Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Posvátné lži Minnow Blyové

Ako sa z človeka patriaceho do určitého prostredia stane cudzinec? Začína to nevinne: premýšľaním o svete, kladením otázok, príležitostnou provokatívnou replikou. Čím viac solidarity ale skupina medzi sebou cíti, tým neprijateľnejšie sa javí podobné správanie. Obzvlášť v sekte samozvaného náboženského vodcu. Román Posvátné lži Minnow Blyové podrobne opisuje zlovestné mechanizmy, ktoré z ľudí robia otrokov ich vlastného uvažovania.

Debut spisovateľky Stephanie Oakesovej je moderným spracovaním rozprávky bratov Grimmovcov o bezrukom dievčati, ktorému ruky odsekne vlastný otec zo strachu pred diablom. Dievča sa rozhodne odísť z domu a hľadať milosrdenstvo u cudzích ľudí, vydá sa za kráľa a ten jej vyrobí strieborné ruky. Rozprávka ešte pokračuje ďalej a je pozoruhodné ako z nej Oaksová čerpala rôzne námety. Určite sa ju oplatí prečítať ako doplnok ku knihe. V románe Posvátné lži Minnow Blyové umiestnila autorka dej do sekty keviniánov ovládanú charizmatickým Prorokom. Názov sekty je odvodený od civilného mena Proroka – Kevina. Mladú Minnow si Prorok vybral za svoju ďalšiu ženu, ona sa však vzoprie a za trest jej vlastný otec odsekne obidve ruky. Minnow sa podarí utiecť a na komplikovanej ceste za slobodou zavraždí človeka.


Dej sa odohráva v dvoch časových líniách: v prvej Minnow trávi čas vo väznici pre mladistvých a v druhej prežíva žalostné chvíle v Komunite a spoznáva medziľudské vzťahy s chlapcom Judeom žijúcim v okolitých horách. Zatiaľ čo pobyt vo väzení trávi Minnow získavaním skúseností s moderným svetom, život pod Prorokovým vplyvom sa javí ako návrat o storočia naspäť. Prorok disponuje jedinečnou vlastnosťou: ovláda komunikačný kanál s Bohom. Ten mu posiela svoje posolstvá a rozhodnutia týkajúce sa na jednej strane každodenného života, na druhej strane závažných dôsledkov ako napr. poňatia slobodnej ženy za vlastnú manželku. Autorka priamo opisuje neľudské správanie vodcu a násilie vykonávané jeho zmanipulovanými nasledovníkmi.


„Myslím, že jsem vykřikla, ale nikdo mě neslyšel, protože v tu chvíli křičel celý svět. Křičela hrstka věrných, křičel oheň, zatímco pohlcoval plody deseti let tvrdého úsilí, křičely stromy, v nichž začala vřít vlastní míza, křičeli malí savci, kteří se vzbudili z poklidného zimního spánku, jen aby zjistili, že je jejich srst v plamenech.“


Oaksová prejavila mimoriadny talent v charakterizovaní prostredia sekty keviniánov. Jeden vodca a niekoľko diakonov stanovili presné pravidlá, resp. pravidlá vytvárané v prospech vedenia sekty. Ich porušenie sa trestá prísnymi sankciami, šikanovaním, týraním a telesnými trestami šokujúcich rozmerov. Prípady neposlušnosti hraničiacej s herézou sa končia aj smrťou. V komunite dominuje silná neformálna kontrola vzhľadom na pomerne nízky počet členov, nekonformné názory tu nemajú v svoje miesto, čo sa najjasnejšie prejavuje pri argumentačných nezhodách s vodcom – nezriedka vôbec neprichádzajú do úvahy. V sekte sa vyskytuje alternatívny rodinný model založený na polygamii, pričom dievčatá sú analfabetky – Prorok odmietal pripustiť ženy ku vzdelaniu. Písanie, čítanie aj spievanie bolo zakázané. Kontakt s vonkajším svetom zabezpečoval len Prorok: "Jen on byl dostatečně čistý na to, aby odolal pokušením pohanů."


Pozoruhodné sú aj pasáže, v ktorých sa Minnow rozhodne spoznávať svet prostredníctvom vedy. Tú jej sprostredkuje spoluväzenkyňa Angel, dievča odsúdené na ohromne dlhý trest. So schopnosťou čítať Minnow postupne začne prekonávať slepú vieru v Proroka a spoznáva nový svet: sebadôveru a predovšetkým vidinu budúcnosti mimo uzavretú komunitu. Zlovestná atmosféra knihy je tak vhodne vyvážená nádejou a možnou zmenou. Hoci sú cieľovou skupinou románu sú skôr dospievajúci a mladí čitatelia, kniha je určite dobrý tip aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o mechanizmy siekt a zhubných kultov.Stephanie Oakesová: Posvátné lži Minnow Blyové
Preklad: Alžběta Kalinová
Host 2017
370 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Posvátné lži Minnow Blyové

Posvátné lži Minnow Blyové

Ján Blažovský

Keviniáni připravili sedmnáctiletou Minnow o všechno: o dvanáct let života, o její rodinu, o schopnost důvěřovat. A když se vzepřela, vzali jí i ruce. Teď je jejich Prorok mrtvý a celá keviniánská osada spálená na popel. Detektivovi z FBI je zřejmé, že o tom Minnow něco ví — ale ona mlčí. Hrůzné okolnosti ji dovedly do věznice pro mladistvé, kde objevuje nový svět. Učí se číst, nadávat i přemýšlet sama za sebe. Zjišťuje, že kovové mříže nejsou nic proti svazujícím pravidlům její sekty. A že pokud se dokáže rozloučit s děsivým tajemstvím své minulosti, může mít opravdovou svobodu, o níž vždycky snila. Propracovaný psychologický thriller těží z motivů pohádky bratří Grimmů Bezruká dívka, ale nabízí mnohem víc. Sektu tvrdě trestající neposlušnost, věznici, kde si každý musí vydobýt své místo, aby byl v bezpečí, sympatického detektiva s cukrátky, drzou a nebezpečnou spoluvězeňkyni s pesimistickým pohledem na svět a charismatickou Minnow, která zoufale stojí aspoň o obyčejnou naději na lepší život.

Kúpiť za 13,50 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.