Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Obmedzenia rozumu a jeho sila

V predchádzajúcich rokoch sa čoraz častejšie začali objavovať rôzne publikácie o kritickom myslení, niekedy ukryté aj pod pomenovaním behaviorálna ekonómia alebo morálna psychológia. Absolvovať môžete tiež kurzy kritického myslenia, od pár hodinových školení po dlhodobejšie programy zamerané na mediálnu výchovu alebo politické diskurzy. O tom, že nejde len o módny trend, ale predovšetkým o dlhodobý spôsob nazerania na svet presvedčivo ukazuje kniha Sila rozumu v bláznivej dobe.

S dôverou v racionalitu si nevystačíme z jednoduchého dôvodu. V čistej podobe totiž ani neexistuje, naše myslenie neustále podlieha rôznym chybám, skresleniam, sociálnym tlakom a ten, kto si myslí, že uvažuje objektívne je možno sám obeťou ilúzie alebo trochu nerealistickej predstavy o sebe samom. Človek je však sociálna bytosť a preto k rôznym omylom a chybám dochádza aj v medziľudskej interakcii a ak zoberieme do úvahy zámerné klamstvá a manipuláciu, otvára sa komplexný problém, kde je nevyhnutne potrebné kultivovať kritické myslenie. Pôsobivou knihou k tejto téme prispel šachový veľmajster a lektor Ján Markoš.

Kto z nás prizná pred sebou alebo dokonca pred inými, že naletel na hoax alebo uveril konšpirácii? Dokážeme postrehnúť manipuláciu, akej nás vystavujú politici? Uvedomujeme si úlohu jazyka v našom vnímaní sveta? Prečo sú niektoré médiá dôveryhodné a iné nie? Dá sa vždy dôverovať informáciám, ktoré získame pri vyhľadávaní v Google? V jednotlivých kapitolách sa postupne dozvieme zásadné fakty o povahe správ vrátane dehumanizácie (akej sa príležitostne dopúšťa napr. aj stránka Zomri), o kvalite komunikácie, o spôsoboch ako sa ľudia mýlia v uvažovaní, či je možné v spoločnosti čokoľvek zmeniť a tiež ako tú zmenu vykonať. Výbornou voľbou sú desiatky príkladov len z nedávnej doby, od mediálnych správ, diskusných fór, prejavov, príspevkov zo sociálnych médií (dominuje Facebook), cez čísla, grafy, až po rôzne vizuálne prvky.

Ján Markoš je nezvyčajne zručný vo vysvetľovaní rôznych odborných termínov a konceptov, z desiatok príkladov sa dá osobitne upozorniť na pasáže, v ktorej ozrejmuje princíp manipulácie s grafmi a tiež text, kde opisuje rozdiel medzi priemerom a mediánom, kniha má teda potenciál stať sa vhodným materiálom pre školy. Čím viac sa zoznamujeme s opisovanými javmi, tým ostrejšie vystupuje do popredia fakt, že niektorí predstavitelia verejného života (dominantne politici), nám často otvorene klamú alebo tak deformujú údaje, až sa začnú rozchádzať s realitou. A pritom im stačí voliť slová s možnosťou dvojakej (hocikedy protirečivej) interpretácie, klásť sugestívne rečnícke otázky alebo nastaviť nesprávnu mierku ikonografie. O ostatné sa postarajú kognitívne chyby a sociálna dynamika.

Osobitný prínos Sily rozumu spočíva práve v poukázaní na kombináciu viacerých chýb v uvažovaní v kombinácii s procesmi, aké sa odohrávajú skupinách, v akých sa bežne vyskytujeme, či už v práci alebo doma. Neschopnosť mysle vyrovnať sa s reálnymi udalosťami, aké odporujú jej idealizovaným predstavám, známa ako kognitívna disonancia, konfirmačné skreslenia, vyhľadávanie názorov, aké sú človeku blízke, to sú len niektoré z opisovaných chýb, argumentačné zlyhania a fauly, akých sa bežne ľudia dopúšťajú. Autor sa ale nezastavil len pri súpise kognitívnych nedostatkov, nadviazal ešte aj problematikou morálky a posudzovania vážnosti skutkov a nevyhol sa ani otázkam viny a usmerneniam, aby tí, ktorí posudzujú druhých, dbali o kvalitu vlastných skutkov a postojov.

Markošova publikácia tak dostala ešte ďalší rozmer a to, že povzbudzuje k občianskemu aktivizmu, pretože ten nesie zásadný potenciál na uskutočnenie zmien v spoločnosti. Svedčí o tom aj súbor rád na konci knihy. Ten istým charakterom pripomína ponaučenia Timothyho Snydera z knihy O tyranii (Premedia 2017), no Markošove rady sú predsa len viac ukotvené v našom priestore. Ak chcete získať predstavu o tom, aký pozoruhodný text bol vydaný, prečítajte si ukážku na medziknihami.sk.


Ján Markoš: Sila rozumu v bláznivej dobe. Manuál kritického myslenia

N Press 2019

255 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Sila rozumu v bláznivej dobe. Manuál kritického myslenia

Sila rozumu v bláznivej dobe. Manuál kritického myslenia

Ján Markoš

Akými trikmi sa dá do slov prepašovať podprahová reklama? Nakoľko sa slovník Zomri odlišuje od slovníka Mariana Kotlebu? Čo je deepfake? Ako rozoznať logicky chybný argument? Prečo ignorujeme pravdivé fakty? Akými najčastejšími trikmi sa manipulujú grafy? Ako často skontroluje priemerný tínedžer svoj mobil a ako využívajú marketingoví špecialisti evolučné nedokonalosti ľudskej mysle? Ďalším príspevkom Denníka N k rozvoju kritického myslenia je kniha šachového veľmajstra Jána Markoša. Sila rozumu v bláznivej dobe na viac ako dvestopäťdesiatich stranách ponúka odpovede na množstvo otázok týkajúcich sa kritického myslenia, ale aj hutný súhrn nápadov a stratégií, ako ho využívať v každodennom živote. Vďaka množstvu ukážok, statusov a príkladov zo súčasnej slovenskej spoločnosti môže byť praktickou pomôckou pri jeho výučbe. Ján Markoš je vzdelaním filozof a teológ a profesiou šachový veľmajster. Vďaka jeho širokému záberu a schopnosti ísť do hĺbky nájdete v knihe podnetné exkurzy do oblastí vedy, náboženstva aj umenia.

Kúpiť za 12,51 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.