Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Ján Štrasser: Preklad nie je nikdy definitívne skončený

Ján Štrasser sa opäť stal držiteľom významnej ceny Jána Hollého za preklad umeleckej prózy - za preklad knihy Vladimíra Sorokina Telúrsko, ktorá vyšla vo vydavateľstve Artforum. Telúrsko je kniha s päťdesiatimi kapitolami. Každá kapitola je písaná iným jazykom, z iného uhla pohľadu, v každej hovorí iný rozprávač. Niektoré sú divadelnými hrami, iné monológmi, listami. Pre tých, ktorí pracujú so slovom a jazykom je jasné, že takéto niečo je naozaj ťažký oriešok. Spýtali sme sa, ako sa dá popasovať s takýmto náročným textom?

Ján Štrasser: Telúrsko po tejto stránke naozaj kladie na prekladateľa dosť veľké nároky, Zanalyzoval som si každú kapitolu z hľadiska štýlu a výrazových prostriedkov a hľadal som adekvátne riešenie v slovenčine. A práve to bolo to, čo ma na preklade Telúrska naviac bavilo.

medziknihami: Ste počas prekladu v kontakte s autorom? je to bežné, alebo je to skôr výnimka? Ako to bolo v prípade Vladimíra Sorokina?

Neviem, ako u iných prekladateľov, u mňa je to výnimka. Samozrejme, dnes v čase internetu asi nie je veľký problém získať kontakt na autora, nech žije kdekoľvek, a konzultovať s ním, ja mám takýto vzťah len s Vladimírom Sorokinom, keďže pred niekoľkými rokmi bol v Bratislave (pozn. v roku 2011), bol hosťom Artfora a ja som s ním strávil dva veľmi príjemné dni. Dá sa povedať, že sme sa skamarátili. Počas prekladania Telúrska sme si vymenili niekoľko desiatok mailov. Mať „na linke“ autora a môcť s ním konzultovať, je pre prekladateľa veľká výhoda. Ale pozor: výhoda v tom, že sa vyvaruje niektorých lapsusov. Kontakt s autorom neznamená automaticky kvalitný preklad.

Máte od neho nejakú spätnú väzbu na váš preklad a na to, že bol takto ocenený?

Jasné, vie, že kniha vyšla, potešil sa, knihu, ak ju už má, určite po slovensky čítať nebude. A veď aj načo, on vie, čo napísal. J A k Cene Jána Hollého mi kamarátsky zablahoželal.

V Telúrsku je použitých mnoho novotvarov - napr. mudronka, samohyb. Čo je pri preklade takýchto slov pre vás dôležitejšie - čo najdoslovnejší a najpresnejší preklad originálu, alebo to, ako znie slovenský tvar toho slova?

Trochu inak: aby to bol čo najpresnejší preklad významu toho slova a aby v preklade bol zachovaný modálny posun (napríklad irónia). Keď spomínate mudronku: u Sorokina je to „umnica“. Umnica v ruštine znamená: múdra, bystrá, pohotová žena. V Telúrii je to niečo ako tablet, ktorý všetko vie, všetko dokáže a komunikuje s majiteľom ako živá (aj keď nemobilná) bytosť. V slovenčine jednoslovný ekvivalent slova „umnica“ nemáme (najbližšie je asi hovorové „šikulka“.) Tak som vymyslel zopár variantov a napokon som uprednostnil mudronku. V českom preklade umnica = rozumbrada. To by som nepoužil jednoducho preto, že mne to slovo asociuje niekoho, kto špekuluje, chytráči... (Keď píšem túto odpoveď, napadlo mi slovo „bystruška“. Hm... platí staré známe konštatovanie, že preklad nie je nikdy definitívne skončený.)

Slovenský čitateľ je dosť citlivý na kvalitu prekladu a keď je nespokojný, ozve sa. Aký je ten kľúč k dobrému prekladu, ktorý knihe neuškodí? Je to talent, vzdelanie, dobrý redaktor?

Všetko, čo ste vymenovali, je potrebné. Ale asi najdôležitejšie je vedieť správne prečítať a interpretovať originál a ovládať najmä ten jazyk, do ktorého prekladám – teda slovenčinu.


Raz ste povedali, že ste "robotník slova". Je preklad robota?

Áno, preklad je robota. S prívlastkom tvorivá. V tom prívlastku je obsiahnuté aj to, že je to robota, pri ktorej sa (hlboké ospravedlnenie všetkým, ktorí to s umením myslia smrteľne vážne!) aj zabávam, aj vytešujem. Mám v živote to šťastie, že sa môžem venovať práve tomuto typu roboty.

Piata cena Jána Hollého za preklad. Čo to pre vás znamená?

Fúúú... Dosť veľa. Je to dôkaz, že zopár erudovaných ľudí prečítalo môj preklad, porovnalo ho s originálom a ocenilo moju robotu. Ak odrátam prvú Hollého cenu, ktorú sme dostali s Petrom Zajacom za preklad naozaj mohutného diela Karla Krausa Posledné dni ľudstva a druhú za preklad Puškinovho Eugena Onegina, posledné tri som dostal za preklady zásadných diel súčasnej ruskej prózy. Vasilij Aksionov (zomrel v roku 2009), Ľudmila Ulická a Vladimír Sorokin sú najvýznamnejší ruskí spisovatelia druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia. Ich tvorba často v zovretí totalitnej či autokratickej moci vo svojej krajine k nám vysiela signály, že demokracia a humanizmus ešte dýchajú.


Ján Štrasser/Monika Kompaníková

Zobraziť diskusiu (0)

Telúrsko

Telúrsko

Vladimír Sorokin

Stará epileptická Európa sa opäť raz vyhrabáva z trosiek, ale euroázijský obor to nerozdýchal. Moskovsko, Primoskovsko, Zamoskvoriečie... Veľká Rus sa rozdrobila ako chlieb. V Moskovsku vládne cár, v Zamoskvoriečí chudoba, v Uralskej republike sa stále bojuje, vyznávači Boha Josipa majú svoj umelý pietny štátik s názvom SSSR (Stalinská socialistická republika). A všade zúri osvietený stredovek. V tejto novej Európe opäť stretneme križiakov, novú šľachtu, kentaurov, opričníkov (a vôbec viacero reálií z Dňa opričnika), pravoslávnych komunistov, obyvateľov SSSR (Stalinskej sovietskej socialistickej republiky), templárov, ktorí sa stanú záchrancami Európy. A tí všetci hľadajú nový poriadok, nové absolútno, pripadne nový raj, ktorí si niektorí navodzujú novým narkotikom, pôsobiacim aj niekoľko mesiacov- telurovými klincami, odborne zatĺkanými rovno do mozgu.

Kúpiť za 11,05 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.