Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Príbehy spod akácie

10. marca 2019 sa najbližší spolupracovníci Danice Olexovej dozvedeli o jej tragickej smrti pri leteckom nešťastí etiópskeho lietadla Boeing 737. Pár týždňov predtým poslala do vydavateľstva podklady na knihu, ktorá ukazuje, o akého talentovaného človeka sme prišli. Príbehy spod akácie prinášajú harmonické prelínanie textu a fotografií, desiatky variácií na tému každodennosti života a hodnôt, s ktorými je spojený.

Danica Olexová bola projektovou manažérkou Dobrej noviny, podieľala sa na príprave dokumentárnych filmov, bola fotografka a vo svojich textoch sa venovala príbehom ľudí s neraz ťažkými životmi. V roku 2020 bola založená Nadácia Danice Olexovej – Baboon s cieľom podporovať osobný rozvoj a tvorivosť. Na knihe Príbehy spod akácie vidieť, že práca podporujúca rozvoj ľudí vo všetkých oblastiach prináša hlboký zmysel.

Autorkine postrehy v stĺpčekoch majú faktickú hodnotu, ale zároveň sú spojené s emóciami priamej účastníčky diania a preniká nimi kresťanská spiritualita. Niekedy sú texty bližšie publicistike, inokedy majú podobu cestopisu po rôznych miestach Afriky, predovšetkým Kene, prípadne smerujú k umeleckému vyjadreniu a vidieť v nich výrazný literárny talent autorky. Tematicky vstupujú do rôznych oblastí, nájdeme tu pozorovania prírody, kultúrne alebo kulinárske zvyky miestnych, podnikateľské snahy vdov v oblasti výroby arašidového masla alebo aktivity žien z chudobného prostredia slumov, sociálne témy a ďalšie.

Ústrednou zložkou knihy sú fotografie. S výnimkou pár obrázkov prírody sú predmetom vizuálneho stvárnenia ľudia vo svojom každodennom živote. Nedá sa tu nevšimnúť význam komunity, či už v podobe školy (ktorá môže byť aj miestnou dominantou), alebo miest určených na združovanie (napr. v prípade dielní alebo komunitných centier), prípadne len tak v rámci rytmu dňa (pri pití kávy alebo hoci aj alkoholu). Mnohé fotky hýria farbami, pretože také je oblečenie ľudí, zachytávajú dynamiku pri behu alebo tanci, ukazujú ľudí v ich prirodzenom prostredí, neraz vo veľkej chudobe. Vo výrazoch vidieť jedinečné individuality so širokou škálou emócií: radosť, smútok, zamyslenie, zvedavosť, očakávanie...

Z jednotlivostí postupne vyvstáva komplexnejší obraz o prelínaní hodnôt s každodenným životom. Čitateľ je jemne upozorňovaný na vlastné filtre, cez ktoré môže aj chybne vyhodnocovať situácie, pretože už dopredu pristupuje k informáciám s príliš rýchlym úsudkom. Triezvo je tu zhodnotená aj situácia miestnych ľudí: okolnosti sa menia pomaly, zmena v myslení nie je jednoduchá, no ak sa objaví pozitívny príklad hodný podpory znamená to zároveň nádej na obrat k lepšiemu. Tento prvok viery v ľudský rozvoj sa týka všetkých oblastí života: hendikepovaných detí, tvrdo pracujúcich dospelých, absencie vzdelania, zdravotnej starostlivosti a ďalších oblastí. Prostredníctvo Príbehov spod akácie dokážeme sprostredkovane nazrieť do geograficky vzdialeného priestoru s autentickou atmosférou a pohľadom do života, ktorý by inak ostal nášmu zraku ukrytý.


Danica Olexová: Príbehy spod akácie

Predslov: Martina Grochálová

Spolok svätého Vojtecha, 2021

128 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.