Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Životopisy svätých

Čitatelia nemusia byť nevyhnutne kresťania, aby porozumeli významu osobností prehlásených za svätých. Vlastnosti, akými sú milosrdenstvo, súcit, starostlivosť o osudy druhých, formovanie vlastného vnútra smerom k citlivosti a presah k spiritualite, to všetko dokáže osloviť svojou univerzálnosťou. Hoci prirodzenou súčasťou života svätých bola kontemplácia, modlitby a vzťah k Bohu, neraz sa stáli známi aj svojím spoločenským, dokonca politickým pôsobením.

O dvoch významných postavách cirkevných a vôbec európskych dejín sa veľa dozvieme v životopisných knihách Svätý Mikuláš z Flüe a Božia pevnosť, O svätom Benediktovi z Nursie. Každá z kníh má vlastný jazyk, Maria Dutli-Rutishauserová, autorka prvého spomínaného titulu, zvolila skôr poetické prostriedky, oslavu majestátnosti osoby významného švajčiarskeho pustovníka, zatiaľ čo Louis de Wohl pristúpil k osudom patróna Európy úsporným, presným a jasným štýlom. A hoci obidvoch svätých delia storočia, stojí za pozornosť prečítať si knihy o nich za sebou a vidieť, v akých odlišných podmienkach sa formujú také vplyvné osobnosti.

Svätý Mikuláš z Flüe (1417-1487) pochádzal z roľníckeho prostredia, zúčastnil sa viacerých bojov, mal 10 detí, pôsobil v mestskej, resp. obecnej rade a v časoch hladu organizoval zbierku potravín pre krajanov. Pokúšal sa tiež zvyšovať citlivosť voči chudobe, čo malo za následok aj určité legendy o ňom už počas jeho života. Ako dospelý muž s rešpektovaným postavením v kraji (a aj vo viacerých regiónoch Švajčiarska) sa rozhodol všetkého vzdať a stal sa pustovníkom, hoci vedel, že okolie bude reagovať odmietavo. Silné vnútorné prežívanie sv. Mikuláša patrí medzi najsilnejšie aspekty textu, čomu výrazne napomáha niekedy až chválospevný jazyk. Pri čítaní knihy Marie Dutli-Rutishauserovej niekedy až zaráža, že sa sv. Mikuláš musel vymedzovať voči javom príznačným aj pre súčasnosť: túžba po moci, majetkoch, vedenie nezmyselných vojen s dôsledkami bolesti a utrpenia, krutosť konania voči nepriateľom. Dali by sa nájsť aj ďalšie paralely, no vidieť, že negatívne ľudské vlastnosti sú nadčasové.

Tragickým udalostiam a osudom celých skupín obyvateľstva sa nevyhli ani časy konca rímskej ríše, v ktorých sa odohráva druhá kniha zameraná na zakladateľa západného mníšstva, svätého Benedikta z Nursie (480 – 547). Zásadný význam jeho pôsobenia (ale napr. aj jeho sestry, sv. Školastiky) spočíva v inovatívnom usporiadaní mníšskeho života do komunít a vytvorení reguly, z ktorej mníšske rády čerpali nasledujúce storočia. V jeho životopise sa dočítame sa o vzniku kláštora v Monte Cassine, ktorý mal byť „malou replikou Božieho mesta na zemi“. Podľa prameňov Benedikt založil kláštor na mieste, kde prevládal pohanský kult Apolóna a zničením jeho oltára sa ukončilo obdobie vyznávania kultu krvi, zvieracích a príležitostne aj ľudských obetí.


„V duchu sa mu vynoril obraz väzenskej cely a osamelého muža, ako zo všetkých síl píše a dokončieva svoju úlohu. Potom videl vchádzať troch mužov, ktorí mu okolo hlavy nasadili povraz a zmordovali a ubili toho muža na smrť... Ale kniha zostala, knihy zostávajú – podstata prúdiaca v žilách mysliteľov a básnikov, myšlienky plné pravdy a krásy, diela svätého Bazila a Kassián, Boží štát, Vyznania, Listy a Homílie svätého Augustína, diela svätého Hieronyma a Leva, pričom zlatom v hromade striebra, tyrkysu a slonoviny sú evanjeliá a žalmy a vzácne starozákonné knihy, tá záplava múdrosti a zjavenia, ľudský duch, čo sa pokúša priblížiť k Bohu a samotný Boh zostupujúci do sveta ľudí skrze Slovo...“


Benedikt je prezentovaný ako muž s hlbokým pochopením politických aj sociálnych kontextov svojej doby a zároveň ako vizionár schopný vidieť na storočia dopredu význam vzdelania, znalostí a konania dobra. Jeho počínanie sprevádza pokoj a rozhodnosť, nenecháva sa strhnúť vlastnými emóciami ani nepodlieha nátlaku okolia. Vzhľadom na to, že o samotnom živote sv. Benedikta nemáme až tak veľa písomných záznamov, Louis de Wohl doplnil knihu o viacero dejových línií z prostredia mocenských elít Byzancie, Ríma a gótskych vládcov. Ich svety boli plné intríg, budovania vlastného statusu a boja o holú existenciu, keď došlo k výmene moci. Knihy Marie Dutli-Rutishauserovej a Louisa de Wohla sú silné umelecké výpovede o výnimočných ľuďoch formujúcich európske dejiny a ich prečítanie priloží ďalší dielik k porozumeniu našej identity.Maria Dutli-Rutishauserová: Svätý Mikuláš z Flüe

Preklad: Vladimír Hirko

Spolok svätého Vojtecha 2019

272 strán


Louis de Wohl: Božia pevnosť. O svätom Benediktovi z Nursie

Preklad: Andrea Behulová Rajtárová

Spolok svätého Vojtecha 2019

396 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Svätý Mikuláš z Flüe

Svätý Mikuláš z Flüe

Maria Dutli-Rutishauserová

Iba človek, ktorý žije v ustavičnom ovzduší konverzie a hľadania Božej vôle, môže vyvolať taký obdiv a úctu ako svätý Mikuláš z Flüe (1417 – 1487). Milujúci manžel a starostlivý otec desiatich detí cíti volanie zanechať manželku i deti a úplne sa oddať Bohu v pustovníckom spôsobe života. Boží muž, vyhľadávaný pre svoju múdrosť a svätosť, sa stáva radcom chudobných i bohatých, výraznou mierou zabraňuje občianskej vojne vo svojej vlasti a prispieva k vzniku Švajčiarskej konfederácie. Je jednou z najznámejších a najvýznamnejších postáv Švajčiarska, ktorú si dodnes uctievajú ako „otca vlasti“ a obracajú sa na ňu familiárne ako na brata Klausa. Tento strhujúci román o živote sv. Mikuláša z Flüe podáva obraz človeka, ktorého povolanie je jedinečné. Mohlo sa však naplno rozvinúť vďaka jeho obetavej žene Dorotei, ktorá dokonale rešpektovala svojho muža a bola presvedčená, že cez neho sa aj jej prihovára Boh a zjavuje jej svoju vôľu. Svätý Ján Pavol II. pri návšteve farského kostola v mestečku Sachseln, kde je Mikuláš pochovaný, vyzdvihol osobnosť Dorotey. Povedal, že jej svätosť nebola o nič menšia ako svätosť jej muža.

Kúpiť za 15,20 €

Božia pevnosť. O svätom Benediktovi z Nursie

Božia pevnosť. O svätom Benediktovi z Nursie

Louis de Wohl

Ako vo všetkých svojich románoch o veľkých svätcoch Cirkvi, Luis de Wohl aj v tomto diele vyšíva z nitiek násilia, lásky a zbožnosti spletitý pestrofarebný gobelín, cez ktorý historicky presne prerozprával príbeh svätého Benedikta (480 – 547) a búrlivej doby, v ktorej žil. Autor zavedie čitateľa do domu popredných rímskych občanov, filozofa Boethia a jeho manželky Rusticiany, ale aj na dvor ostrogótskeho panovníka Teodoricha a jeho dcéry, budúcej panovníčky Amalasunty. Autor veľmi realisticky a pútavo vykresľuje vzťah medzi ostrogótskymi okupantmi Itálie a hrdými Rimanmi, neznášajúcimi nadvládu barbarov. To neraz viedlo k nedôvere a podozrievaniu, čoho obeťou sa stal aj Boethius a jeho svokor, známy patricij Symmachus. Oveľa intenzívnejší záujem však autor zameriava na Benedikta a jeho prvých spoločníkov, ktorí sa stávajú piliermi rodiaceho sa západoeurópskeho mníšstva. V knihe spoznávame všetky miesta Benediktovho pôsobenia, jeho prvých žiakov, ale aj jeho zázraky a silu v boji proti mocnostiam zla v zanikajúcom pohanstve.

Kúpiť za 23,75 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.