Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Útek z rodnej obce

Kompletné prozaické dielo Rudolfa Slobodu zjednotené v modernej edícii. Večná vďaka Slovartu za túto mimoriadne záslužnú iniciatívu. Ich entuziazmus je potrebné podporovať pravidelnou kúpou jednotlivých tu združených umeleckých skvostov nesúcich neopakovateľný rukopis nášho nezameniteľného literárneho barda. Osobný výber tentoraz padol na poviedkovú zbierku s názvom Útek z rodnej obce, kde môžeme objaviť veľa z typických prvkov Slobodovej tvorby.

Reprezentatívny prierez (osemdesiatkami)
Pôvodne zbierka vyšla v roku 1992. Obsahuje pätnásť položiek zozbieraných z rôznych literárnych periodík, v ktorých zväčša v 80. rokoch Slobodove krátke texty prvotne vychádzali. Prím teda logicky hrajú poviedkové útvary, ale nájdeme tu i kúsok s presahom do esejisticko-reflexívneho žánru či akýsi spoznámkovaný náčrt základov budúceho krátkeho románu.

V textoch vybadáme napospol neveľmi zložité príbehy viac-menej celkom obyčajných postáv. Tie nejakým spôsobom prežívajú svoje malé trápenia, pričom ľahko vybadáme, že v tých každodenných martýriách akoby Sloboda všade zanechal niečo zo seba. Komplikované vzťahy s okolím, neľahké existenčné i rodinné pomery. V pozadí takmer ustavične víria otec, matka, žena, možno vysnívané, možno reálne frajerky, trochu i peniaze. Hrozný démon alkoholizmu, krach, sebadeštrukcia a, žiaľ, i akási citeľná predtucha vlastného tragického konca.

Z mosta doprosta
Sloboda nikdy nebol o vycizelovanom krasorečníctve. Jeho jazyk je tuhý a rukopis hrubozrnný, taký si na ekvilibristické fígle príliš nepotrpí. O to viac však vynikne silná autenticita, úprimnosť výrazu, v ktorom niet miesta na falošný kalkul. Obnažená emocionalita dokáže bez pretvárky dojať v nejednom zrnito lyrizovanom obraze. Trpký humor občas horko rozosmeje, i keď viac vyznieva ako volanie o pomoc.

Nuž, Rudolf Sloboda tu nebol na to, aby za nami behal s oslnivo sformulovanými ideami a omračujúcimi pointami. My sa tu musíme zohnúť a v prachu, špine, blate trpezlivo nachádzať jagavé literárne drahokamy. Pokojne možno začať aj od tejto pätnásťkarátovej poviedkovej kolekcie.

Rudolf Sloboda: Útek z rodnej obce

Slovart, 2016

192 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Útek z rodnej obce

Útek z rodnej obce

Sloboda Rudolf

Poviedky zo zbierky Útek z rodnej obce boli pôvodne publikované v časopisoch Slovenské pohľady, Romboid, Literárny týždenník, Dotyky, Mladá tvorba. Obsahujú postavy a postavičky hrdinov, ktorých v zásade jednoduché kolízie a zápletky povyšujú do zaujímavých osudov.

Kúpiť za 12,30 €

Podobný obsah

Ako milovať svoju dcéru

Recenzie

Ako milovať svoju dcéru

Od narodenia som dcérou svojej matky a časom som sa stala matkou dcéry. Viem, aké je to byť tou, ktorú mama neustále sleduje, a zároveň tou, ktorá nepretržite striehne na kroky svojho dieťaťa. Poznám túžbu byť vlastnená a vlastniť, byť napadnutá pocitom akejsi dlžoby a znepokojivého stavu, že ten pohľad už viac neznesiem. A pritom sa často dívam rovnako. Očakávam, predpokladám a chránim. Nevedome, ale predsa tlačím svoju dcéru do kútov, kde si myslím, že je to pre ňu dobré. Kolíšem si dcéru spôsobom, ktorý považujem za najvhodnejší. Do istej miery je to vítané, priam potrebné. Dokedy to však je?

Na smrť nemusíme byť sami

Recenzie

Na smrť nemusíme byť sami

Patrí medzi čestné povinnosti povzdychnúť si, ako sa všetci vospolok (a zahltení trápnosťami) vyhýbame téme odchádzania zo života. No nakoniec je minimum tých, ktorí sa do tohto terénu s odvahou, empatiou i pokorou vyberú.

Ženy u oltáře?

Recenzie

Ženy u oltáře?

Situácia a postavenie žien v kresťanstve a v katolíckej cirkvi sa do spoločenských dialógov dostáva pravidelne už do čias raného kresťanstva. Cirkevní otcovia i teológovia sa zaoberajú rolou ženy najmä v cirkvi intenzívne už od prelomu 4. a 5. storočia. Otázky sa týkajú najmä svätenia žien a ich možnosti slúžiť pri oltári a viesť službu eucharistie.