Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Pusť tam nějakýho Bobíka! – Bob Dylan 80

Je to pokaždé stejné – ten údiv, že ta legenda, ta instituce, ten, kterého znají všude na světě, ten, co je tady s námi celý život – tak že ten někdo tam někde pořád s námi žije. A v případě Boba Dylana navíc koncertuje a píše nové texty a písničky. A maluje. A schovává se před světem v černém neverending tour autobuse. 24. května je Bobu Dylanovi osmdesát let.

Hledání Boba Dylana je plné paradoxů a rozporů, zastíněné sedmi druhy dvojznačnosti, sežehnuté září jevištních světel, vystupňované drsným humorem a zatemněné jeho i naší bolestí. Dylan nosil mnoho masek, ujímal se mnoha rolí a vymyslel celou sbírku postav, v nichž poznáváme své přátele i nepřátele. „Dylan má spoustu stránek, je plný,“ řekl jeden jeho kamarád z Woodstocku. „Je nejmíň tuctem různých lidí,“ soudil Kris Kristofferson. „Jen mě nechte být sám sebou,“ napsal Dylan v roce 1964.

Celá jeho dráha je osobním hledáním, nepřetržitým během po nekonečné duchovní silnici. Stejně jako každý umělec měl svou představu o budoucnosti: „Jednou bude všechno plynout hladce jako rapsodie / až namaluju svoje mistrovské dílo“.


Dylanovy písně organizují naši dobu – zná je, miluje a zkoumá armáda dylanovců, dylanologů, „dylantantů“, Dylanových vykladačů, fanoušků, podivínů a stoupenců. Byli mezi nimi i dva muži jménem Carter – jednomu se říkalo Hurikán a bydlel svého času ve věznici a druhý se jmenoval Jimmy a bydlel svého času v Bílém domě. Vězeň Carter označil Dylana za „člověka k životu a žití, a ne k smrti a umírání“. Když budoucí prezident Carter přijímal nominaci, poradil Americe, aby měla na paměti Dylanovu větu, že „ten, kdo se zrovna nerodí, právě umírá“.

Jakkoli hluboko je Dylan pohroužen v show businessu, jeho sláva, kruté žerty a klamy tvoří jen část jeho krajiny. Stal se součástí klasického amerického folkloru, popové tradice a mytologie, kdy ale „mýty“ nejsou ani tak „falešnými představami“, jako spíš rázovitými symboly a příběhy, jež vyjadřují sny, postoje a hodnoty kultury.

Už v roce 1964 věděl, jak je nebezpečné definovat své názory a psaní, a sardonicky poznamenal: „Nic nevytvářejte, bude se to dezinterpretovat a nezmění se to. Bude vás to pronásledovat po zbytek života.“ Myslím, že Dylan si chtěl vždycky ponechat otevřené všechny možnosti. V roce 1966 řekl: „Já nic nedefinuju. Ani krásu, ani vlastenectví. Beru každou věc takovou, jaká je, bez nějakých předešlých pravidel o tom, jaká by být měla.“ V roce 1976 prohlásil, že „nechápe hodnoty, kterými se lidi řídí... Neumím pochopit hodnotu definice a omezování. Definice ničí. A navíc není na tomhle světě nic definitivního.“ Navzdory dvojznačnosti, vzdoru a rétorických příkras Dylan často a jednoznačně definoval sám sebe a tyto definice se měnily. Ode dne, kdy jsem se s ním v roce 1961 seznámil, se přiblížil k definování tvaru, průběhu, morálnímu řádu a přediva naší doby víc než kterýkoli jiný umělec, s nímž jsem se setkal.

Přesto v roce 1968 poté, co napsal mravokárné a Biblí prodchnuté album John Wesley Harding, klidně prohlásil, že „všichni jsme moralisté“. Dylanova schopnost se měnit byla implicitní kritikou nepružného vzdělávacího systému, který přináší „zbytečné a bezvýznamné vědomosti“. Vzpurně odešel z vysoké školy a pak zjistil, že univerzity a muzea patří k institucím, kde „je velkým nepřítelem bezživotí“. V šedesátých letech, kdy se proměňovaly hodnoty, se však stal hrdinou pro vysokoškoláky a intelektuály. Někteří mu říkali „veřejný autor číslo jedna“. Začátkem osmdesátých let byl už Dylan, spisovatel a muzikant samouk, vhodným předmětem zkoumání. A Princetonská univerzita mu udělila čestný doktorát.

Je to v podstatě zamlklý člověk, ale umí se sžíravě vyjadřovat. Dovede komunikovat na mezinárodní úrovni, ale často nedokáže komunikovat přímo s těmi, které má kolem sebe. Jeho osobnost zabarvily nálady tmy i světla, ale mlčení se střídalo s výstřely z pistole nebo s gejzíry výřečnosti. Přesně to vystihl v tomto verši: „Jsem bezmocný jako dítě nějakého boháče.“

Vyjadřoval se v hádankách a neplýtval slovy, když psal o lítosti, hrůzách, oproštění, touze, zranitelnosti, osvobození, odpovědnosti, klecích, pastích či nespravedlnosti. Byl klasickým autorem této doby. Jeho hlavní formou byl písňový text. Často se uchyloval k černému humoru, když psal o aroganci moci a vlivu, o utopičnosti a jejích svodech, o existenciální svobodě a moderní apokalypse, o hledání identity, angažovanosti a jejím nedostatku, o lásce a množství jejích podob a o všech falešných představách, které nás omezují, i o pravdách, jež nás mohou osvobodit. Vždycky kladl provokativní otázky. Když zpíval o svém hledání odpovědí a nových otázek, jeho písně udávaly krok našemu vlastnímu hledání. S Dylanem jsme vyrostli nebo zůstali mladší. Protože byl často mylně chápán, dožadoval se odpovědi na otázku: „Proč se tak bojíte věcí, které nechápete?“ Hodně toho věděl i o strachu: Zkušenost nás učí, že lidi ze všeho nejvíc děsí ticho.“ Stejně jako Rimbaud („Jsem mistrem ticha“) věděl, jak ticho zvládat a proměnit je v ochrannou zeď okolo moudrosti. Jako kamarádovi, novináři, kritikovi a životopisci se mi nejednou podařilo za tuto zeď proniknout. Dylan mi často poskytl klíč, jindy jsem zase našel dveře sám. Bylo úžasné, když se opravdu otevřel. Jednou mi řekl: „Každej má nějakej úkol. Já prostě nevěřím, že se lidé rodí a umírají bez důvodu.“ Několikrát opakoval, jak nesnáší nálepkování. „Sám nevím, kdo jsem, abych řekl pravdu. Když jsou lidé přesvědčeni, že jsem to či ono, tak už v tom je mezi nimi a mnou nedorozumění, jakási hradba.“ Řekl mi toho v průběhu let hodně, ale říká spoustu věcí i těm, kteří se s ním nikdy osobně nesetkali a jeho písničky skutečně poslouchají.

Dylan, byť posměšně, zdůrazňoval svou roli baviče, „někoho, kdo dělá písničky k tanci“. Snižoval svou roli učitele, ale naučil nás toho hodně o lásce a ztrátě, o chybách a moci společnosti, o alchymii a spáse či pomezí mezi životem a smrtí. Stejně jako Junga ho vždycky udivovala kreativita, která z něj vychází. O svém úspěchu jednou řekl: „Jsem tam, kde jsem, jenom díky času a náhodě. Takových jako já jsou v celých Spojených státech miliony. A všichni jsou celí žhaví, ale nedokážou se odpoutat od místa, kde jsou.“


Dylan téměř sám sundal poezii ze zaprášených polic a vložil ji do jukeboxů. Přesto mu vždycky bylo nepříjemné, když ho označovali za „básníka“. Jednou v rozhovoru se mnou vybuchl: „To je takový velký a zatracený slovo, když si tak někdo říká! ,Básník‘! Myslím, že básník je každej, kdo si básník neříká. Když mi lidi začali říkat básník, šťastnej jsem z toho nebyl.“

Tím, že zavrhoval titul „básník“, se chránil před těmi, kdo neznají slavnou tradici folku a lidové poezie, před těmi, kdo nevidí umění v tom, jak si Dylan vypůjčuje a přetváří každodenní projev, před těmi, kdo odmítali možnosti literatury jukeboxu. Začal jazykem lidové mluvy a pak dospěl k vybroušenějšímu městskému vyjadřování. To, jak umanutě používá větnou skladbu, slovník a rytmus hovorové mluvy, jak spoléhá na formu lidové písně a odmítá nálepku básníka, zpomalilo jeho seriózní přijetí za literární osobnost. Proč je Dylan tak pozoruhodný básník? Mohu připomenout jeho sevřené formulace a aforismy, schopnost říci několik věcí zároveň, jeho odvážné používání metafor, přirovnání a symbolů, jeho evokativní obraznost, chytré užívání rýmů a skororýmů, zvuků a barev slov, překvapivých kontextů a kombinací dobře volených vět, jež oslovují a znepokojují posluchače, používání hudebních zvratů a působivost jeho veršů. Pro mnoho lidí je Dylanovo umění aurálním i orálním výrazem, který potřebuje nuance a důraz písně. A i když jeho texty známe, znovu na stránce ožívají a v hlavě nám zní hudba.

Jak literární přijetí Dylana sílilo, už se méně ošíval nad tím, že je považován na vizionářského básníka, jenž významně přispěl k modernistické poetice. Když ho komentátoři označili za Whitmana s kytarou či Rimbauda se smlouvou s nahrávací společností, Dylan mohl přestat předstírat, že nepozná rozdíl mezi básní a dásní. Definici „literatury“ bylo třeba nově rozšířit tak, aby zahrnovala i Dylanovo umění.

Zásadní význam k pochopení Dylanovy aureoly génia je jeho umění skrývat umění. Často dělal dojem, že je jen spontánní a intuitivní dělník slov, jakýsi náhodný pěvec. Své záměrné a vědomě vystavěné konstrukce, jimiž je jeho práce protkaná, chránil před přemírou kritiky. Jelikož jeho odsudky společenských nešvarů a lidských selhání byly tak ostré, měli jeho posluchači pocit viny a někteří mu to hned vraceli. Říkali o něm, že je arogantní, manipulativní, ctižádostivý, paranoidní a egoistický. Často přiznával, že ho jeho náhlá sláva rozhodila a že by byl rád, kdyby byl o lidech neřekl tolik nepěkných věcí.

Tento romantický, rozhněvaný, vášnivý, úchvatný a pobuřující člověk, o němž si řada lidí myslela, že nedokáže udržet žádný delší intimní vztah, je však, jak bez okolků sám přiznává, plný protikladů. Neomylný byl však jeho soucit s oběťmi, které rozeznával v každém z nás – s oběťmi společenských lží, dezinformací, vládní manipulace, médií, hudebního světa. Slyšel apokalyptické hlasy a vzdálené zvony v bouři.

Robert Shelton – No Direction Home

Zobraziť diskusiu (0)

Bob Dylan: No Direction Home

Bob Dylan: No Direction Home

Shelton Robert, kolektív autorov

Kniha Roberta Sheltona Bob Dylan: No Direction Home je jediným vyprávěním o počátcích dráhy světoznámého písničkáře „z první ruky“. Shelton jako první rozpoznal v Dylanovi talent a napsal o něm v New York Times.

Kúpiť za 29,61 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.