Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

​Tim Marshall: V zajatí geografie

Geografia nepredstavuje len samostatný vedný odbor zaoberajúci sa výhradne naším prírodným prostredím, ale jej poznatky presahujú viaceré odbory a pomáhajú pri vysvetľovaní politických, sociálnych aj ekonomických javov. Tomuto pohľadu a prínosu tejto vedy sa v knihe V zajatí geografie venuje britský novinár Tim Marshall.

Odborníci, médiá, ale aj bežní ľudia vysvetľujú mnohé politické udalosti v jednotlivých geografických oblastiach na základe miestnych historických skúseností, socioekonomických faktorov, aktuálneho politického režimu a ďalších atribútov danej oblasti. Čo sa však najviac mohlo pričiniť o rozdiely medzi jednotlivými územiami v daných atribútoch? Ako je možné, že niekde civilizácie „kvitli“ a inde boli niekoľko stáročí výrazne za ostatnými?

Prírodné podmienky ovplyvňovali svet od nepamäti. Prístup k vode, jedlu či strategická poloha formovali historické mestá od začiatku a zároveň boj o tieto statky prinášal v histórii vytváranie kmeňov, národov, štátnych celkov, ale bol aj dôvodom obchodných, etnických či územných vojen. Majú však tieto atribúty rovnaký vplyv, aký mali v historických dobách, aj dnes? Prečo sa Putin tak veľmi zaujíma o Krym? Prečo sú USA veľmocou? Čo je za čínskou hospodárskou politikou? A prečo to škrie medzi Pakistanom a Indiou? Aký je dôvod záujmu veľmocí o Arktídu?

Na všetky tieto otázky odpovedá autor v knihe V zajatí geografie, ktorú rozdelil na desať častí: Rusko, Čína, USA, Európa, Afrika, Blízky východ, India a Pakistan, Japonsko a Kórea, Latinská Amerika a Arktída. Každá kapitola sa začína opisom daných lokácií a ich geografických atribútov, pričom sú prostredníctvom nich vysvetlené korene mnohých udalostí, politického a ekonomického vývoja či lokálnych konfliktov. Tento nový pohľad poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa ťažko zodpovedajú len s pomocou tradičných spoločenských vied.

Táto kniha je absolútny „must have“ pre každého, koho zaujíma objavovanie nových pohľadov a možných vysvetlení aktuálnych geopolitických udalostí. Pre mňa osobne bol najzaujímavejší fakt o prínose členitosti riek a o jej vplyve na vývoj v jednotlivých oblastiach. Na jednej strane existovali celky, kde riečne cesty boli bez zbytočného členenia a vodopádov, a teda vhodné na obchod, čo predurčovalo dané obyvateľstvo na rýchlejší rozvoj prostredníctvom daného obchodu. Naopak, rieky v iných oblastiach sú tažko splavné a plné prekážok a aj to je jeden z dôvodov ich následného ekonomického a politického zaostávania. Takýchto príkladov autor ponúka nespočetne veľa, toto je len malá ukážka, ktorá prekvapila a zaujala mňa, a ostatné už nechám pre budúcich čitateľov tohto zaujímavého a obohacujúceho autorského počinu Tima Marshalla.

Tim Marhall: V zajatí geografie

PREMEDIA, 2017 (edícia Civilizácia)

242 str.


Zobraziť diskusiu (0)

V zajatí geografie

V zajatí geografie

Marshall Tim

Kniha V zajatí geografie vychádza v dvoch desiatkach krajín a sprevádza ju povesť výnimočného sprievodcu modernými dejinami, ktorý na relatívne malej ploche zhrnul to najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť o súčasnom svete. Geografické pomery ovplyvnili vývoj celého ľudstva a dodnes ovplyvňujú správanie politikov.

Kúpiť za 12,83 €

Podobný obsah

Natašin tanec

Recenzie

Natašin tanec

Treba nám teraz čítať o Rusku? Zaraz odpovedám, že rozhodne áno. V zásade čo najviac do hĺbky, aby sme mali stále jasne na zreteli, čo je tento navždy prekliaty kusisko sveta zač. Relevantných poznatkov o ňom teda nemôže a nesmie byť nikdy dosť. Snažiť sa v historických, politických, duchovných i kultúrnych súvislostiach komplexne porozumieť skutočne dlhodobému spoločenskému vývoju v tomto rozľahlom regióne má byť organickou súčasťou všetkých rozhľadených a demokraticky zmýšľajúcich jednotlivcov či rovno celých komunít.

Budúcnosť geografie

Recenzie

Budúcnosť geografie

Oprieť sa lakťami o zem a zadívať sa na nočné nebo. Čo je tam, za tým striebristým svetom malých svetielok? Ak do úvahy pustíme matematiku a fyziku, dokážeme byť múdrejší nielen naoko, ale priblížiť sa, no, ťažko určiť čomu. Nekonečnu? Nekonečno je abstraktné. Nová kniha od Tima Marshalla v preklade Tomáša Mrvu z vydavateľstva Premedia – Budúcnosť geografie sa zaoberá praktickými problémami spojenými s kozmom a prináša politický pohľad na vesmír – astropolitiku.

Zmätenosť

Recenzie

Zmätenosť

Hovoril som si, že aj keby som písal prvú recenziu v živote, tento názov bude ako volejbalová lopta na smeč. Po skúsenostiach s predošlými príbehmi od Richarda Powersa som vedel, že to tak však nutne nemusí byť. Rýchlym čitateľom môže spôsobiť problémy, ale trpezlivých štedro, ó, veľmi štedro odmení. Išiel som do toho teda s tým. Vydavateľstvo Premedia poteší toto leto aj tých, ktorí si chcú knihy odložiť na jeseň.