Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Výber kníh o histórii podľa Jakuba Drábika

Knihy o minulosti sú dôležité, lebo môžu zmeniť náš pohľad na súčasnosť a to, ako bude aj vďaka nám vyzerať budúcnosť. Sme veľmi radi, že práve dejiny sú u nás najvyhľadávanejším žánrom literatúry faktu. Poprosili sme preto historika SAV Mgr. Jakuba Drábika, PhD , aby pripravil pre nás výber kníh, ktoré vyšli v poslednej dobe a ktoré stojí za to si prečítať. Ak Vás zaujímajú knihy o histórii alebo ak hľadáte dar pre niekoho, kto o nich rád číta, táto stránka je určená Vám.

Nicholas Stargardt – Německá válka

Už dávno sa historici seriózne sa venujúci dejinám druhej svetovej vojny zhodli na tom, že počet prác o tomto konflikte dosiahol nezvládnuteľné množstvo. Napriek tomu je o ňu stále obrovský záujem – bádateľský i čitateľský. Len málo kníh však dokáže prísť s niečím novým. Problémom Stargardtovej knihy to však nie je. Oxfordský historik dokázal priniesť nový, unikátny pohľad. Na vojnu sa totiž pozerá očami obyčajných Nemcov – vojakov, ich manželiek, matiek, rodičov, detí. Pracuje s denníkmi, zápiskami i správami tajnej služby SS, ktorá sledovala nálady obyvateľov Tretej ríše. Prináša rozsiahlu a veľmi fundovanú prácu, ktorá je zároveň ľahko čitateľná a rozhodne nenudí. Pre záujemcov o druhú svetovú vojnu nevyhnutnosť.

Martin Nodl – Středověk v nás

Doba temnoty, špiny, násilia, strnulosti, úpadku. Takto je až príliš často vykresľovaný stredovek. Martin Nodl však vo svojej knihe tento stereotyp úplne zlikvidoval a naopak, priniesol obraz stredoveku, ktorý je v mnohom modernejší a slobodnejší než dnešný svet. Zároveň predstavil dnešného, moderného človeka, ako človeka ktorý je tomu stredovekému veľmi podobný a rieši veľmi podobné problémy – peniaze, rodinu, zdravie, vieru či migrácie. Nodl dal v knihe dokopy niekoľko svojich starších prác, ktoré prepracoval a doplnil o „aktualizácie“, porovnania a zamyslenia. Vytvoril tak komplexný text, ktorý ale nie je suchý ani nudný. Ide o pomerne inšpiratívnu prácu, ktorá donúti nad stredovekom rozmýšľať i tých z nás, ktorí sa oň nijak zvlášť nezaujímajú.

Timothy Snyder – Čierna Zem

Podobne ako Stargardt, i Snyderovi sa podarilo priniesť zásadne odlišný a nový pohľad na udalosť, o ktorej sa zdá, že o nej už musíme vedieť všetko. Čierna zem prináša radikálne odlišné vysvetlenie jednej z najväčších katastrof v dejinách ľudstva – Holokaustu. I keď množstvo Snyderových záverov vyvoláva diskusiu či špekulácie, knihe to nie je na škodu. Práve naopak. Je podnetná a provokuje množstvo inšpirujúcich myšlienok. Snyderova kniha je skutočne v mnohých ohľadoch priekopnícke, smerodajné a absolútne pohlcujúce dielo, v ktorom autor vysvetľuje, že holokaust sú nielen dejiny, ale aj varovanie. Táto kniha rozhodne stojí za prečítanie – a to i čitateľom, ktorí sa dejinám zvlášť nevenujú. V knižnici historika, ktorý sa zaoberá dejinami holokaustu či 20. storočia chýbať určite nesmie.

Tünde Lengyelová – Život na šľachtickom dvore

Tünde Lengyelová pracuje na Historickom ústave SAV a dlhodobo sa venuje výskumu dejín každodennosti, sociálnym dejinám, gendrovým štúdiám a ranému novoveku. Napísala niekoľko úspešných kníh a slovenskému čitateľovi je dobre známa. Jej najnovšia práca, Život na šľachtickom dvore, sa venuje každodennému životu šľachty na našom území v období po katastrofickej porážke pri Moháči v roku 1526. Lengyelová vykresľuje vo svojej knihe plastický a zaujímavý obraz o živote príslušníkov najvyšších spoločenských vrstiev – opisuje ich šaty, jedlo, domovy, hygienu či to, ako trávili voľný čas. Ako pri všetkých knihách, ktoré som vybral, i pri tejto práci platí, že napriek tomu, že ide o odborne veľmi fundované dielo napísané odborníkom na slovo vzatým, ide stále o čitateľsky veľmi atraktívny počin, pri ktorom sa nebudete nudiť.

Miroslav Bárta – Příběh civilizace

Příběh civilizace je veľmi podarenou syntézou myšlienok a zhrnutím dlhoročného výskumu Miroslava Bártu, jedného z najvýraznejších českých a zároveň svetových egyptológov dneška. Bárta sa pritom v knihe nevenuje len starovekému Egyptu, i keď logicky sa zameriava práve na neho. Rieši civilizáciu ako takú vo všeobecnejšej rovine. Vysvetľuje, čo si pod pojmom civilizácie treba vysvetliť a uvažuje o tom, na akých princípoch funguje životný cyklus každej civilizácie – vrátane tej našej. Bártova kniha nie je jednou z vedecko-populárnych kníh, ktoré ťažia z atraktívnosti starovekého Egypta ako témy a v podstate sa uskromnia na povrchný výpis dejinných udalostí. Naopak. Je plná nových poznatkov a inovatívnych prístupov, ktoré dáva do hlbších súvislostí a porovnáva s modernou dobou. Bárta pritom využíva pri svojom výskume širokú škálu spoločenských, humanitných, prírodných i technických vedných odborov.

Bonus pre "fajnšmekrov": Roger Griffin – Modernismus a fašismus

Kniha „Modernismus a fašismus” je výsledkom dlhoročného výskumu najvplyvnejšieho vedca na poli štúdií fašizmu, oxfordského profesora Rogera Griffina. Ako on sám tvrdí, ide o jeho najvýznamnejšie dielo, ktoré však ostáva mnohými nepochopené. Je to predovšetkým preto, že ho písal ťažkým, akademickým štýlom, ktorý si vyžaduje čitateľove dôkladné sústredenie (a prácu so slovníkom cudzích slov). I keď je určená len skutočným „fajnšmekrom“, predstavuje táto kniha základnú prácu k štúdiu modernizmu i fašizmu, rôznych ich prejavov a vzájomnému vzťahu. Griffin dokázal zmeniť nazeranie na tieto dva fenomény 20. storočia.


Jakub Drábik

Zobraziť diskusiu (0)

Německá válka

Německá válka

Stargardt Nicholas

Přestože se o druhé světové válce napsaly stohy knih, Nicholas Stargardt dokazuje, že je pořád možné dívat se na ni nově – například očima obyčejných Němců, kteří odešli na frontu, a jejich matek a manželek, které se doma potýkaly s nesnázemi. Autor předkládá deníkové zápisy vojáků a jejich rodin, ale také hlášení SD, výzvědné služby SS, jejíž agenti poslouchali rozhovory lidí v obchodech či tramvajích a podávali zprávy špičkám režimu.

Kúpiť za 30,21 €

Středověk v nás

Středověk v nás

Nodl Martin

Autor se v této esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení.

Kúpiť za 12,24 €

Snyder Timothy

Snyder Timothy

Čierna zem

Je ešte možné o holokauste, tejto zdanlivo uzavretej kapitole ľudských dejín, povedať niečo nové? Kniha amerického historika to robí nielen preto, že si podrobnejšie všíma environmentálne pozadie nacistickej ideológie a premeny jej ústredných cieľov, ale aj preto, že vidí naliehavú paralelu so súčasnosťou, keď sa klimatické zmeny premietajú do svetovej politiky.

Kúpiť za 18,95 €

Život na šľachtickom dvore

Život na šľachtickom dvore

Lengyelová Tünde

Po nešťastnej bitke pri Moháči v roku 1526 sa krajina stala vojnovým teritóriom, po ktorom sa preháňali rôzne vojská. Ale aj v týchto ťažkých časoch ľudia túžili po krásnych šatách, po dobrom jedle, zábave, chceli mať pekne a pohodlne zariadené domovy, chceli cestovať, vzdelávať sa a dopriať si niečo viac, než len sivú každodennosť.

Kúpiť za 13,46 €

Příběh civilizace

Příběh civilizace

Bárta Miroslav

Významný český archeológ a egyptológ v obsiahlej publikácii uvažuje o princípoch ktorými sa riadi životný cyklus každej civilizácie - tú súčasnú nevynímajúc. Za pomoci mnoha společenských, přírodních i technických věd hledá odpovědi na to, jak civilizace – a nejen ta staroegyptská – vznikly, fungovaly, jaké byly jejich cesty vývoje, jak se vyrovnávaly s krizemi i změnami přírodního prostředí a také jak zanikaly.

Kúpiť za 24,39 €

Modernismus a fašismus

Modernismus a fašismus

Griffin Roger

Knihou Modernismus a fašismus vrcholí dlouholetý výzkum renomovaného britského historika Rogera Griffina, který se snaží vysledovat a prokázat podstatu generického fašismu a zároveň jej lokalizovat v kontextu mnoha hnutí modernismu. Griffin v první části odvážně interdisciplinární práce, provazující historii fašismu, historii a teorii literatury a kultury s filozofií a sociální antropologií, buduje přelomové, široké vymezení modernismu jako sociokulturního pohybu řešícího v nesčetných formách krizi modernity.

Kúpiť za 19,86 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.