Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Praskliny

Debutový román českej scenáristky a publicistky Kláry Vlasákovej sa otvára na úrovni zázraku. Ten, symbolizovaný neidentifikovateľnou svetelnou guľou, zasahuje do mestskej každodennosti obyčajných ľudí. Pri stereotypnom vykonávaní svojich pracovných a rodinných povinností sa udržiavajú pod vplyvom omamných liekov v letargii. Len v takomto stave sú schopní prijímať privátne frustrácie a sústrediť sa na monotónne úlohy.

Ich pracovné procesy obmedzuje digitalizácia prostredia, do ktorého, ako sa dozvedia, sami investovali roky tvrdej práce. Tá sa podrobila analýze, ktorá vyprodukovala vzorce urýchľujúce nástup technológií. Ekonomická výhoda v korporáte po zavedení efektívnejšej, no umelej inteligencie, vytvára neodolateľnú ponuku zbaviť sa ľudskej pracovnej sily. Takéto konštatovanie je v konfrontácii s bezstarostným plnením automatizovaných úloh deštruktívne. Narastajúca apatia nie je striktnou premenou, ale širším dôsledkom sivého mestského života. Prísť o prácu neznamená nevyhnutné nutkanie hľadať novú, ale tiež stratiť pojem o význame tej starej.

V atmosfére technickej renesancie sa živí protagonisti ešte viac utiekajú do svojich chaotických vnútorných svetov, v akých dokážu plne prežívať predovšetkým osamote. Reprezentantom tejto skupiny je dlhoročný zamestnanec Oto. Svetelná guľa na realitu nemá priamy vplyv. Aspoň to teda nie je vedecky dokázané. Symbolizuje tak len dramatický akt premeny, ktorá zasiahne bezmála každého človeka. Tu nachádzame pozoruhodnú analógiu s prežívaním aktuálnej krízy spôsobenej pandémiou. Tu by čitateľ očakával kolektívny záujem, ale nič také, prekvapivo, neprichádza a to je na aure prasklín sympatické.

Každý si v románe existenciu cudzieho telesa interpretuje po svojom. Jej prítomnosť sa vymyká všetkým vedeckým skúsenostiam. Miesto Farskej lúky, kde sa guľa nachádza, sa premení na destináciu rôznorodých pozorovateľov. Stane sa centrom legiend a bádaní. Vojenským terénom alebo horiacim poľom pochodní, ktoré je pripravené benevolentne prijať svoje zvedavé obete. Po vyčerpaní aktivít na manipuláciu s guľou sa verejnosť obmedzí na číru observáciu miesta. Naoko magický predmet je len odrazom neschopnosti stotožniť sa s nevyspytateľným osudom. Náhle zjavenie žeravej gule pripomína vyšetrenie zraku, keď podľa inštruktáží očnej lekárky v agresívnom svetle meníte pozície zreničiek. Po prehliadke sa neviete zbaviť ostrého pocitu v očiach, do akého sa miesi aj nekontrolovateľná pohyblivosť červených objektov. Potom sa dozviete, aké potrebujete dioptrie, chvíľu si na ne zvykáte a počas prvých dní trpíte bolesťami hlavy. Postupne si na okuliare zvyknete a stanú sa nutnou súčasťou vášho „videnia“. Ak chcete absolvovať vyšetrenie zraku, je prítomnosť tohto svetla nevyhnutná.

Žiariaca guľa sa nachádza v blízkosti obydlí a v tichosti ich magnetickou príťažlivosťou mení na ohniská nočných môr. Je však dosť pravdepodobné, že v skutočnosti len prepožičiava tvar zmene, ktorá nie je vopred ohlásená, nedá sa potlačiť a ľudská psychika na ňu nie je pripravená. Napriek tomu máte tendenciu venovať jej pozornosť, pretože je novým elementom vašej existenciálnej zóny.

Štrnásťročná Kristína zažije traumatickú skúsenosť. Tá je podvedomou reťazovou reakciou na zamlčanú nehodu, v akej však nikto nepríde o život. Noc sa však premení na neurotickú fázu dňa. Už viac nereprezentuje deklarovaný čas pokoja a odpočinku. Po nevydarenom pokuse o samovraždu Kristína absolvuje sériu vyšetrení, ktoré nedokážu nastoliť systematickú liečbu. Psychologická premena sa nedá progresívne podporiť liekmi. Deziluzívnosť depresívnych stavov stimulovaná antidepresívami a liekmi na spanie odhaľuje bezmocnosť nad chorobou mimo nášho hmatateľného telesného aparátu. Akoby mala tenzia zostať potlačená rezignáciou na triezve myšlienky rozptýlelné vo vláčnych hrejivých momentoch odpočinku. Svojich démonov v spánku skúša Kristína podvedome potlačiť krikom, čím prísne skúša trpezlivosť svojho okolia. Prostredie, v akom žije, nepredstavuje rodinný konverzačný ideál. Čerstvo nezamestnaný Oto so svojou priateľkou a deťmi prijme do svojho bytu Laru. Tak sa volá žena, ktorá včas zareagovala a Kristínu nezrazila. Jej prítomnosť má zlepšiť psychické rozpoloženie Ota a jeho priateľky Emy, no vďaka trvajúcej nervozite je to len akt otvoreného prístupu ku kolektívnej traume.

Praskliny ovplyvňujúce skutočnosť svetelnej gule ponúkajú priestor pre osobný kontakt s nepredvídateľnými zmenami. Podporný vplyv mysteriózneho predmetu svojím hrôzostrašným tichom inšpiruje k tolerancii tejto anomálie. Čím sú k nej ľudia bližšie, tým je pre nich nebezpečnejšia.Klára Vlasáková: Praskliny

Listen, 2020

Zobraziť diskusiu (0)

Praskliny

Praskliny

Vlasáková Klára

Když se na Zem snese malý kulovitý útvar, není člověka, v němž by tento jev nevzbudil očekávání. Koule sice levituje pár desítek centimetrů nad povrchem a je podivuhodně rezistentní vůči jakýmkoli pokusům o její přesun či zničení, ale jinak z ní nic nevychází.

Kúpiť za 12,45 €

Podobný obsah

Nová šľachta

Recenzie

Nová šľachta

Jediná pochybnosť v súvislosti s touto Beblavého kronikou papalášstva znie: Naozaj si papaláši rôzneho druhu ‒ zlodeji titulov, nepostihnuteľní opilci a skrachovanci so zlatými padákmi ‒ zaslúžia toľko energie a dôslednej pozornosti?

Tělocvikář Šimečka

Správy

Tělocvikář Šimečka

Novinář a spisovatel Martin M. Šimečka (1957) může být vnímán různě. Jako pamětník předlistopadového disidentství, jako ten, co chodil za Tatarkou, jako spisovatel, který dostal v roce 1988 Ortenovu cenu, jako zakladatel nakladatelství Archa, jako novinář ze SME, Domino-fóra, Respektu, Denníku N... Po přečtení Tělesné výchovy je možné přidat si k němu ještě další charakteristiky: třeba post-moderní pětibojař. (Foto: Monika Kompaníková a Míšenka.)

Naša bezvýznamnosť ukrýva život za maskou smrti

Recenzie

Naša bezvýznamnosť ukrýva život za maskou smrti

Keď v roku 2015 vyšiel v Spojených štátoch anglický preklad Kunderovho neveľkého románu Sviatok bezvýznamnosti, všimla si ho hádam iba literárna kritika. Anglický preklad pre amerického čitateľa pripravila Linda Asher.