Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Sila zániku

Slovenský historik a archeológ Branislav Kovár v knihe Sila zániku (Premedia, 2020) prináša v úvahách dôležité svedectvo o minulosti, aby v čitateľoch zobudil reflexívnu schopnosť vo vzťahu k deštruktívnym elementom, aké v histórii stáli za postupným rozkladom naoko neporaziteľných civilizácií. Nikdy to nie je len číry dátum. Zánik je zdĺhavý proces, aký ovplyvňuje kvantum vnútorných aj vonkajších aspektov.

Český estetik Karel Stibal v knihe Estetika přírody (Pavel Mervart, 2020) píše, že civilizovaní Rimania videli v ostrých skalnatých pohoriach dozvuky starého sveta, aký s nami bok po boku koexistuje stáročia. Nedívali sa na nezdolateľné výšky ako na predmet umenia, no ani z týchto prírodných útvarov necítili nebezpečenstvo a chaos, aké v divokosti sveta vnímali interpreti výtvarného umenia dlhé stáročia. Učený človek si uvedomoval, že z rovnakej pozície, v akej sa ocitá dnes, sa pred stáročiami tiež ktosi mohol dívať na rovnaké pohorie.

Archeológia prináša rukolapné dôkazy o našej minulosti, opatrne vytvára mozaiku včerajška z detailov. Dnes vieme vďaka technológiám pomerne presne určiť komplexnú povahu archeologického artefaktu. Ak je pod úrovňou zeme nálezisko s keramikou, archeológia vie z bežného predmetu každodennosti s pomocou príbuzných vedných odborov vypracovať veľmi pestrý obraz s dátami. Malý detail v podobe úlomku z keramiky síce povie veľa, no nikdy neporozpráva celý príbeh ľudí svojej doby. Nie je to čarovná lampa ani stroj času.

Kniha Sila zániku odhaľuje civilným spôsobom skutočnosť, že každodennosť, akú prežívame dnes, sa písala aj pred tisíckami rokov. Aj Egypťan žil dnes a budil sa zajtra, spomínal na včera a plánoval, čo bude o týždeň. V pozadí jeho plánov a rutinných životných peripetií boli vždy okolnosti, aké postupne viedli k zániku civilizácie, ktorú poznal, pričom to vo svojom krátkom živote nemusel ani priamo pocítiť. Mohol však byť svedkom krízy, akú vo vyhrotenejšej podobe, napríklad formou fatálnej vojny, zažili jeho potomkovia.

Branislav Kovár ukazuje dejinné kauzality, tiež rozlišuje medzi kolapsom a katastrofou a snaží sa ilustrovať, že v dátach veľkých udalostí, ako je aj pád Západorímskej ríše, sú vždy zašifrované gény dlhodobejších procesov. Politické, ekonomické, zdravotné, prírodné elementy priamo ovplyvňujú zdanie konca sveta, aký poznáme. Niekedy máme k tomuto pocitu bližšie a zažívame strach, inokedy sa strácame v letargii a máme pocit, že svetové správy odhaľujú len problematiku lokálneho charakteru, aká nemá na nás žiadny priamy vplyv.

„… kolaps je vlastne kumuláciou viacerých faktorov, na rozdiel od katastrofy, ktorá môže byť jeho súčasťou. Obidva javy sú len čiastočne predvídateľné. Kolaps je konečná udalosť, zatiaľ čo po katastrofe môže silná spoločnosť pokračovať vo svojej existencii.” (str. 30)

Dejiny sú živým organizmom. Literárne ani umelecky sa nedá obsiahnuť, aké komplexné v skutočnosti sú. Mnohé konkrétne dôkazy o existencii ľudí pred nami zničil čas. Publikácie ako Sila zániku od Branislava Kovára však prinášajú dôležité svedectvo o tom, že minulosť nie je technická náuka o číslach a nahých faktoch. Rozširuje čitateľské povedomie o príklady, vďaka ktorým máme vôľu vnímať súvislosti cez systematickejšie poznanie.


Branislav Kovár: Sila zániku

Premedia, 2020


Zobraziť diskusiu (0)

Sila zániku

Sila zániku

Kovár Branislav

Súčasné krízy sú podobné tým minulým. Ľudstvo aj v minulosti bojovalo s problémami a ohrozovali ho kolapsy.

Kúpiť za 12,56 €

Podobný obsah

Tulák po hviezdach

Recenzie

Tulák po hviezdach

Jack London vytvoril univerzálneho historického hrdinu. Tento pocit pri Darellovi Standingovi vo mne znovu objavil tú cestu, ktorú som si kedysi prešiel s Martinom Edenom. Čitatelia považujú Tuláka po hviezdach za najpoetickejšie dielo Jacka Londona. Pritom stále stavia na rovnakých základoch. Boj človeka s prírodou. Akurát tu je tento súboj v narušenej hierarchii. Človek tu zvádza boj s divočinou vlastného osudu. Je si lovcom aj korisťou.

Ako Zem ovplyvnila vývoj ľudstva

Recenzie

Ako Zem ovplyvnila vývoj ľudstva

Kniha Pôvod od profesora Lewisa Dartnella býva svojím významom prirovnávaná k bestselleru Sapiens od Yuvala Noaha Harariho. Prepájaním vedeckých odborov od geológie cez antropológiu po energetiku predkladá kompaktný obraz o dejinách Zeme a vplyvoch formujúcich vývoj ľudstva. Naše životy sú príliš krátke, aby sme zaznamenali zmeny odohrávajúce sa v mnohonásobne dlhších časových horizontoch. Dartnell nám ponúka túto perspektívu a ukazuje, ako môže jednotlivec porozumieť svojmu miestu v neuveriteľne dlhom procese.

Ako naozaj funguje svet

Recenzie

Ako naozaj funguje svet

Václav Smil má chvályhodnú kombináciu schopnosti vysvetľovať rôzne javy tohto sveta a tiež ukotvovať čitateľov v realite prostredníctvom faktov a čísel. Technooptimizmus, zdá sa, nie je namieste: žiť v čoraz zložitejších podmienkach nebude jednoduché pre nás ani pre ďalšie generácie. Kniha Ako naozaj funguje svet nám zreteľne ukazuje dôvody a okolnosti, prečo sa to stane.