Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Domov

Subtílna a civilná próza Domov od Judith Hermannovej sa nám dostáva do rúk vo vynikajúcom preklade Michala Hvoreckého. Vydavateľstvo Artforum sa vo svojej edícii -klad zameriava na súčasnú literatúru a spája ju so slovenským výtvarným umením na obálkach. Pre knihu Judith Hermannovej vytvorila obálku Mária Rojko s použitím grafiky od Ľubomíra Kellenbergera z roku 1963.

Rozprávačka románu, 47-ročná žena, nám viac nepovie ako povie. Ale ťarchu jej slov a spomienok vnímame. Spoznávame ju ako mladú ženu, ktorá unudene pracuje vo fabrike na tabakové výrobky, izolovaná od všetkých hlukom aj svojím mlčaním. Po večeroch fajčí, pozoruje dym a pozerá na vysvietenú benzínovú pumpu, v ktorej stretne staršieho kúzelníka. Kúzelnícky manželský pár ju pozve na plavbu do Singapuru, kde by robila asistentku pri kurióznom triku, v ktorom je žena v kúzelníckej debne rozrezaná pílkou. Prečo sa rozhodla neodcestovať sa nedozvieme. Sledujeme jej spomienky na rozpadnuté manželstvo s Otisom, s ktorým mala dcéru Ann. Tá sa túla po svete a s mamou komunikuje cez Skype a geografické súradnice. V románe oscilujú témy nomádstva a domova. Rozprávačka hľadá svoj domov, v horúčave stŕpnutom meste svojej mladosti, v pamäti svojho manžela, v priateľstve s odvážnou Mimi, v chladnom Baltickom mori. Kde sa cítime doma my?

Rozprávačka momentálne žije pri mori, rovnako osamotená ako pred tridsiatimi rokmi. Pracuje v bratovom turistickom podniku, spriatelí sa s priamou a uvoľnenou umelkyňou Mimi a jej rodinou. S Miminým mlčanlivým bratom, ktorý vlastní prasaciu farmu, nadviaže milenecký vzťah. Stretne sa aj s ich rodičmi, ktorí sú dušou tejto zvláštnej prímorskej komunity.

Text je plynulý a pohyblivý ako more v prílive a odlive, vracia sa do spomienok a znovu späť do prítomnosti. Podobne sa text vracia k leitmotívom: obraz ženy v kúzelníckej debne sa vracia v podobe Nike, ktorú v detstve zatvárali na dlhé hodiny do debny: „Do pomerne veľkej debny sa zmestilo aj dvanásťročné dievča. Nike si nepamätala, kedy ju zavreli prvýkrát, zrejme už ako jedenapolročné batoľa, a naposledy, keď mala dvanásť... Ak tam zostala niekoľko dní, musela po sebe upratať, všetky výkaly dôkladne umyť teplou vodou.“ (s. 45) Nike je traumatizovaná, zvláštna žena-dieťa bez zubov. Príbeh Nike sa končí tam, kde by začínali mnohé iné romány. Jej náhlou a násilnou smrťou.

Podobným spôsobom sa k Nike navraciame aj cez motív morskej panny. Mimi rozpráva legendu o rusalke, znásilnenej, zabitej a hodenej do mora: „Rybári chytili rusalku do siete na juhovýchode Severného mora, v ústí rieky Jade nazývanom Blaue Balje, lapili ju v prúde pri záplavovom území. Zdvihli ju do člna a odviezli na breh. Mladá rusalka, vlastne ešte dievča. Tyrkysové šupiny so zlatými okrajmi, alabastrová pleť, dlhé zelené vlasy z rias, úchvatný exemplár svojho druhu. Uniesli ju, dovliekli ju do chalupy, zamkli a mučili. Celé dni a noci ju týrali.“ (s. 61) Tento bolestivý príbeh sa opakuje: Nike, zneužívaná, bitá, vykorenená, držaná v zajatí, zomrie za nejasných okolností.

Motív debny ako pasce sa ako príliv znovu objavuje v Hermannovej Domove: „V noci sa zobudím na zaklapnutie pasce. Zvláštne, prebrala som sa tesne pred tým okamihom, takže som jasne počula, ako zapadli dvierka a záchlopka. Chytené zviera sa tentoraz nevzpiera, zmeravie a čaká, vnútorne napäté, uzavreté mimo môjho času.“ (s. 117)

Domov je próza o osamelosti aj o priateľstve, o pamäti, v ktorej sú spomienky uväznené ako predmety v Otisovom byte, ale aj uvoľnené a plynúce ako more. Román Judith Hermannovej preplieta dejové línie v tekutej, neštruktúrovanej forme. Dialógy sa prelínajú s opismi a neúplnými spomienkami.

Táto tekutosť pamäti sa premieta aj do tekutosti identity: „Zarazím sa, zarazí ma vlastné presvedčenie, že by som sa stále dokázala rozhodnúť, kým chcem byť a akým človekom by som sa mohla stať.“ (s. 74) Toto presvedčenie nádejne otvára akékoľvek debny, klepce aj zatuchnuté komory. Oslobodzuje rozprávačku, ale aj jej pozorných čitateľov.


Judith Hermann: Domov

Artforum, 2021

Preklad: Michal Hvorecký

Zobraziť diskusiu (0)

Domov

Domov

Hermann Judith

Nový román Judith Hermann je príbeh ženy, ktorá začína nový život na novom mieste. Jej manželstvo sa skončilo, jej dcéra odcestovala. Opustila veľkomesto a v starom dome na severnom pobreží sa usiluje vzdorovať neprajným okolnostiam aj drsnej krajine, postihnutej klimatickou katastrofou. Spomína na to, čo prežila a pokúša sa ešte raz zvrátiť svoj osud. Nanovo objavuje lásku, priateľstvo aj niečo v dnešnom svete také nesamozrejmé ako domov. Kniha nadchla kritiku aj čitateľov a považuje sa za kľúčové dielo súčasnej nemeckej prózy.

Kúpiť za 10,20 €

Podobný obsah

Muž

Recenzie

Muž

Muž – jedno slovo, tri písmená a mnoho významov. Pod týmto na prvý pohľad jednoduchým názvom sa skrýva debut autora či autorky so pseudonymom Ester Weissová-Fekete. V stručnosti ide o prózu o vzťahoch, v ktorých sa balansuje medzi bielym a čiernym, čiže dobrým a zlým, podobne ako nám to evokuje samotné meno autora alebo autorky, ktoré si zvolil(a) (weiss – z nemčiny, biely; fekete – z maďarčiny, čierny).

Ako pandémia ovplyvnila knižný svet?

Správy

Ako pandémia ovplyvnila knižný svet?

Zrejme ste už zachytili informáciu, že tlačiarne bojujú s nedostatkom papiera, čo je v predvianočnom období, keď sa vydáva najviac titulov, vskutku problematické. Pandémia však ovplyvnila vydávanie, ako aj predaj kníh vo viacerých smeroch, preto sme sa rozhodli priblížiť vám, s čím musia v tomto neľahkom období zápasiť ľudia z brandže, či sa niečo zmenilo na knižnom trhu a či, prípadne ako sa situácia dotkla ich práce. Na našej ankete sa zúčastnili zástupcovia vydavateľstiev, prekladatelia na voľnej nohe či kníhkupci, a práve vďaka ich skúsenostiam si môžete vytvoriť vlastný názor, prípadne sa zamyslieť nad úskaliami ich práce.

Poviedka mesiaca júl 2021: Claudia Piñeiro: Kto z nás?

Poviedka mesiaca júl 2021: Claudia Piñeiro: Kto z nás?

Claudia Piñeiro

Claudia Pineiro podáva vo svojich poviedkach svedectvo o tom, aké zúfalé činy sú ľudia schopní vykonať pod vplyvom nepriaznivých okolností a nešťastných náhod. Stačí jej len pár strán na to, aby čitateľom naservírovala silné, odvážne a nekompromisné príbehy plné napätia, pôsobivých scén, prekvapujúcich, niekedy až absurdných zápletiek a nečakaných koncov.