Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Sranina

Kráľ Ubu patrí medzi diela označované ako klasické, čo môže vyvolávať rôzne asociácie, no je potrebné pouvažovať, či je aj dostatočne známe. V divadelnej komunite určite áno, bola by však škoda, ak by znalosť tohto výnimočného počinu ostala istým spôsobom exkluzívna. Je preto potrebné oceniť iniciatívu Divadelného ústavu, ktorý vydal Kráľa Ubu ako komiks a sprístupňuje ho v atraktívnej vizuálnej forme a v skvelom jazykovom podaní.

Predchodca hnutia dada, absurdity, surrealizmu
Francúzsky autor Alfred Jarry (1873 – 1907) zomrel mladý, ale jeho tvorivý život bol rozsiahly a rozmanitý, presiahol rámec svojej doby a doteraz býva zdrojom divadelných predstavení, ktoré vedia vyvolať aj kontroverzie. Odteraz sa môžeme s jeho najznámejším dielom Kráľ Ubu zoznámiť aj v podobe komiksu, ktorý je výsledkom medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorého garantom je na Slovensku Divadelný ústav. V poľskom, slovinskom a slovenskom jazyku takto vyjde zásadná dráma Antigona, Rómeo a Júlia vyšla minulý rok a posledné týždne je už k dispozícii Kráľ Ubu. Okrem komiksu kniha obsahuje aj esej s názvom Jarry, Ubu a nenásytná mladosť, ktorej autorom je Primož Vitez, a článok o slovenských inscenáciách tohto diela od Samuela Chovanca. O samotnej tvorbe komiksu napísal slovinský autor Ciril Horjak a priestor je nevyhnutne venovaný aj slovenskému prekladu od Alberta Marenčina (1922 – 2019).

Kráľ Ubu býva označovaný za predchodcu absurdného divadla, dadaizmu a surrealizmu. Spája grotesknosť, hravosť, krutosť, fikciu a realitu, jazykovú inovatívnosť, mieša žánre, a toto všetko je typické aj pre kresbu Cirila Horjaka, ktorý vystupuje pod menom Dr. Horowitz. Pôvod postavy Ubua siaha do Jarryho stredoškolských čias. Predlohou bol učiteľ fyziky, pričom Jarry upravil divadelnú hru svojho spolužiaka Charlesa Morina s názvom Poliaci do nám známej podoby. Hlavná postava, tatko Ubu, sa vraždou zmocní poľského trónu, nastolí vládu plnú bizarných nápadov a požiadaviek, týrania, zabíjania, až je nakoniec vyhnaný synom zavraždeného kráľa.

Univerzálny tyran
Tatko Ubu sa dá čítať viacerými spôsobmi a sú vyslovene súčasné. Má svoju reprezentáciu v mnohých politických lídroch súčasnosti: Boris Johnson, Donald Trump, dá sa nájsť bežne aj v slovenskom politickom Mordore. No bolo by redukujúce vidieť ho len v politikoch. Tatko Ubu žije bežne v domácnostiach alebo na pracoviskách, vyznačuje sa priamočiarou snahou získať svoje prízemné ciele, primerane tomu sa správa ako hulvát, rád šikanuje a týra druhých. Neváha zachovať sa ako zbabelec, ak mu to pomôže, a využije každú príležitosť na poníženie ľudí, ktorí mu prekážajú, prípadne im závidí. Prirodzene sa zameriava na slabších ako on alebo na tých, ktorí sa nachádzajú v podriadenej pozícii. Navyše je nenásytný: v zlobe, konzumovaní moci aj jedla.

Všetkým negatívnym vlastnostiam zodpovedá aj kresba: tatko Ubu pripomína žubrienku, tučného červa, slizovité monštrum. Je neustále hladný, ale keď usporiada hostinu, nenechá druhých nasýtiť sa. Predstiera tvrdosť, keď je v bezpečí, vždy však okamžite prepadne panike a hrôze, ak je ohrozený. Okolie ním pohŕda, no zároveň sa ho bojí, aj keď občas proti nemu zasiahne vlastná manželka. Jazyk knihy je tiež samostatná téma: Albert Marenčin preložil Jarryho inovatívne, použil neznáme slová, neologizmy, využíva živelnosť jazyka, mnohé výrazy sú drsné, aby zodpovedali postavám, ktoré ich hovoria. Potrimiskár, sranina, sviňomorňa, basordija svieca moja zelená, škuliperda, komprduľa... Slová znejú niekedy až hudobne, využitie jazyka je tu geniálne.

Začítať sa do Jarryho diela znamená ponoriť sa do sveta plného originálnych vizuálnych nápadov, vynikajúceho textu, a vlastne aj napätia, čo prinesú ďalšie stránky. Je to klasika, ktorú sa rozhodne oplatí čítať.


Alfred Jarry: Kráľ Ubu
Preklad: Albert Marenčin
Autor komiksu: Dr. Horowitz
Sprievodné texty: Primož Vitez, Ciril Horjak, Samuel Chovanec
Preklad zo slovinčiny: Romana Marušková

Divadelný ústav, 2023

Zobraziť diskusiu (0)

Kráľ Ubu (grafický román)

Kráľ Ubu (grafický román)

Jarry Alfred

Kráľ Ubu od Alfreda Jarryho v slovenskom preklade Alberta Marenčina vydal Divadelný ústav ako grafický román. Jeho autorom je medzinárodne uznávaný slovinský komiksový autor, ilustrátor Ciril Horjak (Dr. Horowitz). Kniha v zaujímavom výtvarnom stvárnení vyšla v edícii EDU (Edukácia – divadlo – umenie) ako súčasť medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe: vzorový model inovatívneho kultúrno-umeleckého vzdelávania na strednej škole s cieľom pripraviť pre študentstvo a žiactvo atraktívny podnet na spoznanie klasických divadelných diel.

Kúpiť za 13,50 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.