Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Oceán more

Alessandro Baricco rozumie estetike, hudbe aj poézii, od všetkého má však odstup spisovateľa. Oceán more (Slovart, 2022) sa na naše pulty dostáva v reedícii (pôvodne Kalligram), vďaka slovenskému prekladu Diany Farmošovej, no Oceano mare je úspešný román z roku 1993 a dokonale ilustruje fúziu všetkých kvalít spisovateľa.

Oceán more v jednej slovnej línii vyjadruje podobnosť, ktorá má iba geografickú diferenciu. Na mapách vieme oba vodné útvary identifikovať aj k nim priradiť zaužívané mená. Takto vedľa seba však znázorňujú priestor oslobodený od hraníc, do ktorého vstupujeme vždy s neistotou, pretože jeho koniec ani hĺbku nedokážeme odhadnúť bez ohrozenia. Ak máme túto túžbu, utopíme sa alebo stratíme.

Písanie Alessandra Baricca, rodáka z Turína, je veľmi duševné. Chcelo by sa mi napísať aj poetické, ale poézia je obsiahnutá v perspektívach postáv a každá z nich má tú svoju, individuálnu s rôznymi štádiami vývoja. Pokiaľ ide o nezrelého chlapca, inklinuje k romantickým a patetizujúcim obrazom, v ktorých sa objavuje láska ako maximalizovaná a dostatočná energia na vnímanie všetkého. Ak je postava zrelá, konštelácia metafor ustáva na repetícii dňa a skúsenostiach. Imaginácia má pravidelnejší rytmus. Oceán more z tohto hľadiska dokonale vystihuje všeobecný potenciál a predznamenáva tradíciu Bariccovej prozaickej tvorby.

Román je rozdelený do troch kníh a každá z nich má vlastnú pozíciu vo vzťahu k zdanlivo bezbrehým vodným plochám. Jednotlivé časti sú – Hostinec Almayer, V morských hlbinách a Spevy návratu. Dívať sa, spoznávať, vracať sa so skúsenosťou. Toto rozloženie strieda penu dní a agresivitu človeka zbaveného istoty pevnej pôdy pod nohami, pričom do každej časti vstupuje krehká osobnosť postáv. Tie dej nemanipulujú, ale sekundujú jeho plynutiu. Situácie narážajú v kadenciách morských vĺn a fyzikálny poriadok má plne v rukách čitateľ. Ak Baricco hovorí o hudbe, necháva nám priestor na našu vlastnú, ak nás naviguje k obrazom, my sme ich tvorcami.

Oceán more – pocitové nekonečno v nekonečne, nemerateľné, ak sa naň dívame z brehu, pokúšame sa ho reprodukovať, hľadať jeho limity. Preto je maliar Michel Plasson, portrétista, v odvahách odhadnúť ohraničujúce kontúry mora opatrný a s podobnou skromnosťou komponuje aj vlastné vety, umŕtvi ich kdesi v polovici, no nie z ostychu, ale z podobných pohnútok, aké má v sebe báseň. Môže mať more vlastnú tvár? Podobnou otázkou sa maliar zaoberá spolu s ostatnými a dospieva k poznaniu, že ani pri najväčšej túžbe nejestvuje neohrozené stanovisko a všetko závisí od individuálneho prežívania bez ohľadu na vek alebo vzdelanie, pretože dieťa môže moru rozumieť oveľa lepšie ako dospelý.

Citovú stránku románu Alessandra Baricca považujem za najdominantnejšiu, pretože je nositeľom dramatických rozporov. Emócie sú v konflikte, nie sú vyrovnané, zamilovaný sa stretne s pochybnosťami toho druhého, veď aj more má neurčitú farbu a pri kontakte morskej vody s plátnom ostáva iba belosť plátna so suchou vrstvou soli. More je modré, všetci umelci sveta mu pri interpretácii dávajú nebeskú vizualizáciu, no na dlaniach je more iba vodou, ktorá nezanecháva žiadnu viditeľnú stopu, až kým neokúsime jeho slanosť jazykom.


Alessandro Baricco: Oceán more

Slovart, 2022

Preklad: Diana Farmošová

Zobraziť diskusiu (0)

Oceán more

Oceán more

Baricco Alessandro

V hostinci Almayer na brehu mora sa zišla zvláštna spoločnosť: maliar, ktorý maľuje bielou farbou na biele plátno a pokúša sa zachytiť podstatu mora, profesor, ktorý sa iným spôsobom pokúša o to isté, žena, ktorú sem poslal jej muž, aby sa zotavila z nevery, a žena, ktorej má more vyliečiť precitlivelosť. Čo vlastne pochopili z mora a o mori, z tej tichej i búrlivej šíravy bez začiatku a konca?

Kúpiť za 11,66 €

Podobný obsah

Úzkosť

Úzkosť

Denisa Fulmeková

Arleta, hrdinka tohto fragmentárneho rozprávania, si uvedomuje, že je za pomyselnou polovicou života. Prijala v ňom množstvo rolí ‒ je matkou, manželkou, dcérou, kamarátkou, spisovateľkou. Navonok je s nimi stotožnená, hoci sú aj chvíle, keď sa jej zmocňuje pocit, že tá-ktorá úloha presahuje jej limity. Priznáva si, že rovnako ako je rôznymi situáciami zraňovaná, v iných zasa zraňuje ona. Pomaly v nej rastie odhodlanie odložiť všetky masky, pretože chce spoznať pravdu. Čo na tom, že tá má napokon podobu čoraz nápadnejších trhlín? Teraz je Arletinou úlohou nájsť odvahu prestať ich skrývať. Novela Denisy Fulmekovej je odvážnym čítaním o veciach, ktoré nikoho z nás neminú.

Můj obchod se psy a jiné povídky

Recenzie

Můj obchod se psy a jiné povídky

Jaroslav Hašek patrí do zlatého fondu klasickej českej literárnej tvorby. Notoricky známe Osudy dobrého vojáka Švejka u nás pozná doslova každý, pričom autor so svojím najslávnejším románom zožal zaslúžený úspech i v šírom svete. Hašek však nevynikal iba ako románopisec a tvorca masívneho epického diela. Veľký znalec života a ostrieľaný sveták vedel svoj nepopierateľný talent dosýta uplatniť i v kratších textových útvaroch.

Kronika vtáčika na kľúčik

Recenzie

Kronika vtáčika na kľúčik

Haruki Murakami, večný čakateľ na Nobelovu cenu, je na literárnom nebi stálica žiariaca už vyše 40 rokov. Jeho prvým literárnym počinom bola novela Počúvaj pieseň vetra, vydaná v roku 1979. Naposledy vydal zbierku poviedok First person singular, ktorá by tento rok mala vyjsť aj v českom preklade. Trojknihu, ktorá nesie názov Kronika vtáčika na kľúčik, napísal Murakami v rokoch 1994 – 1995 a získal za ňu literárnu cenu novín Yomiuri.