Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Božská rovnice

Výskum priestoru, času a hmoty patrí medzi dobrodružstvá myslenia, aké sa dajú odporučiť každému zvedavému človeku. Nejde pritom len o abstraktné teórie, s dôsledkami výskumu sa stretávame denne. Napríklad GPS alebo mobilné telefóny veľmi úzko súvisia s teóriou relativity. Ako? V audioknihe Božská rovnice si podrobne vypočujeme vysvetlenie a počúvať to je naozajstný pôžitok. Pretože autorom nie je nikto iný ako Michio Kaku, jeden z najlepších popularizátorov vedy v súčasnosti.

Už predchádzajúca audiokniha Michia Kaku z produkcie OneHotBook bola majstrovský kus venovaný oboznámeniu poslucháčov s najnovším vedeckým bádaním a jeho rozšírením do vízie obývania blízkeho aj vzdialeného vesmíru. Budoucnost lidstva: náš úděl mezi hvězdami patrí medzi tie najlepšie populárno-náučné audioknihy, aké sú v súčasnosti k dispozícii. Rozsahom kratšia, ale intenzitou myšlienok a informácií o nič menšia je aj nová Božská rovnice, mapujúca výskum fyziky posledných storočí s cieľom zodpovedať otázku, či je možné dosiahnuť svätý grál v podobe jednotnej teórie všetkého, teda zlúčenia zákonov fungovania nesmierne malých základov hmoty s obrovskými vplyvmi gravitácie dosahujúcimi galaktické rozmery. Obidva tituly narozprával vynikajúcim prejavom Miroslav Táborský a za prácu réžie vďačíme Hynkovi Pekárkovi.

Čím je fyzika taká príťažlivá? Už dávna história ukazuje, že vysvetlenie fungovania sveta veľmi priťahovalo mysliteľov a hľadanie mechanizmov prírody sa spájalo s pokusmi alebo myšlienkovými experimentmi. Postupný vývoj dokázal, že svet je oveľa tajomnejší a komplexnejší, ako sa predpokladalo. Objavy ďalekohľadov nasmerovali ľudský zrak do hlbín vesmíru, ktoré boli predtým ukryté, a my sami v súčasnosti zažívame obrovský rozmach vedy prostredníctvom nových technológií. Atraktivita týchto skutočností je zjavná: od kvarkov cez jadrovú energiu, od slnečných erupcií po čierne diery – tém na výskum je ohromné množstvo a ich praktické dosahy sú nezanedbateľné. Otázky o povahe času a priestoru navyše priamo súvisia s otázkou o význame nášho vlastného bytia vo vesmíre.

Osnova audioknihy Božská rovnice zachytáva v skratke vedecký vývoj súvisiaci s témou knihy v postupnosti od antiky po dnešné dni. Každý vedec vo svojom čase narazil na hranice svojich schopností buď pre nedostatok nástrojov, zdrojov, alebo pre neriešiteľnosť určitých teoretických problémov. Nešlo však len o spôsoby, ako sa robil výskum. Vedci medzi sebou neraz nesúhlasili a tieto strety so sebou prinášali aj slovné prestrelky, ktoré Kaku šťavnato opisuje. Tomu zodpovedá aj prejav Miroslava Táborského: zanietený v častiach o rôznych názorových sporoch, ale zároveň neváha vložiť oduševnenie aj pri častiach náročnejších na predstavivosť.

Najväčšiu výzvu v súčasnosti predstavuje hľadanie tzv. jednotnej teórie, ktorá by dokázala spojiť kvantovú mechaniku s teóriou relativity, lebo vysvetlenia extrémne malých a extrémne veľkých javov si zatiaľ odporujú. Pritom otázky položené v knihe sú mimoriadne zaujímavé: existoval čas pred vznikom vesmíru? Čo sa nachádza na druhej strane čiernej diery? Je náš vesmír jeden z mnohých? Akú úlohu by vo vesmíre zohrával jeho stvoriteľ?

Kaku aj zložité problémy vysvetľuje zrozumiteľne, no necvičená ľudská myseľ má predsa len určité obmedzenia: predstaviť si napr. 11 dimenzií alebo kvantové javy nie je síce pre laika úplne možné, ale napríklad časová dilatácia alebo vplyv gravitácie na čas už predstaviteľné sú a o to je to zaujímavejšie. Oveľa zrozumiteľnejšie potom je, keď Kaku vysvetľuje, ako by sme sa bežne stratili bez aplikácie teórie relativity: na nej sú totiž založené pohyby družíc a korekcií času na jednej strane a mapami v našich telefónoch na druhej strane. Hľadanie jednotnej teórie predstavuje veľkú výzvu a od jej objavenia sa očakávajú veľké zmeny vo vnímaní celého sveta na mikro aj makro úrovni. A keďže sme neoddeliteľnou súčasťou sveta, tak zásadne zmení aj naše miesto v ňom.
Božská rovnice je sympatický a rýchly sprievodca po vedeckých oblastiach, o ktorých vieme stále pomerne málo a to, čo vieme, nedáva niekedy zmysel. Dobrodružstvo myslenia bude pretrvávať naďalej.Michio Kaku: Božská rovnice
Preklad: Jan Petříček
Interpret: Miroslav Táborský
Réžia: Hynek Pekárek
Dĺžka nahrávky: 5 hodín 38 minút
OneHotBook, 2022

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.