Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Camusov vizionársky Mor

Keď bola novodobá pandémia ešte v počiatkoch, zaregistroval som v kníhkupectve nárast záujmu o Camusov Mor (pôvodná verzia bola vydaná v roku 1947). Ťažké, existenciálne dielo plné rafinovaných filozofických motívov s kronikárskou štruktúrou - pre sporadického čitateľa možno chaotická literatúra. V súčasnosti ale evokuje denník, keďže scenár vyobrazených situácií má vysokú mieru totožností s našimi aktuálnymi skúsenosťami.

„Neprestali obchodovať, chystali sa na cesty a mali svoje názory. Ako by boli mohli pomyslieť na mor, ktorý prekazí cestovanie, diskusie, škrtne budúcnosť? Pokladali sa za slobodných, ale nikto nebude nikdy slobodný, kým budú jestvovať pohromy” (str. 39)

Takto Albert Camus prostredníctvom svojho rozprávača kritizuje udalosti vo veľkom alžírskom meste Oran, kde vypukne mor. Centrálnu postavu, lekára Bernanda Rieuxa, necháva v istom momente za oknom - aj ona je súčasťou katastrofy a väčšou alebo menšou mierou má svoj podiel na jej šírení, alebo postupnom uvoľňovaní.

Pred akoukoľvek aktivitou v románe stojí skutočnosť - vypukol mor. Pri takýchto pohromách nejestvuje dobrá a zlá strana. Dá sa uvažovať len o situáciách a o konaní, ktoré z nich vyplýva. Niekto je na prvý pohľad príkladným hrdinom, no vo svojom vnútri je sužovaný strachom o seba, blízkych, alebo o svoje ambície, a tak je vystavovaný vnútornému konfliktu. Iný zase podstúpi okamžitú izoláciu, zatvorí dvere a nechá svet napospas vlastnej záhube. Ďalšiemu sa cnie za blízkymi, no ani si neuvedomuje, aké riziko podstupuje pri kontakte s nimi.

„Ostatne o niekoľko dní, keď už bolo jasné, že sa nikomu nepodarí odisť z nášho mesta, ktosi sa spýtal,či by sa mohol povoliť návrat tým, čo odišli pred epidémiou. Prefektúra po niekoľkodňových úvahách odpovedala kladne. Zdôraznila však, že tí, čo sa vrátia, nebudú môcť odísť z mesta, a ak sa môžu slobodne vrátiť, nebudú môcť slobodne odísť. Niekoľko rodín, pravda, nie veľa, nedocenilo vážnosť situácie, dalo pred obozretnosťou prednosť túžbe stretnúť sa s príbuznými a vyzvalo ich, aby využili príležitosť a prišli. Ale morom uväznení rýchlo pochopili, do akého nebezpečenstva dostávajú svojich milých a radšej trpeli odlúčením” (str. 66)

Sú aj ľudia cítiaci profit na nešťastí, no nakoniec padajú do jamy levovej. Zostáva po nich len zimomravý pohľad na veci, vďaka ktorým chceli podlo víťaziť nad chudobou.

Nákaza postupne vyplávala na povrch cez detaily. Objavovali sa potkany, mizli mačky, niektorých jedincov začali sužovať horúčky a iné zdravotné ťažkosti vedúce k smrti.

Keď tragédia priamo ohrozuje a obmedzuje bežný chod existencie, vtedy je človek konfrontovaný s novou úrovňou samého seba. Je to skúška morálky, zodpovednosti a obety. Nie sú to chvíle, kedy treba zobrať meč a rozbehnúť sa proti ozbrojenému šíku. Treba trpezlivo spoznávať svoje kvality a zistiť, do akej miery sú prospešné pre všeobecné dobro. Na konci je silná motivácia - život ako predtým. S vysokou školou toho, o čo sme ukrátení, keď sa nám vzdiali.

Rozumiem, prečo teraz chceme čítať Mor. Je to správne. Depresívne, ale pochopiteľné. Potrebujeme si osvojiť literárne zvládnutú ťarchu, aby sme vedeli, ako nad ňou na bojisku každodennosti víťaziť.

Mor
Albert Camus

Slovart, 2017 (pôvodná verzia 1947)

Preklad: Fedor Ballo


Zobraziť diskusiu (0)

Mor

Mor

Albert Camus

Román Mor, vrcholné dielo Alberta Camusa, je považovaný za jeden z trvalých pamätníkov protifašistického odporu a svedectvo o hodnote humanizmu. Lekár Rieux, hlavný hrdina románu, zaznamenáva symptómy a priebeh morovej epidémie v alžírskom Orane.

Kúpiť za 11,66 €

Podobný obsah

Úzkosť

Úzkosť

Denisa Fulmeková

Arleta, hrdinka tohto fragmentárneho rozprávania, si uvedomuje, že je za pomyselnou polovicou života. Prijala v ňom množstvo rolí ‒ je matkou, manželkou, dcérou, kamarátkou, spisovateľkou. Navonok je s nimi stotožnená, hoci sú aj chvíle, keď sa jej zmocňuje pocit, že tá-ktorá úloha presahuje jej limity. Priznáva si, že rovnako ako je rôznymi situáciami zraňovaná, v iných zasa zraňuje ona. Pomaly v nej rastie odhodlanie odložiť všetky masky, pretože chce spoznať pravdu. Čo na tom, že tá má napokon podobu čoraz nápadnejších trhlín? Teraz je Arletinou úlohou nájsť odvahu prestať ich skrývať. Novela Denisy Fulmekovej je odvážnym čítaním o veciach, ktoré nikoho z nás neminú.

Můj obchod se psy a jiné povídky

Recenzie

Můj obchod se psy a jiné povídky

Jaroslav Hašek patrí do zlatého fondu klasickej českej literárnej tvorby. Notoricky známe Osudy dobrého vojáka Švejka u nás pozná doslova každý, pričom autor so svojím najslávnejším románom zožal zaslúžený úspech i v šírom svete. Hašek však nevynikal iba ako románopisec a tvorca masívneho epického diela. Veľký znalec života a ostrieľaný sveták vedel svoj nepopierateľný talent dosýta uplatniť i v kratších textových útvaroch.

Kronika vtáčika na kľúčik

Recenzie

Kronika vtáčika na kľúčik

Haruki Murakami, večný čakateľ na Nobelovu cenu, je na literárnom nebi stálica žiariaca už vyše 40 rokov. Jeho prvým literárnym počinom bola novela Počúvaj pieseň vetra, vydaná v roku 1979. Naposledy vydal zbierku poviedok First person singular, ktorá by tento rok mala vyjsť aj v českom preklade. Trojknihu, ktorá nesie názov Kronika vtáčika na kľúčik, napísal Murakami v rokoch 1994 – 1995 a získal za ňu literárnu cenu novín Yomiuri.