Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Kniha ako oheň

O náboženských textoch môžeme povedať, že patria k významným pokladom kultúry: bez nich by neexistovala literárna tradícia ako ju poznáme, státisíce diel všetkých žánrov a foriem nadväzovali na archetypy a metafory zo Starého a Nového zákona a s istotou sa tak bude diať aj naďalej. Spôsobov ako čítať Bibliu je viac: môžeme ju čítať ako literárne dielo, historický dokument, veriaci v nej nachádzajú hlbší spirituálny rozmer a pevné morálne ukotvenie. Aj z pohľadu dopadu Biblie na morálnu atmosféru spoločnosti a na civilizáciu ju môžeme považovať za dielo s mimoriadnou váhou a neklesajúcim statusom.

Kultúrne kódy z viacerých textov, napr. zo Zjavenia svätého Jána (známeho aj ako Apokalypsa) prenikli vo všeobecnú známosť tak, že si mnohí ani neuvedomujú ich pôvod. A takých príkladov by sme našli stovky. Je ale veľmi priaznivé, že sa objavujú nové vydania približujúce Bibliu aj mladým čitateľom a takým je aj vydanie z edície Youcat s výberom textov zo Starého a Nového zákona. Obohatená o monumentálne množstvo citácií od spisovateľov a iných intelektuálov v priebehu dejín ukazuje, akým dôležitým zdrojom myšlienkového bohatstva Biblia vždy bola.

Biblia, respektíve diskusie o nej sa nevyhýbajú ani kritike a snahe nanovo interpretovať jej texty. Práve naopak – kresťanstvo prešlo v minulosti a naďalej prechádza toľkými vlnami kritiky a vedeckého skúmania ako máloktoré iné náboženstvo. A práve evanjeliá sú výborný príklad ako môže nastať obrat k ich zdroju ak sú čítané nanovo, s novým kontextom zasadeným do súčasnosti. Pápež František prostredníctvom nich navádza ľudí k pomoci vylúčeným skupinám obyvateľstva, k nenásiliu, odpusteniu ale aj k zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme.

Medzi významné riziká spojené s čítaním Biblie patrí neschopnosť dešifrovať alebo porozumieť symbolom a jazyku. Niekedy sa hovorí aj o náboženskej negramotnosti, v tomto zmysle je neoceniteľný bohatý poznámkový aparát v knihe. Počas čítania prirodzene vystanú desiatky otázok o povahe morálneho konania a preto autori umiestnili na okraje oj odkazy na Sociálnu náuku cirkvi pre mladých, takže je užitočné mať ju poruke. Ide o verziu Docat vydanú v roku 2018. Ďalej existuje riziko, že biblické texty dokážu, napr. fundamentalisti, čítať a rozumieť mu doslovne. Práve predkladaná verzia Biblie môže byť mimoriadne prínosná z dôvodu uvádzania sociálneho, kultúrneho a historického kontextu dôb, kedy texty vznikali. Interpretáciou (nielen) biblických textov sa zaoberá aj samostatná veda hermeneutika, záujemcovia o hlbší ponor do tejto problematiky majú k dispozícii veľa kvalitných analýz.

Pretože Biblia je určená predovšetkým veriacim a má im pomôcť budovať si vzťah k Bohu, aj jej čítanie nimi je odlišné od čítania napr. beletrie. Veriaci by mali nad jednotlivými pasážami kontemplovať, uvažovať aké morálne posolstvo obsahujú a ako ho vztiahnuť k vlastnému životu. Keď pápež František hovorí o Biblii ako o ohni, má tým na mysli metaforu komunikácie s Bohom, ktorý ľudí oslovoval práve v podobe ohňa. Nech sú motívy na čítanie Biblie akékoľvek, naďalej ide o zásadné dielo, ktoré výrazne obohacuje každodenný aj sviatočný život.

Zobraziť diskusiu (0)

Y-Biblia

Y-Biblia

kolektív autorov

Najnovšia publikácia z edície YOUCAT prináša výber textov Starého i Nového zákona, doplnený o úvody a vysvetlivky biblických reálií. Dopĺňajú ju krásne fotografie zo Svätej zeme, ale aj myšlienky známych osobností či svätcov.

Kúpiť za 24,70 €

Docat. Sociálna náuka Cirkvi pre mladých

Docat. Sociálna náuka Cirkvi pre mladých

kolektív autorov

DOCAT je zrozumiteľné a prerozprávanie náuky o spoločnosti a sociálnej náuky, ako ju rozvíja Katolícka cirkev vo svojich najdôležitejších dokumentoch. Kniha je rozdelená do 12 kapitol, ktoré sa zameriavajú napríklad na tieto problémy: Cirkev a sociálne otázky; dôstojnosť ľudskej osoby; rodina ako základ spoločnosti; ľudská práca; hospodárstvo, politické spoločenstvo, medzinárodné spoločenstvo, životné prostredie, vojna a mier.

Kúpiť za 16,00 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.