrý príbeh ako ten, pri ktorom si kladieme otázku „Ako to bolo ďalej?“. Rovnaká otázka zaznievala od tisícov čitateľov príbehov Sherlocka Holmesa v okamihu, keď spadol do Reichenbašských vodopádov a málokto dokázal uveriť, že je to skutočný koniec geniálneho detektíva. Nebol. Prišli ďalšie a ďalšie prípady, zločin sa vo svojich rozmanitých podobách ukázal ako antropologická konštanta a k nám sa takto dostala ďalšia kniha s názvom Návrat Sherlocka Holmesa.

V súčasnosti už monumentálnu zbierku novo vydaných príbehov Sherlocka Holmesa z produkcie vydavateľstva SnowMouse Publishing tvoria vizuálne nádherné knihy Štúdia v krvavočervenom, Podpis štyroch (2016), Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (2017), Pes rodu Baskervillovcov (2017) a Spomienky na Sherlocka Holmesa (2018). Posledné roky sa tak k nám dostáva zlatý fond svetovej detektívky, zásadné diela, ktorých rukopis sa snažili napodobniť desiatky ak nie stovky ďalších spisovateľov. Pripomeňme len, že kánon príbehov Sherlocka Holmesa tvorí 56 poviedok a 4 romány. Nové slovenské vydania v preklade Jána Kamenistého obsahujú aj štvorpísmenové skratky označujúce jednotlivé príbehy. Ich autorom bol profesor Jay Finley Christ. Pre zaujímavosť uveďme príklady skratiek PRIO (Kláštorná škola), ABBE (Abbey Grange) alebo SECO (Druhá škvrna), ktoré sa vyskytujú v Návrate Sherlocka Holmesa.

Poslednú vydanú knihu tvorí 13 poviedok, pričom platí, že Sherlock Holmes v nich nevyšetruje len vraždy. Objavujú sa aj zmiznutia alebo kódované správy, zdanlivo nepochopiteľné udalosti čakajúce na racionálne rozlúsknutie. Hlavná postava si zachováva svoj štandard: správa sa trochu groteskne, pripravuje logické pasce, do ktorých sa nechytajú len zločinci, ale aj čitatelia. Stále hrá na husliach, venuje sa zvláštnym pokusom a obskúrnej odbornej aktivite. Jeho vernému spoločníkovi dr. Watsonovi sa dostalo tentokrát osobitnému privilégiu: ocitol sa rovno na obálke knihy. Jej autorom, rovnako ako autorom všetkých ilustrácií je Julo Nagy a sú dokonalé ako aj v predchádzajúcich knihách.

Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930) vytvoril prostredníctvom Sherlocka Holmesa nadčasové dielo, ktoré sa stalo predmetom záujmu viacerých popredných intelektuálov a vedných odborov. Okrem iných aj sociológie, pretože jej počiatky sa prelínajú so vznikom detektívneho žánru. Má to svoje príčiny: sociálna veda sa prostredníctvom pozitivistickej metodológie pokúšala racionálne vysvetliť zložité, rozporuplné a nie vždy zrozumiteľné spoločenské javy, vrátane kriminality. Podobne detektívny žáner sa zameral na používanie racionality na vysvetľovanie hlavolamov, kontrastov a zdanlivých záhad. Reagoval tak na úzkosť modernej doby, sociálnu nespravodlivosť a neistotu vyplývajúcu z neustálych spoločenských zmien. Holmes sa nepohybuje len v rôznych spoločenských vrstvách (jeho pomocníci sú napr. chudobní chlapci, naopak brat Mycroft patrí k popredným predstaviteľom vládnej moci), no spolupracuje aj s políciou (ktorá reprezentuje skôr pomalé, byrokratické a tak trochu myšlienkovo oneskorené sociálne procesy).

Holmes je navyše aj nekonvenčný a istým spôsobom antiautoritársky: neváha zosmiešniť vážené osoby, nezáleží mu statuse druhého človeka, orientuje sa len na dosiahnutie presného opisu reality. Jeho prístup možno pomáhal ľuďom tých čias dosiahnuť určité uvoľnenie v náročnom živote plnom zmien a prudkého spoločenského vývoja, v sociálnych konfliktoch, kde vôbec nebol vopred jasný výsledok. Čítanie poviedok pre dnešného čitateľa je ale predovšetkým zábavné, vidieť v nich určitú hravosť, aj keď Doyle nemal od istého okamihu Holmesa ako postavu rád. No skvelý čitateľský zážitok pretrváva naďalej a s príchodom každého nového klienta slávneho detektíva si kladieme znovu otázku „Ako to bolo ďalej?“


Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes 5. Návrat Sherlocka Holmesa

Preklad: Ján Kamenistý

Ilustrácie: Julo Nagy

SnowMouse Publishing 2019

448 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Sherlock Holmes 5. Návrat Sherlocka Holmesa

Sherlock Holmes 5. Návrat Sherlocka Holmesa

Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes, podobne ako mnohí veľkí umelci, žil pre samo svoje umenie a často odmietol pomôcť boháčom a mocným tohto sveta, ak v ňom ich prípad neprebudil záujem. Na druhej strane obetoval týždne tej najintenzívnejšej práce záležitostiam obyčajných ľudí, ak sa ich prípady vyznačovali čímsi zvláštnym alebo dramatickým, čo prebúdzalo jeho predstavivosť a čo bolo výzvou pre jeho mimoriadne schopnosti. Jeho neustále sa šíriaca povesť prinášala so sebou aj čoraz rozsiahlejšiu prax a z detektíva sa stal veľmi zamestnaný človek. Doktor Watson vo svojich zápiskoch uchoval podrobnú dokumentáciu o prípadoch, ktoré spolu riešili, a ako sám otvorene priznáva, z toho obrovského množstva je preňho mimoriadne ťažké vybrať tie, ktoré si zaslúžia zverejnenie. Podkladom pre drobné príbehy v zbierke poviedok Návrat Sherlocka Holmesa sa nakoniec stali kauzy, ktoré vzbudili záujem ani nie tak brutalitou zločinu, tvoriaceho ich jadro, ale skôr dômyselnosťou a dramatickosťou ich riešenia. Návrat Sherlocka Holmesa je piatym zväzkom série a rovnako ako v predchádzajúcich častiach, príbehy preložil Ján Kamenistý a ilustroval Julo Nagy.

Kúpiť za 16,06 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.