Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Jan Žižka a krize pozdního středověku Evropy

Moderní biografie Jana Žižky vychází v roce, kdy se připomíná 600. výročí výbuchu husitské revoluce. Kniha Petra Čorneje předkládá novou a objevnou interpretaci, široká veřejnost tak má příležitost porozumět významné kapitole národních dějin a vyrovnat se i s jejich stinnými stránkami.

Velká Žižkova biografie má 856 stran a doprovází ji na 180 obrázků. Nepřemožený válečník v ní vystupuje jako odvážný, statečný, impulsivní a hluboce věřící polní velitel, jehož rozporuplné skutky motivovala upřímná oddanost husitskému pojetí božího zákona i touha odčinit osobní poklesky. Autor Petr Čornej vnímá husitskou dobu v širokém mezinárodním kontextu jako pozoruhodný, velký i tragický pokus nalézt cestu z labyrintu krize pozdně středověké Evropy.

Příběh se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů. Jeho fenomenální úspěchy vyrůstají i z nesporného charismatu, které mu nemohou upřít ani jeho nepřátelé. Již v průběhu svého života se stal ikonou stoupenců husitského programu a zároveň objektem nenávisti svých protivníků.

Podle Jaroslava Boubína z Historického ústavu AV ČR se jedná o mimořádně přínosné dílo. "Naše dějepisectví se konečně dočkalo moderní Žižkovy biografie, která je odborně dokonale fundovaná a zároveň čtenářsky velice vstřícná i vůči laickým zájemcům z řad široké veřejnosti," říká Boubín. "Navíc je nepochybné, že má značný potenciál vyvolat rozsáhlou diskusi," myslí si Boubín.

Kniha zachycuje Žižkův život na pozadí přelomového období pozdního středověku, kdy se i v českém prostředí začínají projevovat první vlivy renesance. "Široký kontext Čornejova vyprávění otevírá cestu k pochopení důvodů, proč se Žižka zdánlivě náhle vynořil z okraje společnosti na výsluní velkých dějin," říká Zdeněk Vybíral z Husitského muzea v Táboře. "Zároveň poznáváme i důsledky vojevůdcových činů, jež se projevovaly ještě dlouho po jeho smrti," dodává.

Žižkův životopis chyběl na českém knižním trhu rovných padesát let. Posledním zpracováním osudů husitského vojevůdce byla publikace Františka Šmahela vydaná v nakladatelství Melantrich na sklonku roku 1969. Přitom v blízkém i vzdálenějším zahraničí knihy o Žižkovi vycházely, například obsáhlá polská monografie Anny Panerové z roku 2002 nebo kniha Warrior of God (Boží bojovník), kterou v roce 2009 vydal v Londýně Victor Verney. Po monumentální čtyřsvazkové práci Josefa Pekaře, vydané v letech 1927 až 1933, je Čornejova kniha druhé nejrozsáhlejší dílo, které bylo o Žižkovi napsáno.

Petr Čornej


Petr Čornej (1951) je jeden z nejznámějších současných českých historiků. Zaměřuje se na dějiny pozdního středověku, zejména na husitství, dějiny historiografie a výzkum dějinné paměti. Před rokem 1989 pracoval v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, poté přednášel na Filozofické fakultě UK, vedl katedru dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK, učil na Literární akademii a od roku 2013 působí v Akademii věd ČR. Je autorem či spoluautorem mnoha knih, včetně dvou dílů Velkých dějin zemí Koruny české.


Zobraziť diskusiu (0)

Jan Žižka

Jan Žižka

Petr Čornej

Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, koriguje i překonává. Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle

Kúpiť za 33,39 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.