Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Keď vonku prší

Každodenný život ponúka obdivuhodné príležitosti na literárne zaznamenanie. Svoje o tom vie aj herec Igor Adamec, pretože jeho kniha Keď vonku prší s podtitulom Čítanie k rannej káve je práve takýto kaleidoskop bežných situácií ‒ niekedy s naozaj nečakanou pointou alebo výstižným postrehom.

Práve podtitul Čítanie k rannej káve ponúka návod, ako si predĺžiť a vychutnať literatúru. Igor Adamec napísal krátke poviedky, časovo nenáročné, ale vhodné na postupné čítanie ‒ každý deň ráno jednu. Postupne takto čitateľov čakajú prekvapenia a až absurdné situácie, ktoré sa stali protagonistom príbehov. Niekedy stačilo byť nezaujatým účastníkom diania, inokedy zas vhodná chvíľa priniesla moment, aký stál za písomný záznam.

Časovo sa poviedky odohrávajú v rozmedzí desaťročí, sám autor ich rámcuje nasledujúco: „Skúsil som si pospomínať na Bratislavu v rokoch sedemdesiatych a osemdesiatych. Na Prahu v období, keď som tam študoval. Na časy, keď som balil svoju ženu, a na roky, keď boli naše deti malé.“ Poviedky sú pritom veľakrát veselé, vždy realistické, bez melanchólie a nostalgie. Dozvieme sa veľa o autorovom súkromí, o osobách, ktoré formovali jeho mladosť, no často v nich vystupujú aj miestne postavičky, ľudia so zvláštnymi vlastnosťami, ktorí dotvárali kolorit prostredia a vo svojej lokalite museli byť známi.

Igor Adamec v poviedkach vtipne glosuje aj súčasné spoločenské dianie. Robí to nenútene a bystro, úplne prirodzene to zapadá do textu, hoci ide často len o vyjadrenie jednou vetou. A vzhľadom na vývoj je jasné, že aj v blízkej budúcnosti budú čitatelia týmto odkazom rozumieť. Je niekedy až neuveriteľné, aké bizarné udalosti sa autorovi prihodili ‒ či už ako účastníkovi, alebo pozorovateľovi. Pre nás je potešujúce, že ich zaznamenal, lebo Keď vonku prší je skutočne príjemné čítanie vhodné v akomkoľvek počasí.Igor Adamec: Keď vonku prší. Čítanie k rannej káve

Artis Omnis, 2020

152 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Keď vonku prší. Čítanie k rannej káve

Keď vonku prší. Čítanie k rannej káve

Igor Adamec

Známy divadelný a televízny herec Igor Adamec (1964) je autorom alebo spoluautorom (spolu s Martinom Vanekom) viacerých úspešných detských kníh. No tentoraz svoju zbierku poviedok venuje dospelým čitateľom. Spomína v nej na starú Bratislavu. Na Prahu v období, keď tam študoval. Na časy, keď sa zoznámil so svojou ženou, a na roky, keď boli ich deti malé. Dovoľuje tak čitateľom nahliadnuť do svojho súkromia, ako aj do spomienok na sedemdesiate a osemdesiate roky, na obdobie krvavých kolien a detských modrín na duši. S nadhľadom opisuje vtipné situácie, ktoré život prináša, no nevyhýba sa ani vážnejším témam. Z každého príbehu cítiť autorov cit pre detail, pointu a v neposlednom rade preňho taký charakteristický humor. Práve preto ich autor odporúča ako čítanie k rannej šálke kávy. Nech sú dni pekné aj vtedy, keď vonku prší.

Kúpiť za 11,70 €

Podobný obsah

Ako milovať svoju dcéru

Recenzie

Ako milovať svoju dcéru

Od narodenia som dcérou svojej matky a časom som sa stala matkou dcéry. Viem, aké je to byť tou, ktorú mama neustále sleduje, a zároveň tou, ktorá nepretržite striehne na kroky svojho dieťaťa. Poznám túžbu byť vlastnená a vlastniť, byť napadnutá pocitom akejsi dlžoby a znepokojivého stavu, že ten pohľad už viac neznesiem. A pritom sa často dívam rovnako. Očakávam, predpokladám a chránim. Nevedome, ale predsa tlačím svoju dcéru do kútov, kde si myslím, že je to pre ňu dobré. Kolíšem si dcéru spôsobom, ktorý považujem za najvhodnejší. Do istej miery je to vítané, priam potrebné. Dokedy to však je?

Na smrť nemusíme byť sami

Recenzie

Na smrť nemusíme byť sami

Patrí medzi čestné povinnosti povzdychnúť si, ako sa všetci vospolok (a zahltení trápnosťami) vyhýbame téme odchádzania zo života. No nakoniec je minimum tých, ktorí sa do tohto terénu s odvahou, empatiou i pokorou vyberú.

Ženy u oltáře?

Recenzie

Ženy u oltáře?

Situácia a postavenie žien v kresťanstve a v katolíckej cirkvi sa do spoločenských dialógov dostáva pravidelne už do čias raného kresťanstva. Cirkevní otcovia i teológovia sa zaoberajú rolou ženy najmä v cirkvi intenzívne už od prelomu 4. a 5. storočia. Otázky sa týkajú najmä svätenia žien a ich možnosti slúžiť pri oltári a viesť službu eucharistie.