Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

O zameniteľnosti ľudí a prasiat

Existujú knihy, ktoré výrazne formovali nielen vývoj literatúry, ale aj celej kultúry, neváhame dokonca povedať, že celej spoločnosti. Svedčia o tom napríklad aj vety alebo slovné obraty, ktoré sa zaužívali, pričom tí, ktorí ich hovoria, možno ani nevedia, odkiaľ pochádzajú. Niektoré z nich nájdeme vo Zvieracej farme, ktorú si teraz môžeme prečítať v novom preklade aj v novom vizuálnom stvárnení.

O knihe, akou je Zvieracia farma, sa zvykne hovoriť a písať ako o nadčasovej, no všetko má svoj začiatok a v tomto prípade nájdeme hlavnú inšpiráciu v Orwellovom vnímaní španielskej občianskej vojny. George Orwell (vlastným menom Eric Arthur Blair, 1903 – 1950) sa na nej zúčastnil ako dobrovoľník a zanechalo v ňom silnú pečať, čoho sú schopní komunisti, keď sa dostanú k moci. Píše o tom aj Jiří Pechar v knihe Dvacáté století v zrcadle literatury (Filosofia, 1999), kde uvádza, že po nástupe republikánskej vlády, v ktorej pôsobili komunisti, sa stalo bežnou praxou „zatýkání, věznění a popravy“. (s. 355)


Revolúcia v Španielsku sa nepodarila, jej výsledkom bola krv, zabíjanie a diktatúra. Ako ďalej uvádza Pechar: „Tato zkušenost s krachem revolučních ideálů našla pak obecnější výraz v zvířecí bajce, kterou rozvíjí kniha Farma zvířat, dopsaná v lednu 1943, ale vydaná teprve v roce 1945.“ (s. 355) Zároveň je úplne zrejmé, že prístup prasiat k ostatným zvieratám kopíruje stalinizmus, vrátane hľadania nepriateľov (navonok aj dovnútra), skonštruovaných procesov a následného zabíjania. Nové vydanie v preklade Jána Kamenistého sprevádzajú ilustrácie Matúša Maťátka, rovnako bravúrne ako zlovestné, nikoho nenechajú na pochybách, aký typ spoločnosti sa v príbehu vyformoval.

Príbeh Zvieracej farmy sa začína vzburou zvierat proti ľuďom – pán Jones vlastní farmu, na ktorej žijú a pracujú zvieratá, ktoré vnímajú svoju situáciu dramaticky. Vyhodnotili, že príliš veľa pracujú, nedostávajú dosť potravy a je s nimi zle zaobchádzané. Nájdu odvahu vzoprieť sa, vyženú ľudí a založia nové spoločenské usporiadanie. Rýchlo sa však ukáže, že sľubovaná rovnosť je chimérou – prasatá a psy vytvoria novú privilegovanú vrstvu s väčšími nárokmi. Ostatné zvieratá síce vnímajú, že sa niečo deje, ale nevedia ani dobre formulovať, čo to presne je. To, čo v priebehu rokov nasleduje, je vo svojej podstate vznik totality a obrazy o súdoch nad kačkami alebo sliepkami hystericky priznávajúcimi svoju vinu nebude vedieť čitateľ ešte dlho dostať zo svojich myšlienok. Rovnako ako manipuláciu s informáciami: na začiatku totiž prasatá sformulovali princípy fungovania farmy, aby ich neskôr deformovali, prekrúcali, popierali a využívali vo svoj prospech.

Prenikavosť Orwellovho písania sa ukáže, keď sa na Zvieraciu farmu pozrieme ako na sled binárnych opozícií, kde sa prostredníctvom kontrastov ukazujú významné rozmery spoločenského usporiadania: vynucovaná podriadenosť vs. sloboda; revolúcia vs. status quo; monopol na moc vs. prerozdelený podiel na moci; zrada vs. lojalita; korupcia vs. spravodlivé rozdeľovanie zdrojov; manipulácia s informáciami vs. reálne udalosti. Prasatá navyše disponujú monopolom na násilie – na slovo ich počúvajú psy. Ideály s takmer anarchistickými očakávaniami sa premietli do jednej z najznámejších viet literatúry: „Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré zvieratá sú si rovnejšie.“ (s. 132) Orwell nám ponúka znepokojujúce obrazy o manipulácii, presadzovaní vybranej skupiny bytostí na úkor iných aj prostredníctvom zabíjania. Zvieracia farma nie je ľahké čítanie, ale v každej dobe je mimoriadne potrebné.

Hoci ide o kanonické dielo antiutópií 20. storočia, jeho sila spočíva v podobenstve: situácia zvierat je základná ľudská situácia odhaľujúca priepasť, pred ktorou príležitostne stojíme. Alebo pred ňou stojíme neustále, ale už máme také otupené zmysly, že si neuvedomujeme jej hĺbku a deštruktívnosť pádu.


George Orwell: Zvieracia farma
Preklad: Ján Kamenistý
Ilustrácie: Matúš Maťátko
SnowMouse Publishing, 2023

Zobraziť diskusiu (0)

Zvieracia farma

Zvieracia farma

Orwell George

Na farme pána Jonesa žijú zvieratá ťažkým životom. Vládne tu večný kolobeh práce, jedla a odpočinku sa im dostáva len toľko, aby nepomreli a vládali ďalej pracovať.

Kúpiť za 13,41 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.