Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Novodobé ríše

Na začiatku júna 2020 sa objavila správa o odstránení sochy bývalého belgického kráľa Leopolda II. v Antverpách v dôsledku jej poškodenia. To, čo sa v tejto súvislosti označovalo ako vandalizmus, však má širší kontext a je dosť možné, že opravená socha sa už na pôvodné miesto nevráti. Belgicko s kráľom Leopoldom II. totiž zodpovedalo na prelome 19. a 20. storočia za brutálne praktiky na domorodom obyvateľstve v Kongu. Na lepšie pochopenie súčasného stavu aj v súvislosti s ničením sôch popredných politikov minulosti je mimoriadne vhodnou kniha Novodobé ríše.

Kolonializmus je fenomén, ktorý podlieha neustálemu výskumu a ďalším interpretáciám. Je to zároveň téma, ktorá neustále rezonuje aj v súčasnosti a záujem o ňu sa bude určite vracať v ďalších vlnách. Znalosti o kolonializme by mali byť súčasťou všeobecného prehľadu už len vzhľadom na fakt, že aj Slovensko bolo súčasťou jedného z veľkých impérií, a to Rakúsko-Uhorska. Vytvoriť si všeobecný prehľad môže pomôcť aj kniha Novodobé ríše s podtitulom Rozmach a úpadok koloniálnych impérií. Zostavil ju austrálsky profesor histórie Robert Aldrich v spolupráci s viac ako desiatkou ďalších popredných odborníkov na históriu, medzinárodné vzťahy, hospodárske a sociálne dejiny, kultúru, africké a ázijské štúdiá.

Už z obsahu je zreteľné, že predmetom publikácie sú predovšetkým európske krajiny, no svoj priestor tu našli aj Spojené štáty americké a Rusko, ktoré opakovane o sebe vyhlasujú, že medzi imperialistické mocnosti nikdy nepatrili. Ako sa dočítame, nie je to tak. Postupne sa v jednotlivých kapitolách oboznámime s pôsobením Osmanskej ríše, Španielska, Portugalska, Holandska, so škandinávskymi krajinami, s Veľkou Britániou, Francúzskom, Rakúsko-Uhorskom, Belgickom, Nemeckom a Talianskom. Získavanie a udržiavanie kolónií prebiehalo v niektorých prípadoch storočia, v iných sa odohrávalo v oveľa menších časových úsekoch, no stopy na danom území nachádzame dodnes.

Čo si máme pod kolonializmom vlastne predstaviť? Rôznorodosť názorov a nejednotnosť definícií spôsobuje, že je potrebný neustály výskum a vyjasňovanie pojmov. Mení sa tiež historický kontext a v súčasnosti sa už pristupuje k predstave pozitívneho alebo negatívneho dosahu veľkých ríš inak, ako to bolo ešte niekoľko desaťročí spätne. Ako píše Robert Aldrich hneď v úvode: „Stúpenci ríš vždy a všade vyzdvihujú ich výhody a dobrodenia, ktoré tieto útvary priniesli kolonizátorom aj kolonizovaným. Oproti tomu antikolonialisti za týmto termínom vidia imperiálnu nadvládu, ponižujúcu vojenskú porážku, neoprávnenú politickú dominanciu, hospodárske vykorisťovanie, upieranie občianskych práv a kultúrne odcudzenie.“

Z predchádzajúcich slov vidieť, že rôznorodosť vnímania kolonializmu je značná, a to aj u odborníkov. Už len dôvody vzniku impérií sa vysvetľujú nejednotne a pribúdajú ďalšie vysvetlenia. Od ekonomických vplyvov a potreby obchodnej expanzie cez kultúrnu, resp. etnocentrickú nadradenosť Európanov alebo potrebu politickej hegemónie v rôznych regiónoch sveta. Počas čítania sa stretneme aj s množstvo zaujímavých faktov, napr. o flexibilite vládnucich elít Osmanskej ríše, spôsoboch získavania moci, o omyloch, akých sa dopustili námorní objavitelia po príchode do ázijských krajín alebo hoci aj o biednej snahe niektorých zemí udržať si moc. Odvrátenou stranou kolonializmu je nepochybne násilie: obchodovanie s otrokmi, nastolenie krutých podmienok života pre domorodé obyvateľstvo, no aj genocídy a spoločenský rozvrat po osamostatnení niektorých krajín v Afrike alebo Ázii.

Na lepšiu predstavu o šírení a vplyve impérií sú v knihe umiestnené mapy s farebným odlíšením jednotlivých ríš. Názorne tak môžeme vidieť, aký obrovský záber mala napr. Britská ríša alebo kam expandovali svojho času škandinávske krajiny, dá sa tu však vidieť podstatne viac. Okrem máp obrazovú prílohu tvoria rôzne maľby, obrazy a vizuálne stvárnenia. Po prečítaní knihy bude oveľa zrozumiteľnejšia snaha niektorých aktivistov v súčasnosti obnoviť diskurz o povahe bývalých politických elít, ktoré mali v rukách rozhodovanie o dianí v kolóniách. Novodobé ríše preto nie sú určené len pre nadšencov histórie, ale veľa povedia všetkým, ktorí sa zaujímajú o širšie sociálne a kultúrne dianie.


Novodobé ríše. Rozmach a úpadok koloniálnych impérií

Zostavil Robert Aldrich

Preklad: Peter Fridner

Slovart, 2021

376 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Novodobé ríše

Novodobé ríše

Aldrich Robert

Koloniálne ríše vo všetkých svojich podobách boli súčasťou politických máp sveta viac ako päť storočí, od renesancie až do dnešných dní. Kniha zostavená editorom Robertom Aldrichom ponúka trinásť príspevkov zaoberajúcich sa dejinami novovekých impérií, ktoré vybudovali osmanské Turecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, škandinávske štáty, Veľká Británia, Francúzsko, cárske i sovietske Rusko, Rakúsko-Uhorsko, Belgicko, Nemecko, Taliansko a Spojené štáty americké.

Kúpiť za 16,16 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.