Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

LITA má odmeny pre autorov. Prihlásiť sa o ne je potrebné do 29. februára

Peniaze za použitia diel vyplatí v septembri autorom z oblasti literatúry, audiovízie, divadla a výtvarného umenia.

Napísali ste knihu, seriál alebo sériu reportáží? Venujete sa fotografii, ilustrácii či divadlu? V tom prípade má pre vás LITA, autorská spoločnosť, aj tento rok odmeny za použitia vašich diel. Ak máte záujem ich získať, je potrebné nahlásiť si svoje údaje a diela za rok 2019 do LITA – a to najneskôr do 29. februára 2020.

LITA, autorská spoločnosť, každoročne vypláca autorom z oblasti literatúry, audiovízie, divadla a výtvarného umenia odmeny za tzv. druhotné použitia diel, akými sú napr. vypožičiavanie kníh, v knižniciach, sledovanie filmov a seriálov cez káblovú televíziu, kopírovanie materiálov pre osobnú potrebu a. i. Autori majú totiž podľa autorského zákona nárok na kompenzáciu za každé takéto použitie svojich diel. Jednotlivé odmeny samy o sebe nie sú vysoké, no dohromady sa môžu – v závislosti od množstva použití diel autora za daný rok – napočítať na zaujímavé sumy.

Aby LITA dokázala tieto peniaze autorom vyplatiť, potrebuje ich súčinnosť – nahlásenie kontaktných a platobných údajov a informácií o ich dielach.

Ako na to?

Nahlasovanie diel do LITA je jednoduché, bezplatné a nezaberie veľa času. Stačí navštíviť webstránku moja.lita.sk, zaregistrovať sa a nahrať do svojho používateľského konta informácie o dielach.

Tieto kroky je potrebné stihnúť každoročne do konca februára – pre tento rok do soboty, 29. februára 2020. LITA po uzávierke nahlášok prepočíta výšku odmien, na ktoré majú autori nárok, a do 30. septembra ich vyplatí na účet.

Prečo nahlasovať?

LITA ako organizácia kolektívnej správy práv sleduje použitia diel a na základe dohôd za ne zbiera príslušné odmeny od veľkých používateľov, akými sú napr. spoločnosti káblovej retransmisie (UPC a pod.). Údaje v internom monitoringu organizácie však hovoria iba o niektorých použitiach diel – napríklad o vysielaní v TV alebo vypožičiavaní z knižníc. K iným typom použití LITA dáta nemá. Takisto je nutné vedieť k dielam priradiť autorov a následne k autorom údaje potrebné na vyplatenie odmien. Nahlasovaním diel autori dopĺňajú chýbajúce údaje k správnemu rozúčtovaniu vyzbieraných odmien a tým dokážu ovplyvniť výšku sumy, ktorú majú šancu každoročne od LITA získať.

Presúvame Vianoce na september

V snahe upriamiť pozornosť tvorivej komunity na nahlasovanie spustila LITA koncom roka 2019 informačnú kampaň na sociálnych sieťach a v špecializovaných periodikách cielenú na autorov. Kampaň s názvom Posúvame Vianoce na september pracuje s posolstvom, že tvorcom, ktorí si nahlásia svoje diela, symbolicky začínajú sviatky skôr ako zvyšku populácie. Peniaze od LITA im prichádzajú na účet už koncom leta, čím si toto obdobie vyslúžilo od autorov prirovnanie k skorým Vianociam.

LITA sa snaží autorom zdôrazniť aj fakt, že diela si nemusia nahlasovať iba v januári a februári. Tvorcovia, ktorí majú v danom roku veľa použitých diel, ich môžu nahlasovať aj priebežne počas celého roka. Diela vytvorené v roku 2020 je teda možné nahlasovať už dnes, netreba čakať do začiatku budúceho roka.

O LITA

LITA, autorská spoločnosť, je občianske združenie autorov z oblasti literatúry, divadla, audiovízie a výtvarného umenia. Na základe oprávnenia od Ministerstva kultúry SR sa venuje kolektívnej správe práv podľa autorského zákona, teda vyberá pre autorov odmeny a náhrady odmien za rôzne použitia ich diel. Ďalej sa venuje licencovaniu, spolupracuje s autormi aj používateľmi všetkých typov – od divadiel, cez knižné vydavateľstvá, knižnice, galérie, televízie až po rôznych menších používateľov. Snaží sa o zlepšenie autorskoprávnej legislatívy na Slovensku aj v rámci EÚ. Ako občianske združenie autorov pôsobí od roku 1993. Ku koncu roka 2018 združovala LITA 540 členov. Členstvo v LITA je otvorené, stať sa členom je možné po podaní prihlášky za člena a schválení Výborom LITA. Nahlasovať diela si môžu členovia i nečlenovia LITA. Viac informácií nájdete na webstránke organizácie.

foto: © Juraj Starovecký / Fest Anča

Medzi pravidelné aktivity LITA patrí aj autorskoprávne vzdelávanie formou workshopov. Na festivale Fest Anča 2019 prebiehal formou interaktívneho kvízu zameraného na oblasť animácie.


foto: © Dominika Chrzanová / Festival seriálov

K partnerom LITA už druhý rok patrí aj festival seriálovej tvorby Pilot, ktorý v minulom ročníku uviedol napríklad aj diskusiu s režisérom Petrom Bebjakom.


LITA, autorská spoločnosť prostredníctvom Fondu LITA podporuje kultúrne a vzdelávacie projekty.

Užitočné odkazy:

www.lita.sk
moja.lita.sk
Často kladené otázky k nahlasovaniu diel


Vaše otázky radi zodpovieme na lejkova@lita.sk alebo na telefónnom čísle 0902 900 226.

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Ako pandémia ovplyvnila knižný svet?

Správy

Ako pandémia ovplyvnila knižný svet?

Zrejme ste už zachytili informáciu, že tlačiarne bojujú s nedostatkom papiera, čo je v predvianočnom období, keď sa vydáva najviac titulov, vskutku problematické. Pandémia však ovplyvnila vydávanie, ako aj predaj kníh vo viacerých smeroch, preto sme sa rozhodli priblížiť vám, s čím musia v tomto neľahkom období zápasiť ľudia z brandže, či sa niečo zmenilo na knižnom trhu a či, prípadne ako sa situácia dotkla ich práce. Na našej ankete sa zúčastnili zástupcovia vydavateľstiev, prekladatelia na voľnej nohe či kníhkupci, a práve vďaka ich skúsenostiam si môžete vytvoriť vlastný názor, prípadne sa zamyslieť nad úskaliami ich práce.

Domov

Recenzie

Domov

Subtílna a civilná próza Domov od Judith Hermannovej sa nám dostáva do rúk vo vynikajúcom preklade Michala Hvoreckého. Vydavateľstvo Artforum sa vo svojej edícii -klad zameriava na súčasnú literatúru a spája ju so slovenským výtvarným umením na obálkach. Pre knihu Judith Hermannovej vytvorila obálku Mária Rojko s použitím grafiky od Ľubomíra Kellenbergera z roku 1963.

Poviedka mesiaca júl 2021: Claudia Piñeiro: Kto z nás?

Poviedka mesiaca júl 2021: Claudia Piñeiro: Kto z nás?

Claudia Piñeiro

Claudia Pineiro podáva vo svojich poviedkach svedectvo o tom, aké zúfalé činy sú ľudia schopní vykonať pod vplyvom nepriaznivých okolností a nešťastných náhod. Stačí jej len pár strán na to, aby čitateľom naservírovala silné, odvážne a nekompromisné príbehy plné napätia, pôsobivých scén, prekvapujúcich, niekedy až absurdných zápletiek a nečakaných koncov.