Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Tajomné puto medzi človekom a prírodou

Príroda predstavuje fascinujúci svet plný zložitých vzťahov rastlín, zvierat, človeka a neživotných zložiek. Ľudia v nej radi relaxujú, pre náš fyzický a duševný život má blahodarne účinky. Zároveň ale o nej máme množstvo úplne pomýlených predstáv šírených zaužívanými predstavami, nesprávnymi poznatkami alebo vyslovene ezoterickými úsudkami. S najnovšími objavmi o fungovaní prírody a vzťahu človeka k nej nás oboznamuje Peter Wohlleben a je to naozaj fascinujúce čítanie.

Kniha Tajomné puto medzi človekom a prírodou s podnadpisom Prekvapivé poznatky o siedmich zmysloch človeka, o tlkote srdca stromov a vedomí rastlín nás sprevádza po ohromujúcom priestore nových výskumov, pričom prináša naozaj prekvapenia, o ktorých sme doteraz vôbec nevedeli. Nemecký lesník a ochranár Peter Wohlleben sa stal známy ako neúnavný šíriteľ informácií o fungovaní ríše zvierat, rastlín, lesov a vzťahu ľudí k nim. Po celom svete strhol pozornosť k svojím témam knihami Tajný život stromov (Tatran 2016), v roku 2017 dokonca vyšli v slovenčine hneď tri knihy: Duševný život zvierat, Sprievodca lesom a pre menšie deti objaviteľská cesta s názvom Počuješ rozprávať stromy? Každá jeho kniha ukrýva plnohodnotné zážitky z objavovania neznámych faktov a ponúka cestu ako si viac vychutnať výlet, či už do lesa alebo hoci aj na lúku.

Prečo je čítanie Petra Wohllebena také obohacujúce? Doslova v každej kapitole vidíme jeho silný vzťah k opisovanej téme. Nie je to však žiadne emocionálne vytrženie, ale faktické a na vedeckých faktoch založené rozprávanie o rozmanitosti javov, ktorými sme hlavne v lese neustále obklopení. Chcete vedieť, prečo je les zelený? Čo má spoločné črevo s čuchom? Ako je prepojený sluch a zrak? Prvé kapitoly sú venované práve otázkam súvisiacim so zmyslami ľudí. No to je len začiatok. Je diviak pre človeka naozaj nebezpečný? Akú maximálnu veľkosť dokáže získať hmyz v súčasnosti? Tlčú stromom srdcia? Poznáte lesný kúpeľ? Množstvo faktov je uvedených navyše v čitateľsky príťažlivých súvislostiach, osobitne ak sú porovnávané naše zmysly so psami alebo inými zvieratami, ktoré bežne poznáme. Ponúka aj jednoduché tipy, ako prehĺbiť zážitok z návštevy lesa, naozaj sa dá odporučiť napr. jeho návod na zosilnenie zvukov, kedy budete ostrejšie počuť čvirikanie vtákov. Stačia vám pritom len prázdne ruky. Ako to dosiahnuť? Dočítate sa v kapitole Cvičenie sluchu v prírode.

V Tajomnom pute sa dá oceniť aj ďalší rozmer, ktorý sa v predchádzajúcich Wohllebenových knihách veľmi nevyskytoval. Poukazuje tu na rôzne pomýlené novodobé sociálne javy, napr. renesanciu lásky k prírode ako forme úniku od reality s úplne pomýlenými predstavami, čo je pre prírodu správne alebo rôzne ezoterické hnutia, ktoré využívajú stromy na objímanie, pričom sa odvolávajú na „auru“ stromov. Oproti tomu ale umiestňuje hlavne stromy do rôznorodého kultúrneho kontextu a všíma si, aký kultový význam predstavovali pre našich predkov a čo z toho ostalo v prítomnosti. Po knihe sú podobné zmienky roztrúsené tak často, až vyvolávajú dojem, že na tieto témy môže vzniknúť samostatná kniha. Čo by bolo vynikajúce, pretože pohľad odborníka ako je Wohlleben by ponúkol určite obohacujúce čítanie. Tajomné puto medzi človekom a prírodou sa určite oplatí prečítať, či už sa do prírody chystáte alebo nie. Sme totiž jej prirodzenou súčasťou, no máme na ňu neprirodzene veľký vplyv a možno práve táto kniha spôsobí aspoň u niekoho zmenu svojho správania vo vzťahu k prostrediu, v ktorom žije.


Peter Wohlleben: Tajomné puto medzi človekom a prírodou. Prekvapivé poznatky o siedmich zmysloch človeka, o tlkote srdca stromov a vedomí rastlín

Preklad: Elena Diamantová

Tatran 2020

224 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Tajomné puto medzi človekom a prírodou

Tajomné puto medzi človekom a prírodou

Peter Wohlleben

Lesník a ochranca prírody Peter Wohlleben objavuje prekvapivé podobnosti medzi človekom a prírodou. Toto pradávne spojivo pretrváva dodnes. Je napríklad dokázateľné, že ľudský imunitný systém využíva pri prechádzke lesom rastlinné antibiotiká, ktoré stromy uvoľňujú, aby sa chránili pred škodcami. Naše zmysly nie sú o nič menej vnímavé ako zmysly zvierat. Hoci zvieratá cítia blížiace sa zemetrasenie a iné prírodné katastrofy oveľa skôr ako človek, my zasa máme akýsi siedmy zmysel – napríklad cítime, že nás niekto zozadu uprene pozoruje. Pes má všeobecne rozvinutejší a citlivejší čuch ako človek, zato vôňu zrelých lesných plodov a ovocia zavetríme skôr. Na druhej strane prejavujú rastliny a zvieratá zarážajúce ľudské schopnosti. Niektoré rastliny počujú a sú schopné odlíšiť neškodné zvuky od nebezpečných, vnímajú napríklad jemné šušťanie hlodajúcich húseníc. Stromy vdychujú kyslík a čerpajú z neho energiu. Korene používajú aj ako nástroj hmatu a chuti. Pravidelné pohyby v kmeni stromu vytláčajúce vodu nahor môžeme porovnať s tlkotom ľudského srdca. Peter Wohlleben nám ukazuje, že človek nestojí nad rastlinami a zvieratami, ale podobne ako ostatné druhy je súčasťou úžasného systému, v ktorom existuje vzájomná závislosť a spojitosť a jeho súčinnosť sme do dnešného dňa odhalili len čiastočne. LESNÝ KÚPEĽ PRE POKROČILÝCH Petrovi Wohllebenovi sa stala láska k lesu celoživotným poslaním. V čase, keď sa majitelia lesov pre veľké suchá boja o svoju existenciu a politici objavili les ako záchrancu klímy, píše autor o schopnosti človeka prostredníctvom vlastných zmyslov komunikovať so stromami. Toto čítanie je ako výlet do iného sveta, kde vedia stromy rozprávať. Na základe mnohých vedeckých štúdií sa autor snaží dokázať, že človek môže komunikovať aj s rastlinami. Zdôrazňuje, že človek nie je korunou tvorstva, za ktorú sa samoľúbo považuje, ale podobne ako ostatné druhy rastlín a živočíchov je súčasťou obdivuhodne prepojeného prírodného systému. Je v našom záujme, aby sme v ňom udržali rovnováhu a toto cenné bohatstvo zachovali pre ďalšie generácie.

Kúpiť za 13,21 €

Podobný obsah

Peter Wohlleben: Duševný život zvierat

Tip ane ostrihoňovej

Peter Wohlleben: Duševný život zvierat

Čo vlastne vieme o zvieratách okrem toho, čo sa o ich výške, výskyte alebo strave dozvieme z encyklopédií? Do hĺbky ich môže spoznať ten, ktorý sa s nimi dennodenne stretáva - napríklad lesník. Ak vás táto téma zaujíma a Konrada Lorenza ste už prečítali, odporúčame vám spolu s Aňou Ostrihoňovou prečítať si knihu lesníka a ekológa Petra Wohllebena, autora knihy Tajný život stromov.